Winterwerkwijzer

Activiteiten Kalender


Start
Protestantse Gem Joure c.a.
Rooms Katholiek
Doopsgezind
Winterwerkwijzer
Links
Zoeken
Gastenboek

 

 

Inhoudsopgave winterwerkkrant 2012 - 2013

 

  •  Klik op een thema dat u interesseert om verder te lezen

  •  U kunt ook kiezen voor de kalender met daarop alle activiteiten gerangschikt op datum

  •  Klik >>  Activiteiten Kalender

 

Inhoudsopgave Winterwerkkrant 

Inleiding

   Catechese en gespreksgroepen

 

Startweekend

 

Basiscatechese groepen 5, 6, 7 en 8 P.G.

 

 

 

Chatblok P.G.

Verenigingen

 

Belijdenisgespreksgroep P.G.

 

Kristlike frouljusferiening Broek

 

Jongerencatechese R.K.

 

Vrouwengroep ‘Bidt en Werkt’

 

Rondom 20

 

Katholieke Vrouwengilde (K.V.G.)

 

Gespreksgroep R.K.-parochie

 

Passage

 

Zingen rond het Ahrendorgel

 

 

Bijbelkring

Kringen

 

Gespreksgroep(en) 40 plus

 

De Iepensteiners

 

In de dertig kring

 

Ontmoetingssoos

 

Koffiemorgen

 

Protestantse ARK contactgroep

 

Leven door de Geest

 

Protestantse ouderenbijeenkomsten

 

Film en Bijbel en Meer

 

Mennokring

 

Van levensverhaal tot levensboek

 

Doopsgezinde broederkring

 

Ontmoetingsbijeenkomsten

 

Doopsgezinde zusterkring

 

Maaltijdgroep

 

Quiltcafété

 

 

 

 

 

 

Koren.

   Lezingen, leerhuizen en films

 

Cantorij Protestantse Gemeente

 

De Oerdracht-films

 

Vivace

 

Kennis maken met christelijke meditatie

 

R.-K. parochiekoor St. Cecilia

 

Kunst kijken: lezing

 

Mattheüszangertjes

 

Stil de tijd: lezing

 

Chaverimkoor

 

Meer dan lopen alleen

 

Chr. seniorenkoor Jubilate

 

Vier de seizoenen: wandelen

 

Doopsgezind kerkkoor

 

Joods Leerhuis: studie

 

Cantate cum Gaudio

 

Bijna dood-ervaringen: lezing

 

 

 

Ziekenzalving: lezing

Rond de zondagse eredienst

 

Kloosterweekend voor twintigers

 

Zondagsschool ‘Samuël’ Broek

 

Adempauze: solo theater

 

Zondagsschool Doopsgez. Gemeente

 

Reis naar Bolivia: presentatie

 

Kindernevendienst Prot. Gemeente

 

Santiago de Compostella: lezing

 

Kinderoppas alle kerken

 

Leerhuis over de Jozefverhalen

 

Peuterdienst

 

Vastigheid in de Joodse eredienst: lezing

 

Maatschappelijke Stage (MAS)

 

Mensenrechten in Joure: lezing

 

Tienerdiensten

 

De goedkoopte van alles: lezing

 

Oecumenisch avondgebed

 

Lutheranen in Friesland: lezing

 

Intercultureel bijbellezen

 

Ietsisme, hoe staan we daarin: lezing

 

Open kerk

 

Krimp, kramp of kracht: lezing

 

Lente- en herfstdienst Doopsgez. Gem

 

Op pelgrimstocht: lezing

 

Doopdienst Doopsgez. Gem.

 

Kerk en populisme: lezing

 

Bespreek de preek

 

Tentoonstelling over Klaas Koopmans

 

Themadiensten

 

Verantwoord soc. economisch handelen

 

 

 

Mennonieten cultuur in Polen: lezing

 

 

 

Louiza Saitova: gered door de muziek

Jeugd- en jongerenactiviteiten

 

Schilderworkshop met het thema Pasen

 

Club

 

Muziek in de Veertigdagentijd: lezing

 

Schakels Doopsgez. Gem.

 

Oude Groninger Kerken: lezing

 

Rock Solid

 

Excursie oude Groninger kerken

 

 

 

 

 

Top 

 

Vooraf gezegd…

Alstublieft! Het winterwerkprogramma voor het komende seizoen 2012-2013, boordevol activiteiten! Het programma is onderverdeeld in vijf groepen. U kunt zich opgeven via het opgave formulier in dit blad of u kunt een bestand downloaden via www.kerkpleinjoure.nl en u dan per e-mail opgeven.

Groep 1: ‘Verenigingen, kringen en koren’. U kunt zich hiervoor niet opgeven via het opgaveformulier. Uiteraard treft u wel de contactinformatie aan indien u belangstelling heeft.

Groep 2: ‘Rond de zondagse eredienst’. Hieronder treft u informatie aan over bijzondere diensten, zondagsscholen en kindernevendiensten alsook kinderoppas. Ook bij deze groep betreft het, op twee uitzonderingen na, alleen informatie waarvoor u zich niet op kunt geven.

Groep 3: ‘Jeugd- en jongerenactiviteiten’. Hieronder staan de jeugdclubs en Rock Solid activiteiten vermeld.

Groep 4: ‘Gespreksgroepen en catechese’. De activiteiten van deze groep gaan ook het hele jaar door. Voor de catechese binnen de Protestantse Gemeente kan men zich opgeven via het aparte inlegvel. Voor de meeste van de andere activiteiten uit deze groep kunt u zich aanmelden via het opgaveformulier.

Groep 5: ‘Lezingen, leerhuizen en films’. Deze activiteiten komen alleen op vastgestelde data voor. Vandaar dat we deze dan ook per maand hebben weergegeven. Bij elke maand ziet u dus of er een activiteit uit deze groep plaatsvindt. Uiteraard wordt bij de eerste vermelding van een terugkerende activiteit wel aangegeven op welke andere data van het seizoen deze plaatsvinden, zodat u e.e.a. direct in uw agenda kunt vastleggen. Voor deze groep moet u zich ook via het opgaveformulier aanmelden.

Ook nu heeft de commissie Toerusting en Vorming weer gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod, zodat er weer ‘voor elk wat wils’ is. Uiteraard hopen we, dat u het programma zult bekijken en dat u zich opgeeft voor één of meerdere van de vele activiteiten, die er in staan. U bent overal van harte welkom! 

Voor de goede orde melden wij dat de consumpties bij lezingen, leerhuizen en films voor eigen rekening zijn, tenzij anders vermeld staat.

 Namens de gezamenlijke commissie Toerusting en Vorming.

 Startweekend


Alle kerken zullen aan het startweekend op eigen wijze invulling geven. Het zal plaatsvinden op zondag 9 september 2012. Over de inhoud van het startweekend kunt u alles lezen in de kerkbladen.

Het hele seizoen door...

 

Verenigingen:

 

Kristlike frouljusferiening Broek

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, om de 2 weken op woensdagavond

 

Contactpersoon + tel.

Akkie Hoogkamp -414689

 

 

Vrouwengroep “Bidt en werkt”

Wat en wanneer:

Vrouwengroep, dinsdags 1 x per 14 dagen, 14.00 – 16.00 uur

 

Contactpersoon + tel.

Mevr. A. Lieuwes-Kroes -414231

 

 

Katholieke Vrouwengilde (K.V.G.)

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, op woensdagavond, eens per maand

 

Contactpersoon + tel.

Mevr. N. Roorda –414818 

 

 

Passage (Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging)
Wat en wanneer:              Eens per maand op dinsdagavond, in de Oerdracht.
Contactpersoon + tel. :      T. Hosper-Valkema -415239

 
Kringen:
 

De Iepensteiners

 

Wat en wanneer:

Gespreksgroep, iedere 3e dinsdag van de maand

 

Contactpersoon + tel.

Marion Nijhuis -850500

 

 

Ontmoetingssoos

Wat en wanneer:

Soos,  1x per 2 weken 09.30-11.30 uur zie, ook Fragmint

 

Contactpersoon + tel.

Willie Schippers -412872

 

 

Protestantse ARK contactgroep 

Wat en wanneer:

Handwerkclub voor het goede doel, elke 14 dagen op woensdagmorgen

Contactpersoon + tel.

Jantsje Krist –415717 en Jelly Westerhof -414456

 

Protestantse ouderen bijeenkomsten (60 jaar en ouder)

Wat en wanneer:

Soos, zie Fragmint

 

Contactpersoon + tel.

Mw. A.de Graaf-v.d. Bijl –412871 (contactpersoon voor vervoer)

 

 

Menno kring

Wat en wanneer:

Gespreksavonden. De data worden nog bekend gemaakt zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

 

Contactpersoon + tel.

Rinnie Hanje -418208 en Jellie van Dalfsen – 0561-416702

 

 

Doopsgezinde broederkring

Wat en wanneer:

Gespreksavond, 1x per maand op maandagavond

 

Contactpersoon + tel.

