Kerkplein Joure

Protestantse Gem Joure c.a. Rooms Katholiek Doopsgezind Winterwerkwijzer


Start
Protestantse Gem Joure c.a.
Rooms Katholiek
Doopsgezind
Winterwerkwijzer

 

Welkom op deze web-site
 


Engelen  Eerste deel van een serie van ds. Waringa: art1  art2  art3  art4  art5  slot
'Times they are a changing' Verslag van het studie verlof in 2006 van ds. P. Lindhout   lees verder
Dienstboek deel II Serie van ds. Waringa: art 1   art 2   art 3   art4   art5   art6  art7  art8  art 8a  art9
Protestantse gemeente Naar een protestantse gemeente in Joure....   lees verder
Wat is Enneagram Een artikel van ds. L. Peters over wat het enneagram betekent
Nedergedaald ter helle

Serie van ds. Waringa: art 1  art 2   art 3   art 4  art 5   art 6  art7  art8  art9

Informatie over de Islam

Een serie artikelen over de Islam van ds. P. Lindhout  lees verder

Vluchteling (gedicht) Uit "Mirad" een jongen uit BosniŽ  lees verder


Het is bij veel mensen bekend, dat Joure een Raad van Kerken heeft. Maar het is niet altijd duidelijk wat er zoal gedaan wordt door de Raad van Kerken. Daarom een korte impressie.
Er worden drie oecumenische kerkdiensten georganiseerd: de dienst van de eenheid en de vredesdienst op een zondagochtend en een zomeravonddienst. Daarnaast is de Raad van Kerken verantwoordelijk voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen in Joure en GoÔngarijp. Eens per jaar is er overleg met burgemeester en wethouders over samenlevingszaken.

De Raad van Kerken geeft een folder uit, waarin gegevens van de aangesloten kerken zijn vermeld. Deze folder wordt door de gemeente Skarsterl‚n gegeven aan mensen die zich nieuw in Joure vestigen.
Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad. Door toedoen van deze Raad is het werk voor vorming en toerusting nu gezamenlijk en ook de winterwerkkrant wordt door alle kerken uitgegeven.

Op initiatief van de Raad is uit de gezamenlijke diaconieŽn de diaconale werkgroep Solidair Joure ontstaan. Ook deze werkgroep wordt uitgenodigd bij het jaarlijkse overleg met de gemeente Skarsterl‚n.

Tel. 0513 414292 of email
htenwolde@home.nl 
 

 Hieronder ziet u een fotogalerij van de deelnemende kerken en hun adres.

De Oerdracht
E.A. Borgerstraat 46
8501 NE Joure
Hobbe v. Baerdt Tsjerke
Midstraat 69
8501 AE Joure
 Broekster Tsjerke
It Noard 21
8512 AB Broek
Terkapelster Tsjerke
Tsjerkepole 1
8542 AT Terkaple
Katholieke kerk Joure
Midstraat 108
8501 AV Joure
Doopsgez gem Joure
Midstraat 72
8501 AS Joure

        


.: KERKPLEIN JOURE een initiatief van: Protestantse Gemeente Joure c.a.,  Doopsgezinde Gemeente en Rooms Katholiek Parochie Joure :.

Laatst bijgewerkt: 10-03-2015