HET DIENSTBOEK, DEEL II (8E AFLEVERING)

In het hoofdstuk dat volgt op dat van de zegeningen, gaat het over Liefde en Trouw. Dat sluit er dus nauw bij aan. Mensen die elkaar hun trouw beloofd hebben mogen in de kerk een zegen over hun leven in verbondenheid ontvangen. Van een kerkelijke zegen bij een huwelijk is niet altijd sprake geweest. Pas in de vijfde eeuw komt het in zwang. Lang niet iedereen kreeg een kerkelijke trouwdienst. Pas in 1271 werd het huwelijk verheven tot sacrament en in 1563, op het concilie van Trente, stelden de bisschoppen vast dat een huwelijk buiten de kerk om ongeldig was. ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’, vanuit dat besef wordt in de protestantse kerk geloofd, dat relaties tussen mensen die elkaar liefde en trouw beloven, gedragen worden door de liefde en de trouw van God.

Nadrukkelijk wordt in de kerkorde de mogelijkheid opengelaten voor de zegening van andere verbintenissen in liefde en trouw dan alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Onze kerkenraad heeft reeds vele jaren geleden besloten dat de mogelijkheid van de inzegening van een verbintenis tussen twee vrouwen of twee mannen ook in onze gemeente bestaat. Daarbij zijn de orden van de trouwdienst niet verschillend, al spreekt de kerkorde van zegenen (bij een huwelijk) en van inzegenen (bij andere verbintenissen). De gebeden en andere liturgische formuleringen zijn met enkele taalkundige wijzigingen goed onderling uitwisselbaar.

Bij de geloften kunnen twee vormen worden gebruikt: Het trouwpaar kan antwoorden op de vragen die de predikant stelt, maar zij kunnen ook zelf elkaar een toezegging doen. Dit kan met verschillende bewoordingen plaatsvinden. Hiervoor worden verscheidene keuzeteksten aangereikt. Als proefje deze keer een begroeting in een dienst waarin de relatie van Kees de Jong en Jan Dijkstra wordt ingezegend:     

 

Vrede voor jou Kees en vrede voor jou Jan.

Alles wat goed is en gelukkig maakt,

het kome over jullie beiden.

 

Vrede voor u allen,

zoals we hier bij elkaar gekomen zijn,

van veraf en van dichtbij,

ieder op zijn of haar eigen wijze.

Om met elkaar te vieren

waartoe wij vandaag geroepen zijn:

Getuige te worden van het trouwverbond

tussen Jan Dijkstra en Kees de Jong.

Wees welkom in de kerk van Jezus Christus,

onze Heer en vriend, die ons tezamen brengt in zijn Rijk

Ds. Cor Waringa