W. de Vries – 416958 en zie ook: www.doopsgezindjoure.nl

 

 

Doopsgezinde zusterkring

Wat en wanneer:

Gespreksavond, 1x per 14 dagen op maandagmiddag, De data worden nog bekend gemaakt, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

 

Contactpersoon + tel.

P. de Vries – Buitenveld -416958

 

 

Quiltcafété

 

Wat en wanneer:

Creatieve mensen kunnen hier quilten, breien, haken of kaarten maken. Elke 3e dinsdagmorgen van de maand. Bijdrage 2,50 euro per persoon.

Contactpersoon + tel.

Marjan Huisman –416702, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl

     

 

Top 

Koren:
 

Cantorij Protestantse Gemeente Joure

Wat en wanneer:

Liturgische vormgeving aan kerkdiensten, repetitie-avond: maandag

 

Contactpersoon + tel.

Aukje Gietema h.agietema@hetnet.nl

 

 

Vivace

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: woensdag

 

Contactpersoon + tel.

Fokke Semplonius, e-mail: fokke.semplonius@planet.nl 

 

 

R.K. Parochiekoor “St. Caecilia”

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: dinsdag

 

Contactpersoon + tel.

J.J. Hamstra -436731

 

 

Mattheüszangertjes

Wat en wanneer:

Jongerenkoor (vanaf 7 jr) repetitie: woensdag

 

Contactpersoon + tel.

Wiepie Hooghiemstra -416283

 

 

Chaverimkoor

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: maandag

 

Contactpersoon + tel.

Bouke Agricola -413915 en Anny Yedema -413083

 

 

Christelijk seniorenkoor “Jubilate”

Wat en wanneer:

Medewerking aan Paas- en Kerstvieringen van de soos. Medewerking aan kerkdiensten en zingen in rust- en verpleegtehuizen

 

Contactpersoon + tel.

Mevr. S.J. Drijver -410135

 

 

Doopsgezind kerkkoor

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten D.G., repetitie-avond: woensdag

 

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer –418909, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl

 

 

Christelijk mannenkoor Cantate cum Gaudio

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: dinsdag

 

Contactpersoon + tel.

W. Bosch - 0515-335323

 

 

Top 

Rond de zondagse eredienst:
 

 Zondagsschool “Samuel” Broek


Zondagsschool Samuel is een oecumenische zondagsschool, dus alle kinderen uit Broek zijn van harte welkom. Momenteel bezoeken achttien kinderen van 4 tot 12 jaar de zondagsschool. We zijn een uur bij elkaar. Elke keer beginnen we met zingen en gebed. Daarna houden we een inleiding op het Bijbelverhaal dat voor de desbetreffende zondag op het rooster staat in de methode “Kind op Zondag”. Hierna verwerken we het verhaal. Hiervoor heeft elk kind een map, waarin gedurende alle 8 zondagsschooljaren de werkjes (kleur- en knutselplaten) worden bewaard. Bij het afscheid gaat deze map mee naar huis als een herinnering aan zondagsschool Samuel.

 

Plaats en locatie

Zaaltje naast de Broekster kerk

Datum (data)
Tijd

Eenmaal per twee weken van eind sept. t/m begin juni
09.30 – 10.30 uur

Leiding

Aaltje de Glee-Statema

Contactpersoon + tel.

Aaltje de Glee-Statema – 412851, e-mail: info@debroek.nl

 

Zondagsschool Doopsgezinde Gemeente 4 tot 12 jaar


Tijdens de kerkdienst is er voor kinderen van 4-12 jaar zondagsschool. Het doel van de zondagsschool is:

- Kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. N.a.v. de verhalen worden liedjes geleerd en wordt er aan expressie gedaan.

- Kinderen een veilige plek bieden binnen de gemeente.

- Kinderen betrekken bij kerkdiensten en speciale gelegenheden, zoals diensten met doop en belijdenis,
geboortedankzegging, Kerst en Pasen.

 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Iedere zondagochtend van september tot aan Pinksteren

Tijd

09.30 – 10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirkjan Steenbergen (jeugdwerkleider D.G. Joure e.o.), Gerbrig Maat -412693

 

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Joure


Iedere zondagmorgen is er tijdens de eredienst een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Voor de preek gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimte. Een vaste, enthousiaste leiding staat iedere zondagmorgen voor uw kind klaar. Rondom feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren is er een project, waarvan in de dienst zelf ook het één en ander te zien en te horen is. Er is elke week een kind van dienst, die de tekst van de zondag voorleest en soms ook de dominee helpt als er bijvoorbeeld avondmaal is of dopen.

Naast de kindernevendienst is er twee keer per jaar, voor Advent en voor de Veertigdagentijd, kindercatechese. Je gaat als het ware naar de kindernevendienst, maar je komt niet weer terug in de kerk. Deze catechese is voor de groepen 5 t/m 8.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht en De Koepel

Tijd

Elke zondagmorgen van 09.30 – 10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Tineke Romkema -06-45248078

 

Kinderoppas


Iedere zondagmorgen, het gehele jaar, is er van 09.15 uur – 10.15 uur kinderoppas. Onder leiding van twee volwassenen en een jongere worden de kinderen van 0 t/m 4 jaar tijdens de kerkdienst beziggehouden. Wilt u zich opgeven als oppas of wilt u nadere informatie. Beide kan bij onderstaande personen:

PKN Joure:  Annet Hoekstra -412544 of Regina Hoekstra -419492

 

Locaties en contact-personen + tel

1. De Oerdracht                         R. Hoekstra             -419492
2. Hobbe van Baerdt Tsjerke       A. Hoekstra             -412544
3. Doopsgezinde kerk                 M. Huisman              -416702
4. Katholieke kerk                      M. v.d. Werf           -416910

Datum (data)
Tijd

Iedere zondagochtend
09.30 – 10.30 uur

Leiding

Wisselend

 

Top 

 

Peuterdienst


Vier keer per jaar is er een Peuterdienst voor de kinderen van 1 1/2 tot en met 4 jaar. Samen met één of beide ouders zijn ze van harte welkom om met ons deze dienst te vieren. We zingen, luisteren naar een verhaal, kijken wat er in de doos zit, zijn creatief bezig, bidden en gaan na de preek weer terug naar de ‘grote’ kerk. Wil je ook een peuterdienst meemaken in het nieuwe seizoen? Houd Fragmint in de gaten! Wilt je meer informatie, neem dan contact op met Ester Bijker -412932 of Annet Hoekstra -412544

 

Maatschappelijke Stage (MAS)


Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren iets voor een ander doen en op deze manier kennis maken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. De afgelopen drie jaar heeft de Protestantse Gemeente Joure tijdens verschillende activiteiten kennis kunnen maken met deze groep jongeren. Op deze manier kunnen ze in contact komen met onze geloofsgemeenschap en haar tradities. Voor aankomende schooljaar is MIKS nog opzoek naar ‘vacatures’ voor de jongeren, dus wanneer u nog een activiteit of klus weet die gedaan moet worden, horen ze dit graag. Denk hierbij aan het bijhouden van de kerktuin, oud papier ophalen en verven binnen en buiten de kerkgebouwen.

 

Vanuit onze gemeente kunt u de vacatures doorgeven aan: Annet Hoekstra -412544 e-mail: haverkampab@hotmail.com

 

Tienerdiensten


 

Plaats en locatie

Jeugdhonk in De Oerdracht

Datum (data)  
Tijd

Elke 1e en 3e zondag van de maand. Voor tieners vanaf 12-16 jaar
09.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Tj. J. Adema –417711 e-mail: tjerkjanadema@hotmail.com  

 

Oecumenisch avondgebed


Sinds Advent 1988 is er iedere week in één van de kerken in Joure op vrijdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken. Wat is een avondgebed? De Joden hadden heel vroeger al gebedstijden: het 3e, 6e en 9e uur. Dit is door de eerste christenen overgenomen. Eerst op de zondagen, later door de kloostergemeenschappen op iedere dag van de week. Eén van deze gebedstijden was op de avond. Waarom nu een Avondgebed? Het is goed om te midden van de drukte van werk, gezin en alles daar omheen een ogenblik tot bezinning te komen. Een ogenblik van stilte, van inkeer. Om te luisteren naar een Bijbelgedeelte, om met elkaar te bidden en te zingen en stil te zijn voor God. Het is soms moeilijk om daar zelf, thuis aan toe te komen. Komt u ook eens een avond meedoen?

