Zoeken


Start
Omhoog
Protestantse Gem Joure c.a.
Rooms Katholiek
Doopsgezind
Winterwerkwijzer

 


Zoek pagina voor de gehele website van Kerkplein Joure


U gebruikt het onderstaande formulier om op dit web naar documenten te zoeken die specifieke woorden of woordcombinaties bevatten. Het tekst zoekprogramma geeft een gewogen lijst met documenten weer, waarbij bovenaan de documenten worden weergegeven die tekst bevatten die het meest overeenkomt met de zoektekst. Elk item in de lijst vormt een koppeling naar een gevonden document. Als het document een titel heeft, wordt deze titel weergegeven; zo niet, dan wordt alleen de bestandsnaam van het document weergegeven. Een korte uitleg van de querytaal en een paar voorbeelden hiervan zijn beschikbaar.

Zoeken naar:


Querytaal

Met het tekstzoekprogramma kunt u query's maken uit willekeurige Boole-uitdrukkingen die de trefwoorden AND (en), OR (of) en NOT (niet) bevatten. U kunt ook uitdrukkingen tussen haakjes groeperen. Voorbeelden hiervan zijn:

informatie ophalen
hiermee vindt u documenten die de woorden 'informatie' of 'ophalen' bevatten

informatie or ophalen
hetzelfde als hierboven

informatie and ophalen
hiermee vindt u documenten die zowel 'informatie' als 'ophalen' bevatten

informatie not ophalen
hiermee vindt u documenten die het woord 'informatie' bevatten, maar waarin het woord 'ophalen' niet voorkomt

(informatie not ophalen) en WAIS
hiermee vindt u documenten die de woorden 'WAIS' en 'informatie' bevatten, maar waarin 'ophalen' niet voorkomt

web*
hiermee vindt u documenten die woorden bevatten die met 'web' beginnen

Terug naar begin

Copyright 2002 [Kerkplein Joure]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 06 maart 2009.

.: KERKPLEIN JOURE een initiatief van: Protestantse Gemeente Joure c.a.,  Doopsgezinde Gemeente en Rooms Katholiek Parochie Joure :.

Laatst bijgewerkt: 13-08-2014 | email info@kerkpleinjoure.nl | webbeheerder Piebe van den Berg