 

Plaats en locatie

In de Katholieke kerk (zij-ingang grindpad).De locatie daarna wordt in het kerkblad vermeld

 

   

Datum (data)
Tijd

Iedere woensdagavond
19.00 – 19.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Obe Bruinsma -414280

 

Intercultureel Bijbellezen 2012-2013


Intercultureel Bijbellezen is een nieuwe, fascinerende manier van Bijbellezen. De methode werd een aantal jaren geleden vanuit Nederland ontwikkeld en wordt sindsdien op alle mogelijke plaatsen in de wereld en in alle mogelijke varianten toegepast. Veel is geleerd van de manier waarop de afgelopen decennia de Bijbel is gelezen op de Afrikaanse velden, in de Braziliaanse krottenwijken, in La Paz Bolivia en op de Indiase rijstvelden. Men geeft het woord, niet aan experts of professionele lezers, maar aan gewone lezers.
Gewone lezers die de Bijbelverhalen tegemoet treden, vaak vanuit ervaringen van diepgaand lijden, vanuit het gewonde hart. Lezers die zich de teksten en verhalen van de Bijbel willen toe-eigenen, niet vanuit een historische interesse, maar vanuit een persoonlijke interesse. Men leest in de intimiteit van de kleine groep. En men leest de Bijbelverhalen gemeenschappelijk: iedereen mag meedoen in het gesprek over de betekenis van de tekst. Men leest de verhalen, betrokken op de eigen situatie. Volop wordt gebruik gemaakt van de bijzondere kwaliteit van Bijbelverhalen, dat ze in staat zijn om zich in het leven van mensen te nestelen. Dat ze in staat zijn ook nu nog mensen te oriënteren, te troosten, moed en hoop te geven, het vermogen zichzelf en anderen te veranderen.

We hebben in de ZWO Classis Heerenveen nu twee jaar meegedaan met Intercultureel Bijbellezen. Het eerste jaar samen met Les Amigas in Bolivia.

In 2012 hebben we contact met een groep van een katholieke parochie. Het is een heel gemêleerde groep. Jongeren en ouderen en allen actief in hun kerk.

 

Plaats en locatie

Trinitas Heerenveen

Datum

Dinsdag 25 september 2012

Tijd

20.00 uur

Contactpersoon + tel.

Jan Zijta –414199

 

Open kerk


De Doopsgezinde kerk is open voor bezichtiging, elke eerste zaterdag van de maand. Wij laten u graag de kerk zien. Wij vertellen u over de historie van de kerk en de doopsgezinden van Joure  en de activiteiten die we organiseren. Indien mogelijk is een organist aanwezig om het Van Dam orgel te bespelen. Tijdens de Romantische Markt en de Open Orgel/Monumentendag is de kerk de gehele dag geopend.

 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Tijd

14.00 – 16.00 uur.

Contactpersoon + tel.

Marjan Huisman –416702 website: www.doopsgezindjoure.nl

 

De Rooms Katholieke kerk is vanaf de schoolvakanties tot en met de Jouster Merke elke zaterdagmiddag open.
 

Plaats en locatie

Rooms Katholieke kerk

Tijd

14.00 – 17.00 uur. (vanaf schoolvakanties – Jouster Merke)

Contactpersoon + tel.

Klaas Jelsma –414963 e-mail: jelsma-terra@hetnet.nl

 

 Top 
 

Lente- en herfstdienst


Door de leiding van de Doopsgezinde Zondagsschool wordt twee maal per jaar een speciale dienst georganiseerd. De lentedienst op de 1e zondag in maart en de herfstdienst op de 1e zondag in november. De opzet is om een verhaal uit de bijbel op een speelse en voor kinderen en volwassenen aansprekende manier te vertellen. Vaak wordt toneel gebruikt of dans, maar ook moderne middelen als een ‘PowerPoint’ presentatie zijn een goed middel om de boodschap over te brengen. Vanaf 1990 worden deze diensten al gehouden. Een lange traditie dus, waarbij al vele verhalen verteld zijn.

 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

 

Datum (data)

4 november 2012 en 3 maart en 21 april 2013

 

Tijd

9.30- 10.30 uur

Contactpersoon + tel.

Dirkjan Steenbergen (Jeugdwerkleider DG Joure e.o.)

 

Website:

www.doopsgezindjoure.nl

 

Doopdienst


Doopsgezinden hebben een eigen kijk op dopen. Dopen is een eigen keus, die je maakt voor een nieuw leven met Jezus en het begin van een eigen verantwoordelijkheid. Het dopen wordt op volwassen leeftijd gedaan, als je zelf het besluit hebt genomen om gedoopt te willen worden. Dat kun je pas doen als je zelf je eigen persoonlijke geloofsbelijdenis aflegt. De belijdenis is een teken van jouw band met Jezus. Wij hebben twee periodes waarin we met mensen die belangstelling hebben om zich te laten dopen en/of die belijdenis willen doen om zich, samen met onze predikant, te verdiepen in en voorbereiden op de doop dan wel belijdenis. In het najaar van 2012 start de 1e periode en in het voorjaar van 2013 start de 2e periode. In overleg met de personen die deelnemen worden de avonden vastgesteld. Mensen die reeds gedoopt zijn in een andere kerk dan de Doopsgezinde mogen zich nogmaals laten dopen, maar dat hoeft niet. Zij kunnen er ook voor kiezen alleen hun eigen belijdenis af te leggen.

 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

1e periode: september/oktober/november 2012,
2e periode: maart/april/mei 2013. Data in overleg.

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Contactpersoon + tel.

Wietse Prins –432540 website: www.doopsgezindjoure.nl

 

Bespreek de preek!


Vorig jaar liep het een beetje fout, omdat velen dachten ‘dat het wel door zou gaan’ en zich dus niet hadden opgegeven. Het komende seizoen gaan we het weer proberen. Ik leg alvast de volgende avonden vast: dinsdag 16 oktober en 11 december 2012. U bent dus opnieuw welkom om met elkaar na te denken en ervaringen uitwisselen. Wat vinden we belangrijk in een preek of kerkdienst (willen we iets leren of emotioneel aangesproken voelen) en hoe speelde die ene concrete dienst daarin een rol. Zo kan een nabespreking heel boeiend en opbouwend worden!

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: A1 

 

Datum (data)

Tijd

Dinsdag 16 oktober 2012 (bespreking dienst 14 oktober)
Dinsdag 11 december 2012 (bespreking dienst 9 december)
20.00-22.00 uur

Leiding en contact

Ds. J. H. Hamoen, tel.-551409 e-mail: jhhamoen@gmail.com

 

Themadiensten


In ieder seizoen plannen wij een drietal bijzondere diensten, waarbij u het woord dienst niet absoluut moet zien. Het is zeker geen standaard kerkdienst, maar we bieden wel een zondags moment van bezinning, tenminste dat proberen we. Voor het komend seizoen, hopen we, dat u op 18 november alvast tijd wilt reserveren in uw agenda voor Gert van de Vijver de zandtovenaar. Een zandschilderaar, die ons meeneemt in het scheppingsverhaal. Voor jong en oud dus beginnen we om 17.00 uur. In januari 2013 kunt u van ons nog cabaret verwachten en in mei hopen we met Joure’s beroemde kok de inwendige mens te versterken met woord en daad. Meer informatie over deze diensten ontvangt u te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum (data)

Zondag 18 november 2012

Tijd

17.00 uur

Spreker

Gert van der Vijver

 Top 

Jeugd- en jongerenactiviteiten:

 

 Club


Onder leiding van enthousiaste clubleiders en –leidsters komen kinderen tot ongeveer 12 jaar eens per week bij elkaar om op een leuke en ontspannende manier met elkaar bezig te zijn. Er wordt o.a. een disco en een playbackshow georganiseerd. Aan het eind van het seizoen wordt een jongerenweekend georganiseerd, oftewel: we gaan op kamp!

Heb je zin om leiding te geven aan deze fantastische groep kinderen, geef je dan op bij Fokke – Jan Wiersma, De Finne 47, tel. -412562.

 

Plaats en locatie
Voor wie
Datum (data)
Tijd
Leiding
Contactpersoon + tel.

De Oerdracht                             De Oerdracht
Groep 5 en 6                              Groep 7 en 8
Eens per week                           Eens per week
18.45 – 19.45 uur                        18.45 – 20.15 uur
Wisselend                                  Wisselend

Fokke-Jan Wiersma –412562 e-mail: fokke.petra@home.nl

 

Schakels


Schakels is een groep jongeren in de leeftijd 12 t/m 16 jaar, die eenmaal in de twee weken bijeenkomt. De groep wordt geleid door steeds twee volwassenen, die een actueel thema op een aansprekende manier aan de orde stelt. Dit kan zijn d.m.v. spel, beeld, toneel of creativiteit.

De Rondom 20 en de Schakels sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd.

 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Een maal in de 2 weken op zondagavond

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirkjan Steenbergen (Jeugdwerkleider DG Joure e.o.) Jikke Riemersma –415408, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl

 
 

Rock Solid


Rock Solid is Fun:

Een te gekke tienerclub voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Rock Solid biedt een eigentijds, snel en interactief clubprogramma. Allerlei gekke spelen wisselen elkaar in hoog tempo af met aan het eind van het programma ‘de uitsmijter’ als afsluiting.

Rock Solid is Faith:

Door flitsende spelen, groepsgesprekken, een ‘praatje' van de leider en de ‘Preek van de Week' wordt een thema uitgewerkt. Bij Rock Solid kun je ontdekken dat God in de bijbel veel tips geeft over dingen, die je zoal bezig houden. Geloven is niet iets bijzonders, maar hoort er gewoon bij.

Rock Solid is Friends:

Rock Solid doe je samen. Veelal wordt gewerkt in kleine groepjes, zowel tijdens de spelen als in de gesprekken. In Rock Solid gaat het bijv. over muziek, vriendschap, keuzes maken etc. Na het programma kun je nog even chillen in het jeugdhonk. Kom zelf en neem je vriend(inn)en mee!

Kortom:

Rock Solid is een perfecte mix van ‘Fun, Faith en Friends‘, zodat naar Rock Solid gaan gewoon leuk is en bovendien het geloof op een aansprekende en laagdrempelige manier wordt gepresenteerd. Komen dus!

 

Plaats en locatie

Jeugdhonk bij De Oerdracht

Datum (data)
Tijd

Vrijdagavond (1 x per 14 dagen, zie Fragmint)
19.30 uur

Leiding

Wisselend

 Top 

Catechese en gespreksgroepen:
 

Basiscatechese groep 5, 6, 7 en 8


Ga mee op ontdekkingstocht door de Bijbel, de kerk, christelijke feesten en rituelen. Zit je in groep 5, dan gaat het over de viering van het avondmaal. Voor groep 6 zoeken we naar verhalen en symbolen bij de feesten in de agenda van de kerk. Met groep 7 maak je je eigen bijbelrol en verdiep je je in de Bijbel. Voor wie in groep 8 zit, staat kennismaking met een kerkgebouw op het programma.

 

Voor:                              Kinderen in de leeftijd van basisschool groep 5, 6, 7 en 8: één van je ouder(s)/verzorger(s) is ook van harte welkom.

Plaats en locatie:             De Oerdracht

Tijd:                               Voor elke groep is er drie keer een bijeenkomst van een uur, in maart 2013. De dag    hangt mede af van de planning van de clubs.

Leiding:                          Ds. Peter Lindhout, ds. Eduard Pijlman, ds. Jan Henk Hamoen en ds. Martin Jans (coördinator)

Opgave:                          Kinderen die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Joure ontvangen een    persoonlijke uitnodiging, ieder ander is ook van harte welkom en kan zich          opgeven bij   Ds. Martin Jans -410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl

 

Chatblok


Speciaal voor jongeren in de leeftijd 12-14 en 14-16 jr. We ontmoeten elkaar in het jeugdhonk. We hebben het over thema’s die te maken hebben met leven, geloven en alles wat er zo met ons gebeurt. Met volop ruimte voor wat jou bezighoudt: kom met je eigen vragen en antwoorden. We gebruiken hiervoor film, muziek, Bijbelwoorden, onszelf en evt. een korte excursie ter verdieping. Je bent van harte welkom, neem gerust een vriend of vriendin mee.

 

Plaats en locatie               Het Jeugdhonk bij De Oerdracht

Voor                               Er zijn 2 groepen: CHAT12-14 (jongeren 12-14jr) en CHAT14-16 (jongeren 14-16jr).

Datum en tijd                  Voor elke groep zijn er 2 x 3 bijeenkomsten (najaar en voorjaar). De dag in de week en het tijdstip spreken we samen af.

Leiding + tel.                   Ds. Martin Jans -410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl

 

Belijdenisgespreksgroep


Met anderen op zoek naar de bronnen van je geloof: naar de wortels van je idealen: naar je zekerheid en onzekerheid daarin. In gesprek raken met anderen over de Bijbel, over God, over Jezus en over de plaats van geloof en kerk in de samenleving. En daarmee ook met elkaar praten over jezelf en wat je drijft en inspireert. Het zijn zomaar allerlei mogelijkheden voor het gesprek, maar wie weet komen jullie nog met vele andere suggesties. Vanuit deze groep is het ook mogelijk om volgend jaar belijdenis te doen, maar dat is zeker geen voorwaarde om aan deze kring mee te doen. Ik hoop op een enthousiaste groep en voor informatie vooraf ben ik natuurlijk altijd bereikbaar! De eerste bijeenkomst is in de Oerdracht: daar maken we verdere afspraken over tijd en plaats.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum (data) Maandag 29 oktober 2012

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen -551409 e-mail: jhhamoen@gmail.com

 

Jongerencatechese Rooms-Katholieke Parochie


Deze catechese wordt gehouden voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. De eerste 2,5 jaar bij gastouders thuis, daarna nog een half jaar met de hele groep, met als afsluiting het sacrament van het Heilig Vormsel.

 

Plaats en locatie

In de huiskamer of parochiecentrum

Datum (data) en tijd

Nader te bepalen

Leiding

Pastor Lucas Foekema en leden van de werkgroep jongerencatechese

Contactpersoon + tel.

Wiepie Hooghiemstra -416283

 

Rondom 20


Rondom 20 is een groep jongeren in de leeftijd 17 t/m 30 jaar, die eenmaal in de twee weken bijeenkomen. Bij de groep wordt elke keer iets georganiseerd door 2 leden van de groep. Dit kan iets creatiefs zijn of een discussie over actuele onderwerpen.

De Rondom 20 en de Schakels sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd.

 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Eenmaal in de 2 weken op zondagavond

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirkjan Steenbergen (Jeugdwerkleider DG Joure e.o.) Jikke Riemersma - 415408

 

Top 

Gespreksgroep R.K. parochie


Overdag, op de dinsdagmorgen. Eerst maar eens 1 keer in de maand en dan zien we wel hoe het gaat. Te beginnen op dinsdag 2 oktober. En dan steeds de eerste dinsdag van de maand. Tijd van half 10 tot plus minus half 12.

Koffie halverwege. Onderwerp: de lezingen van de komende zondag. We gaan met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van de schriftlezingen. Hoe verstaan wij deze verhalen in ons eigen leven. Waar hebben we vragen bij en wat inspireert ons?

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. parochie

 

Nummer: A2

Datum (data)

Dinsdag 2 oktober 2012

Tijd

09.30 – 11.30 uur

Leiding

Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Wouter Schothorst -418142

 

Zingen rond het Ahrendorgel op maandagavond


In verband met het sluiten van de Koepel voor de doordeweekse activiteiten was het vorig seizoen niet mogelijk het traditionele zingen rond het Ahrendorgel te organiseren. Op veler verzoek en in overleg met de kerkrentmeesters komt het programma terug, niet meer op woensdag-, maar op maandagavond.

U kunt weer opgeven wat u op deze avonden wilt zingen. Liederen uit alle mogelijke liedbundels en ook Friese teksten zijn mogelijk. Als u het tijdig opgeeft zorgen wij voor het kopiëren van de teksten.

Wij hopen op een paar mooie zangavonden.

 

Plaats en locatie

 Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

Nummer: A3

Datum (data)
Tijd

Maandag 8 oktober 2012 en 4 maart 2013
20.00 – 22.00 uur

Leiding

Organisten

Contactpersoon + tel

Hielke Faber –417582 e-mail: faber1900@hetnet.nl

 

Bijbelkring


We gaan de Romeinenbrief lezen: één van de brieven van Paulus. Niet zomaar een brief. De inhoud van de Romeinenbrief is op kritieke momenten in de kerkgeschiedenis van beslissende betekenis geweest. Telkens opnieuw bleek dit geschrift dynamiet te bevatten, waardoor het stof en puin waaronder het christelijk geloof bedolven was geraakt, werd weggeslagen. Maarten Luther en Karl Barth hebben met de inhoud geworsteld en kwamen tot een nieuw verstaan van het evangelie. Ook Augustinus en Kohlbrugge werden getroffen door de bevrijdende kracht van deze brief. Een bombrief dus. Ik hoop dat wij door een zorgvuldige lezing de explosieve kracht van Gods liefde zullen ervaren. Ieder is van harte welkom.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


 

Nummer: A4

Datum (data)

Tijd

Dinsdag 9 en 23 okt. 6 en 20 nov. en 4 dec. 2012. Vervolgens nog vijf keer in 2013.
14.00 – 15.30 uur

Leiding

Ds. Peter Lindhout

Contactpersoon + tel.

Ds. Peter Lindhout -412567 e-mail: p.lindhout@home.nl

 

Gespreksgroep(en) veertig-plus


Ik was nog maar kort in Joure en toen ontstond al snel een gesprekskring voor dertigers. Tweemaal in het winterseizoen komen we dus al enkele jaren bij elkaar rondom onderwerpen, die de deelnemers zelf aanreiken. We houden van praktische en actuele onderwerpen, die te maken hebben met je leven en je zoektocht als christen in de samenleving. Inmiddels zijn we allemaal tien jaar ouder geworden, maar we komen nog steeds in oktober en maart samen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Plaats van de eerstvolgende bijeenkomst: bij Jelle en Mirjam Bouma, Klamp 47.

 

Plaats en locatie

Klamp 47, Joure


 

 Nummer: A5

Datum (data)
Tijd

Maandag 15 oktober 2012
20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen -551409 e-mail: jhhamoen@gmail.com

 

Wil je vaker dan tweemaal per jaar bijeenkomen als veertiger? Dat kan ook. Met een (leuke) groep mensen komen we regelmatig (om de 6-8 weken) bij elkaar om te praten/ na te denken over wat je bezig houdt in het drukke dagelijkse (gezins)leven van een 40+ -er. De onderwerpen worden ingebracht door de deelnemers zelf. Maximaal 10 personen.
Aanmelden kan bij Nyzeth Folkertsma: nyzeth@frieslandwonderland.nl

Top 

‘In de dertig’ kring


Wil je binnen de kerk ook graag leeftijdsgenoten ontmoeten en leren kennen? We gaan met elkaar in gesprek over wat ons raakt, wat geloven wel of niet voor ons betekent en wat we ermee doen. Daarbij praten we niet alleen, maar gaat het ook om gezelligheid. Het is ongeveer 1x in maand bij één van de deelnemers thuis. Wie dat wil kan zelf een onderwerp inbrengen over geloof, leven, maatschappij: wat je bezighoudt. Voor iedereen in/rondom/nog net/net niet ‘in de dertig’, die wel of niet, meer of minder bij de kerk betrokken is. Op de eerste avond (donderdag 18 oktober) maken we afspraken over de best passende dag/tijdstip. Je kunt dan zelf kiezen of je mee gaat doen en wat je bijdrage zal zijn. Kun je de eerste keer niet, maar wil je wel meedoen: geef het even door.

 

Plaats en locatie

Eeltsjebaes 74, Joure (eerste keer)


Nummer: A6

Datum (data)
Tijd

Donderdag 18 oktober 2012 (daarna in overleg)
20.00 – 22.00 uur

Leiding

Alle deelnemers

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans –410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl

 

Koffiemorgen op woensdagmorgen


De eerste woensdag van de maand nodigen we u uit om met elkaar koffie te drinken. Allereerst ontmoeten we elkaar dan. We praten wat met elkaar. Er is ook een kort moment van bezinning. Daarbij kunnen ook onderwerpen door de deelnemers worden aangedragen, of misschien worden voorbereid. Allereerst bedoeld voor de wat ouderen. Maar wat is oud, wie is oud? Ook jongeren zijn natuurlijk van harte welkom. We hopen wat meer de breedte van de gemeente te bereiken. U wordt van harte uitgenodigd.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum (data)  

Tijd

Woensdag 3 oktober, 7 november, 5 december 2012
Woensdag 9 januari, 6 februari, 6 maart 2013
10.00 uur - 11.00 uur

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

 

Leven door de Geest


Evenals vorig seizoen enkele avonden over het werk van de Heilige Geest. Een gelovig mens en een gelovige gemeenschap leven in een wankel evenwicht. Geloven kan vervlakken tot het aanhangen van een leer, waaruit het persoonlijke is weggesijpeld. Liefde kan verkillen tot onverschilligheid. Er bestaan tal van oorzaken waardoor de hoop gefrustreerd kan worden. “De Geest is het die levend maakt”, zo staat geschreven. De  Geest van God is actief betrokken bij de schepping van de wereld en bij de geboorte van de kerk. Ook vandaag is Hij een bron van vuur en bezieling, een bron van nieuwe hoop voor kerk en samenleving en voor ons eigen leven.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: A7

Datum (data)

Maandag 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2012

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Peter Lindhout

Contactpersoon + tel.

Ds. Peter Lindhout -412567 e-mail: p.lindhout@home.nl

 

Film en Bijbel en Meer


Thema's die in de Bijbel aan de orde komen zijn anno 2012 nog springlevend. Als je erop let, zie je veel ervan in populaire (bioscoop)films terugkomen. In deze gespreksgroep kijken we met andere ogen naar films. Wat lezen we met de filmbeelden in ons achterhoofd en wat zien we met het Bijbelverhaal in de hand? Met afwisselende werkvormen, andere films dan afgelopen jaar, rond nog nader bekend te maken thema's.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


 

Nummer: A8

Datum (data)

Maandag 12 november en 17 december  2012
Donderdag 24 januari en 14 februari 2013.

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Dineke Kronemeijer en ds. Martin Jans

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans -410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl

Top 

Van levensverhaal tot levensboek


“We zijn altijd wat weemoedig dat het weer is afgelopen” Dit horen we nogal eens als de laatste bijeenkomst van deze “cursus” afgelopen is . We hebben ook echt een band met elkaar opgebouwd. Daarom willen wij U ook dit jaar de gelegenheid geven om uw levenservaringen en herinneringen op papier te krijgen. Zintuigen spelen een belangrijke rol bij herinneringen. Wij stellen dan ook bij elke bijeenkomst een zintuig centraal. De cursus omvat 6 ochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur Data worden in overleg vastgesteld.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: A9

Datum (data)
Tijd

In overleg (6 x een woensdagochtend) Start in oktober
10.00 uur

Leiding

Geertje Koning en Andrea Tromp

Contactpersoon + tel.

Geertje Koning -413241, Andrea Tromp -414606

 

Ontmoetingsbijeenkomsten


Ook komend seizoen worden er weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Het blijkt een goede vorm te zijn om op deze manier met elkaar in gesprek te komen. We ontmoeten elkaar rond thema’s die dicht bij onszelf liggen. We kunnen met elkaar praten over onze levenservaringen en wat die met ons doen. Over wat ons zorgen baart, over onzekerheid en twijfel en waar we kracht en moed uit putten. Tegelijkertijd hebben we de kans om elkaar beter of voor ’t eerst te leren kennen.  U wordt te zijner tijd persoonlijk uitgenodigd door uw wijkmedewerker.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

 

Datum en tijd

Wordt nader bekend gemaakt, o.a. in Fragmint.

Leiding

Pastores en ouderlingen

Contactpersoon + tel.

Janny Zijlstra –413917, Siebrig Kootstra –415931
Hinke Haanstra –419198 en ds. Peter Lindhout -412567

 

Maaltijdgroep


Met elkaar eten en praten (en eventueel koken). Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dat is bedoeling van de maaltijdgroep. De maaltijdgroep is er voor iedereen: jong en oud, alleen of met z’n tweeën of met het gezin. En ook: gewone recepten of bijzondere recepten, als het maar goed te eten is. We eten meestal in De Gearsit in Broek. Zo maak je op een andere manier met elkaar kennis en raak je met elkaar in gesprek. Afgelopen jaar was de opkomst heel goed, zo rond de 20 mensen per keer. We hebben met veel plezier steeds in Broek gegeten. Eerst willen we opgaven hebben en dan gaan we organiseren. Ja, en echt, iedereen is van harte welkom. Vandaar dat hieronder nog geen data staan, maar de bedoeling is met een regelmaat van ongeveer  vier á vijf weken en zes of zeven  keer per seizoen.

 

 

Contactpersoon + tel.

 

Thea Hoekstra –852133 of ds. Eduard Pijlman –411434  


Nummer: A10

 

 

 

Top 

Lezingen, leerhuizen en films:

 

  De Oerdracht films


Opnieuw bieden we u een 4-tal bijzondere films aan tijdens het winterseizoen. We proberen steeds  aandacht  te geven aan menselijke relaties in verschillende situaties. Dit jaar hebben we films gekozen, die laten zien welke invloed (positief of negatief) religie heeft op de keuzes die mensen maken. Voor het vertonen van de films in grote groepen zijn wij verplicht  filmrechten te betalen. Dat betekent dat wij u een kleine bijdrage moeten vragen. Deze bedraagt  dit seizoen € 2,50- en hiervoor krijgt u ook een kopje koffie of thee.

Op dinsdag 25 september 2012 openen we het seizoen met de film: “Troubled water” (Regie: Eric Poppe. Duur: 116 min.)

Een dramatische film over 2 mensen, die met hun verleden in het reine moeten komen. Het gegeven is vreselijk: de dood van een kind. Als moeder Agnes tijdens een wandeling haar vierjarige zoontje even alleen laat in een café, blijkt hij verdwenen en wordt dood teruggevonden. De daders worden gestraft. Eén van hen, Jan, komt na jaren vrij en wordt als organist aangenomen in een kerk. Hij raakt bevriend met de vrouwelijke priester, die een zoontje heeft wat erg lijkt op het slachtoffertje. Op een dag komt Agnes in de kerk en herkent Jan als de jongen, die haar zoontje heeft gedood.  Alles komt weer naar boven en ze begint hem te stalken. De film toont de gezichtspunten van Agnes en Jan.

Op dinsdag 13 november 2012 draaien we de film: “Des Hommes et des Dieux”. (Regie: Xavier Beauvois.   Duur: 120 min.).

De film vertelt de waargebeurde geschiedenis van acht monniken, die lid zijn van de orde van Cisterciënzers en leven in een klooster  in het Atlasgebergte in Algerije. Ze leven in harmonie met de dorpelingen, die dankbaar gebruik maken van de diensten van de kloosterarts. Hun vredige bestaan wordt bedreigd door de toenemende religieuze spanningen. Terreur en geweld nemen langzaam maar zeker toe in de regio. Door afwisselende aanwezigheid van het regeringsleger en opstandelingen (en hun religieuze superieuren), worden de monniken tot een keuze gedwongen. De strijdende partijen willen dat ze vertrekken, de dorpelingen willen dat ze blijven.  De monniken zijn verdeeld, enkelen geven toe dat ze bang zijn. De spanningen lopen op, de deur van hun ‘huis van vrede’ staat op een kier. Hun uiteindelijke, en unaniem gedragen keuze, zorgt voor een ontroerende finale en dramatische afloop.

Op dinsdag 8 januari 2013 vervolgen we met de film: “Stand van de Sterren”. Stand van de sterren is het laatste deel van een drieluik over het moderne Indonesië van filmmaker Helmrich. (Duur 119 min.).

Hij volgde gedurende 12 jaren een Indonesische familie uit de sloppenwijken van Jakarta, wat heeft geresulteerd in een drietal films, waarvan Stand van de Sterren de laatste is. De maker laat de onderliggende patronen van het leven in Indonesië zien. Het Indonesische gezin Sjamsudin is als het ware een microkosmos, waarin je de belangrijkste problematiek van het leven in Indonesië terugvindt: corruptie, conflicten tussen religies, gokverslaving, de generatiekloof en groeiende verschil tussen arm en rijk. Grootmoeder Rudmijah, een belijdend christen, is vanuit het drukke Jakarta bij haar vriendin Tumisah op het platteland gaan wonen. Haar tot moslim bekeerde zoon Bakti heeft de zorg over haar kleinkind Tari op zich genomen. Omdat het opvoeden van zijn nichtje Tari hem zwaar valt, haalt Bakti zijn moeder terug naar de stad. Tari groeit op in een tijd waarin de jeugd heel open is geworden en ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Door haar gedrag komt ze regelmatig in conflict met de oudere generaties. Vanwege de problemen die de familie met Tari ondervind, besluit de oude vrouw in de stad te blijven tot Tari klaar is met haar middelbare school en aan een universiteit kan gaan studeren. De hele familie ziet in de pientere Tari de enige mogelijkheid om hun eigen status te verhogen en ooit de sloppenwijk van Jakarta te kunnen ontvluchten. Maar dit zorgt ook voor grote spanningen binnen de familie. Bakti verdient met zijn baan als wijkhoofd niet genoeg, waardoor hij als extra bijverdienste vechtvissen traint om mee te gokken. Terwijl de hele familie er alles aan doet om het collegegeld voor Tari’s studie bijeen te sprokkelen, besteedt Tari haar tijd en geld liever aan haar vriendinnen en aan het nachtleven van Jakarta. Zij komt via haar klasgenoten van de middelbare school in aanraking met het nieuwe rijke Indonesië, dat mijlenver af staat van haar leven in de sloppenwijk.

Op dinsdag 12 maart 2013 de film: “Left Luggage” (regie: Jeroen Krabbé. Duur 100 min.).

Antwerpen jaren zeventig. Chaja, joods en studente filosofie, zoekt een baantje en komt  via een vriend van haar vader terecht als kinderoppas in een joods orthodox gezin. Zelf heeft Chaja geen boodschap aan haar afkomst. Na één dag wil ze al stoppen, ze ziet hun leefwijze niet zitten en vanwege het feit dat de autoritaire vader van het gezin haar veel te modern vindt. De vriend van haar vader bepraat haar en ze gaat toch terug. Haar eigen ouders leven in hun eigen wereld door traumatische ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Haar moeder bakt aldoor cakes en haar vader spit half Antwerpen om, om zijn twee koffers met kostbaarheden die hij tijdens de oorlog heeft begraven,  terug te vinden . Vandaar de titel van de film  (vertaald) “ Zoek geraakte bagage”. Elke dag wandelt ze met het peuter jongetje, Simcha, naar de vijver in het park om de eenden te voeren. Tot Chaja’s komst heeft het jongetje nog geen woord gesproken en plast in zijn broek. Door haar aandacht bloeit hij helemaal op. Chaja raakt steeds meer aan Simcha en het gezin gehecht. Zo niet aan de chagrijnige huismeester die hen het leven behoorlijk zuur maakt. Het komt tot een heftig treffen tussen deze twee  laatsten.

Dit is de aanleiding tot een dramatische gebeurtenis.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


 

Nummers:
B1/B2/B3/B4

Datum (data)  

Tijd

Dinsdag 25 september en 13 november 2012;
Dinsdag 8 januari en 12 maart 2013
Alle films beginnen om 19.45 uur, zaal open 19.20 uur.

Contactpersoon + tel

Jeltsje Tulp -413702 e-mail: jeltsjetulp@hetnet.nl
Sigrid Houtsma -412996 e-mail: shoutsma@home.nl
Alex Tiggelaar e-mail: altig@hetnet.nl
Maartje Poppe -415918 e-mail: wenmpoppe@ziggo.nl

  

Kennismaken met christelijke meditatie


Mediteren is een oefening in openheid: voor wat zich aan je voordoet en wat er in je omgaat. Mediteren is in de christelijke traditie ook het oefenen in ontvankelijkheid voor God. Meditatie kan een manier zijn om je eigen geloven te verdiepen. Mediteren kan op veel manieren. In deze cursus gebruiken we een aantal christelijke meditatievormen (o.a. mantrameditatie, lectio divina) die wereldwijd beoefend worden: door zoekers en weters, door gevorderden en beginners, door ouderen en jongeren. Met de cursus kun je kijken of deze vormen van mediteren bij jou passen. Ook kan de cursus je ondersteunen om in je eigen levensritme ruimte te maken voor meditatie.

 

Plaats en locatie

De kerk in Broek

 

Nummer: B5

Datum (data)
Tijd

Maandag 1, 8, 15 en 29 oktober 2012
20.00-21.30 uur

Voor wie

Iedereen (max. 12 deelnemers)

Leiding + tel.

Ds. Martin Jans -410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl  


Top 

Kunst kijken


Ik wil graag met u kijken naar een aantal schilderijen uit heden en verleden. Schilderijen die mij zelf erg aanspreken. Wat doen die schilderijen met ons? En dan gaat het niet alleen maar om mooi of niet mooi. Een tekening van Rembrandt is soms helemaal niet mooi en toch fascinerend. Kunnen afbeeldingen helpen bij gebed en meditatie? Heeft kunst iets te zeggen als het om geloof gaat? Er wordt wel gezegd dat kunst je ogen opent voor de werkelijkheid. Dat ze wijst op dingen die je eerder zo niet gezien had. Zou kunst ook iets kunnen zeggen over die werkelijkheid van God? Of kan dat niet? Ik wil er aan de hand van de schilderijen graag verder met u over spreken. U bent welkom.

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum RK parochie


Nummer: B6

Datum (data)

Woensdag 10 oktober 2012

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Wouter Schothorst  -418142


 

Stil de tijd


Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben is synoniem met een succesvol bestaan. Als er op een ochtend nauwelijks mails binnen komen slaat de vertwijfeling reeds toe. Rust en nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen meer, maar de angstaanjagende voorboden van een bestaan in de marges van de maatschappij. De hang naar activiteit en de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich opvolgen geven velen de indruk tijd niet meer bij te kunnen benen. 'Geen tijd hebben' lijkt dan ook een fundamentele ervaring van deze tijd te zijn .Op deze avond neemt Joke Hermsen dit verschijnsel onder de loep. Zij ontwikkelde een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij onderscheid aanbrengt tussen klok tijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten: ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd maar in het huidige economische tijdsgewricht weinig waardering krijgen. Tenslotte schetst ze de sociaal-politieke gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte maatschappij. Joke Hermsen debuteerde in 1998 met de roman 'Het dameoffer’ gevolgd door de romans ‘Tweeduister',' De profielschets' en ‘De liefde dus'. Ook publiceerde zij de essaybundel ‘Heimwee naar de mens' die de shortlist voor het beste filosofische boek van 2003 behaalde. Haar hele werk werd in 2008 bekroond met de Halewijn prijs. Zij schreef het boek ‘Stil de tijd’ in 2010.

 

 

Plaats en locatie

De Oerdracht 

Nummer: B7

 

Datum (data)
Tijd

Donderdag 11 oktober 2012

20.00-22.00 uur

 

Spreker:

Joke Hermsen

 

Leiding

Paulien Alderse Baas

 

Contactpersoon + tel.

Paulien Alderse Baas-417207


N.B. Na de lezing is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.


 

Meer dan lopen alleen


We gaan ook dit seizoen twee wandelingen organiseren. De routes blijven een verrassing. We starten ’s morgens in De Oerdracht met een kop koffie. Daarna rijden we met elkaar naar het startpunt van de wandeling. We wandelen drie keer ongeveer een uur. In totaal zo’n 15 km. Tussendoor houden we rustpauzes. De eerste pauzeplek vinden we ergens midden in de natuur, waar we de inwendige mens kunnen versterken met een zelf meegebracht drankje en/of versnapering. Bij de tweede pauzeplek is er soep. En met de zelf meegebrachte lunch hebben we dan voldoende energie voor een derde wandel uur. We sluitend de dag af in een kerkje. Een moment om nog even na te praten en een lied te zingen. Wilt u graag eens ervaren hoe u in een gezellige en ongedwongen sfeer met andere gemeenteleden in gesprek kunt raken? Iedereen is welkom. Als u zich opgeeft noteert u dan direct even de data in uw agenda?

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


Nummer: B8

Datum (data)

Zaterdag 13 oktober 2012 en 6 april 2013

Tijd

09.00 – 15.00 uur

Leiding

Henk Dijkstra en Tryntsje de Boer

Contactpersoon + tel.

Henk Dijkstra -414184, Tryntsje de Boer -417162

 

Vier de seizoenen


In de afgelopen jaren is er door een aantal Friese Doopsgezinde gemeenten een kuier georganiseerd met als motto ‘Vier de seizoenen’. Deze kuiers zijn gemiddeld 7 á 8 km. En ze beginnen bij een Doopsgezinde Vermaning. De afsluiting vindt plaats onder het genot van een hapje en een drankje ‘van het seizoen’. Op zondagmiddag 14 oktober wordt weer zo’n kuier georganiseerd vanuit de Doopsgezinde gemeente Joure. We hopen op een groot aantal wandelaars, goed weer en goede gesprekken tijdens de kuier. U bent om 14.00 uur van harte welkom om met ons mee te wandelen. Vertrek vanaf de Vermaning, Midstraat 70. Voor de gemaakte onkosten wordt per persoon een bijdrage van € 3 gevraagd.

 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk


Nummer: B9

Datum (data)

Zondag 14 oktober 2012

Tijd

14.00 uur

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer -418909 of  www.doopsgezindjoure.nl


 

Joods Leerhuis: studie


Leerhuis wil zeggen: de Bijbel open, aandachtig lezen met elkaar en er met elkaar over praten. We laten ons ook leiden door de typisch joodse/rabbijnse tekstverklaring, die midrash heet. In onze werkwijze volgen we de zgn. LEV-methode, ontwikkeld door de projectgroep Leren en Vernieuwen. De gedachte bij deze methode is dat bezig zijn met de oerbronnen van Bijbel en traditie het hart zal raken. Zo hopen we te groeien en de  woorden die we lezen op onszelf te betrekken. Het thema voor deze reeks is: het boek en het verhaal over Jona. Dit leerhuis is een voortzetting van de leerhuizen van de afgelopen jaren. Deelnemen aan het leerhuis kan iedereen.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


 

Nummer: B10

Datum (data)

Dinsdag 16- en 30 oktober 2012
Dinsdag 13- en 27 november 2012

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel.

Ds. Eduard Pijlman -411434


Top 

Bijna dood- ervaringen


In 2007 kwam het boek uit ‘Eindeloos bewustzijn’ uit van Pim van Lommel over bijna-doodervaringen. Het werd een verkoopsucces en kreeg veel belangstelling. Van Lommel is een cardioloog, die onderzoek heeft gedaan naar ervaringen van mensen, die door een hartstilstand praktisch hersendood waren en weer herstelden. Sommigen vertelden over bijzondere ervaringen van geluk en vrede en beelden van licht, een tunnel, prachtige bloemen etc. Naar aanleiding van het boek kwamen veel mensen naar voren die ook dergelijke ervaringen hadden gehad. Van Lommel houdt sindsdien over de gehele wereld lezingen over de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie. Hij meent dat bewustzijn mogelijk is los van het lichaam. In de stichting Merkawah heeft men een platform geschapen waarop mensen hun ervaringen op dit punt met elkaar kunnen uitwisselen en er bekendheid aan geven. Hoe moeten wij deze geluiden beoordelen en wat is de relatie met de gelovige visie op de mens zoals de bijbel en de kerk ons leren? Duiden bijna-doodervaringen op datgene wat wij de ziel en de hemel noemen? We hebben iemand van de stichting Merkawah bereid gevonden hierover een lezing te verzorgen.

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum RK parochie


Nummer: B11

Datum (data)

Woensdag 17 oktober 2012

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Medewerker Stichting Merkawah

Contactpersoon + tel.

Wouter Schothorst  -418142


 

Lezing: Ziekenzalving


Binnen de protestantse kerken neemt de belangstelling voor rituelen toe. Eén van die rituelen is de ziekenzalving. In Marcus 6: 12, 13 en Jacobus 5: 13-16 wordt er geschreven over het met olie zalven van zieken. Wat was de betekenis van dit ritueel? Wat kan het vandaag in de praktijk van het pastoraat betekenen? Over dit onderwerp zal ds. Margriet van der Kooij-Dijkstra een lezing houden. Samen met haar man schreef zij een boekje over ziekenzalving. Margriet van der Kooij werkt in Woerden als ziekenhuispastor.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B12

Datum (data)

Donderdag 18 oktober 2012

Tijd

20.00-22.00  uur

Spreker

Ds. Margriet van der Kooij-Dijkstra

Leiding en contact

Nico van Hattem -412567

 

Kloosterweekend voor twintigers


Dit najaar kun je samen met leeftijdsgenoten een bijzondere ervaring opdoen. We gaan een weekend naar een klooster: Abdij Koningshoeven nabij Tilburg. We verblijven in het gastenverblijf en volgen het ritme van de monniken. Tussendoor hebben we een aantal bezinnende ontmoetingen, is er veel ruimte voor ontspanning (bosrijke omgeving) en zo mogelijk ook een kijkje in de bierbrouwerij (La Trappe). Kijk eens rond op: www.koningshoeven.nl

 

Voor:

Weekend speciaal voor twintigers, meer of minder of niet gelovig.

 

Nummer: B13

Plaats en locatie

Abdij Koningshoeven bij Tilburg.

Wanneer:

Van vrijdagavond 2 t/m zondagmiddag 4 november 2012.

Kosten:

Ongeveer €100,- (excl. reis, incl. overnachting/eten).

Opgave:

Er kunnen een beperkt aantal deelnemers mee (max. 9). Heb je interesse en zou je wel meewillen of wil je meer weten:
ds. Martin Jans -410421 e-mail: martin.w.jans@hetnet.nl


 

Adempauze; solo theatervoorstelling door Kirsten Benschop


Idee, tekst en spel: Kirsten Benschop, speladvies: Margreet Blanken

Geweld? Dat overkomt alleen een ander..

Maar wat als op een dag het tegendeel blijkt? Daarover gaat Adempauze.

Een voorstelling die terugvoert naar dit moment, waarna levens van betrokkenen een ongewild en onomkeerbaar andere loop krijgen. In de 80 minuten durende solo theatervoorstelling ‘Adempauze’ presenteert hoofdpersoon Vera haar gelijknamige autobiografische debuutroman aan het grote publiek. Tegen de achtergrond van deze boekpresentatie wordt de geschiedenis van Vera ontrafeld. Haar eerste vriendje, studententijd, de verslechterende relatie tussen haar ouders en dan die schokkende gebeurtenis... Vera probeert de draad van haar leven op te pakken, maar raakt in de greep van ‘het waarom’. Hoe heeft dit kunnen gebeuren; waren er geheimen; wat als..? Zij wordt heen en weer geslingerd tussen ratio en gevoel. Als zij op een dag Ramon ontmoet, is ze verliefd. Angstvallig probeert Vera de gebeurtenissen voor hem verborgen te houden. Adempauze is een psychologisch drama en thriller ineen; een reconstructievoorstelling waarin relativerende humor niet ontbreekt. Kenmerkend is de aandacht voor nuance, het zijn soms maar kleine verschillen ‘waarom de een wel en de ander niet.’
Adempauze
wordt gespeeld door Kirsten Benschop; zij heeft het ook bedacht en geschreven. Thema’s als ‘angst’, ‘schuld’, ‘gevangen zitten’, ‘loslaten’ en ‘vergeving’ worden dichtbij gebracht.
Margreet Blanken:
Bijzonder is de samenwerking met actrice Margreet Blanken (bekend van o.a. de solovoorstelling Etty Hillesum en van de 80-er jaren serie Medisch Centrum West). Zij verzorgt de raamregie in de vorm van speladvies bij ‘Adempauze’.
Kirsten Benschop:
Kirsten Benschop is professioneel theatermaker en speelt vanaf haar 12e toneel. Eerst in amateurverband en vanaf 2000 in het door haar opgerichte gezelschap K’onTour Theater. Hier regisseerde en speelde zij jarenlang met medeacteurs verschillende voorstellingen voor o.a. bedrijf, bibliotheek, onderwijs en het kleine theater. Ook volgde zij in die periode diverse workshops als camera acteren en Griekse tragedie. Onder de vlag van K’onTour Theater brengt Kirsten nu alweer voor het 5e achtereenvolgende jaar solovoorstellingen in Nederland en ook België. Met veel succes bracht zij bewerkingen van o.a. Twee Vrouwen van Harry Mulisch, Het hart als verrader van Edgar Allan Poe, Oeroeg van Hella Haasse en de zelfgeschreven inspirerende kloostervoorstelling ‘Wie stenen losbreekt’. Kijk voor meer informatie op de website: www.kirstenbenschop.nl.

 

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B14

 

Datum (data)
Tijd

Zaterdag 3 november 2012
20.00-22.00 uur

 

Speler:

Kirsten Benschop

 

Leiding

Nico van Hattem

 

Contactpersoon + tel.

Nico van Hattem –412567

 

N.B, Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Top 

 

Presentatie: reis naar Bolivia


Het gaat leven als je het ziet! Van vis naar mais en honing, van gebruiksvoorwerp naar waardevol mens: dàt gebeurt in Bolivia mede met ons geld! Een presentatie van de reis naar Bolivia door Riemke de Jong en Gerben de Vries, 2 van de 6 deelnemers van de reis naar Bolivia namens Classis Heerenveen, u dus. Ze nemen u mee naar dit prachtige land en laten plaatjes zien van prachtige landschappen, mooie mensen en vertellen aan de hand van beelden over de projecten, die we als kerkelijke organisatie mogen ondersteunen. Het gaat leven als je het ziet!

  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B15

Datum (data)
Tijd

Maandag 5 november 2012
20.00-22.00 uur

Sprekers:

Riemke de Jong en Gerben de Vries

Leiding

Riemke de Jong en Gerben de Vries

Contactpersoon + tel.

Gerben de Vries -416719

 
 

Op de fiets naar Santiago de Compostella


Waarom lopen of fietsen mensen de eeuwenoude routes naar verre landen en afgelegen plaatsen?
Over fietsen, zon, wind en regen.
Over ontmoetingen, mensen en verhalen.
Over het leven onderweg en over onderweg op het levenspad. Paulien en Henk Alderse Baas nemen ons mee op hun tocht die zij naar Santiago maakten.
Over het waarom en hoe.
Over ervaringen in en buiten kerken.
Over dromen en daden.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B16

Datum (data)
Tijd

Donderdag 8 november 2012
20.00-22.00 uur

Sprekers:

Henk en Paulien Alderse Baas

Leiding

Margje Oost

Contactpersoon + tel.

Margje Oost -416071

 

Leerhuis over de Jozefverhalen


Twee jaar geleden lazen we samen het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 en afgelopen seizoen het boek Openbaring. We lieten ons inspireren door de prachtige beelden uit het Bijbelverhaal en legden daarnaast respectievelijk de kunstzinnige verbeelding van de Italiaanse schilder Breccia en de Duitse schilder Max Beckmann. Voor dit seizoen is mijn oog gevallen op de Jozefverhalen uit Genesis 37 tot en met 50. Prachtige verhalen, waar veel over te vertellen valt. Dat gaan we dus allereerst doen: de teksten lezen! Ik gebruik opnieuw een schilder om de betekenis van het Bijbelverhaal verder te verdiepen. Dat is dit keer de Duitse schilder Emil Nolde (1867-1956). Met zijn expressieve en kleurrijke verbeelding van vele Bijbelverhalen heeft hij ook doorgewerkt in allerlei Bijbelillustraties en zijn invloed is zelfs merkbaar in kinderbijbels. De bijbel was zo ongeveer het enige boek in het huis van de familie Hansen  (zoals Nolde in werkelijkheid heette) en als kind al verzon hij beelden bij de verhalen. Kortom: het wordt vast weer een boeiende reis!

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B17

 

Datum (data) 
Tijd

Donderdag 15, 22 en 29 november (uitloop naar 6 december) 2012.
20.00-22.00 uur

Leiding en contact

Ds. J. H. Hamoen -551409 e-mail: jhhamoen@gmail.com

 
 

Vastigheid in de Joodse eredienst: voordeel en valkuil. Lezing door Tamarah Benima


Anders dan bij protestantse diensten waarbij vorm en inhoud bijna elke week wisselen en opnieuw lijken te moeten worden uitgevonden, ligt de liturgie van de joodse eredienst en de volgorde waarin die liturgie wordt gebruikt, vast. In het Westerse deel van de wereld worden zelfs veel van dezelfde melodieën gezongen. Voor een over de wereld verstrooid volk heeft dat vele voordelen. Nadelen zijn er natuurlijk ook: te weinig verrassing, te weinig gerichtheid op het brede scala van wensen bij een divers 'publiek'. Het is moeilijk een evenwicht te vinden tussen vertrouwdheid en vernieuwing (die al gauw nieuwlichterij is ten behoeve van 'iets nieuws'), tussen kennis en kennisverwerving, tussen regelmaat en chaos, tussen inreach en outreach. Rabbijn Benima gaat in deze lezing in op tal van aspecten van dit onderwerp en is van plan dit met muzikale voorbeelden te ondersteunen.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B18

Datum (data)
Tijd

Dinsdag 20 november 2012
20.00-22.00 uur

Spreker:

Rabbijn Tamarah Benima

Leiding

Jenny Hamoen

Contactpersoon + tel.

Jenny Hamoen -551409

 
Top 

Mensenrechten in Joure: vanzelfsprekend of niet?


10 december is de dag van de rechten van de mens. De onschatbare waarde van mensenrechten werd al door Eleanor Roosevelt benadrukt in haar bekende speech over de Universele Verklaring van de rechten van de mens uit 1958: ‘Waar  beginnen mensenrechten? In kleine plaatsen, dichtbij huis, zo dichtbij en klein dat ze op geen enkele wereld kaart te zien zijn. Dit is de wereld van het individu: de buurt waar hij woont, de school waar hij naar toe gaat: de fabriek, boerderij of kantoor waar hij werkt. Dit zijn de plaatsen waar elke man, vrouw en kind streeft naar gelijke rechtvaardigheid, gelijke mogelijkheden, gelijke waardigheid zonder discriminatie. Als mensenrechten hier niet van betekenis zijn, zullen ze van weinig betekenis zijn waar dan ook.’ Binnen de Nederlandse politiek en bij het publiek lijkt het belang van bescherming van mensenrechten niet meer vanzelfsprekend. Terwijl dat van groot belang is voor een rechtvaardige samenleving waarin de positie van minderheden wordt beschermd. De Amnesty werkgroep Joure wil graag met u in gesprek gaan over de betekenis van mensenrechten anno 2012 voor Joure. Het plan is na het vertonen van een korte film in gesprek te gaan.

 

Plaats en locatie

De OerdrachtNummer: B19

Datum (data)
Tijd

Maandag 10 december 2012
20.00-22.00 uur

Spreker:

Medewerker Amnesty International

Leiding

Margriet ter Horst

Contactpersoon + tel.

Margriet ter Horst -411656

 
 

“De goedkoopte van alles”


Donderdag 13 december verzorgt de Utrechtse cabaretier en kunstschilder Jeroen van Merwijk in het kader van zijn “Sermoen van Jeroen“ in de “De Oerdracht” in Joure een sermoen. Een sermoen is een hartversterkende preek. Van Merwijk zal de gemeente met de ernst van de predikant en de luchtigheid en humor van de cabaretier een aantal dilemma’s en eventuele oplossingen voor die dilemma’s voorleggen, opdat de bezoekers gesterkt de kerk kunnen verlaten. De toegang is vrij. Na afloop gaat Jeroen van Merwijk met de collectebus langs en kan een ieder zijn waardering voor het sermoen, waar door Jeroen en vele anderen wekenlang hard is gewerkt, in stoffelijke zin laten blijken.

  

Plaats en locatie

De Oerdracht 

Nummer: B20

Datum (data)
Tijd

Donderdag 13 december 2012
20.00-22.00 uur

Spreker:

Jeroen van Merwijk

Leiding

Margje Oost

Contactpersoon + tel.

Margje Oost -416071

 N.B. Na de lezing/sermoen is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

Lutheranen in Friesland


Waarom is dat 3e pootje van de Protestantse Kerk in Nederland zo klein? Bij die vraag wil ik graag met u stilstaan. Is dat vreemd, aangezien Luther de grondlegger was van de protestantse traditie? In Friesland waren in het verleden in drie steden lutherse gemeenten. In drie steden werden lutherse kerken gebouwd of meer bescheiden huizen, waarin een gemeente samenkwam. Anno 2012 is er nog één stad, waarin een lutherse kerk staat. Twee andere kerken - in eenzelfde stad-  hebben een andere bestemming gekregen. Als er een zwaan boven op het dak van een kerk staat, kun je er bijna zeker van zijn, dat het een lutherse kerk is. De zwaan is minder zichtbaar in de Scandinavische landen en Duitsland. Daar herkent u de lutherse gebouwen vooral aan de “ Lutherroos”. Waarom dat bij uitstek de symbolen zijn van de lutherse traditie vertel ik u graag. Met heel veel plezier was ik ruim 11 jaar werkzaam in de gehele provincie  Friesland als luthers predikante. Nu reis ik graag op zondagochtend als gast predikante door de provincie. Ik neem altijd de lutherse liturgie mee. Om daar even aan te proeven sluit ik graag de avond af met een vorm daarvan. Wat mij altijd opvalt is, dat Luther voor vele protestanten geen onbekende is.

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum RK parochie


Nummer: B21

Datum (data)

Donderdag 17 januari 2013

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ds. A.E. Reichman-Scheffer

Leiding en contact

Wouter Schothorst -418142


 

Ietsisme, hoe staan we daarin?


In 2009 en 2010 heb ik me twee maal zes weken mogen verdiepen in spiritualiteit. Voor deze studieweken was het uitgangspunt de ervaring, de verwondering, het verlangen dat mensen verwoorden in: Er is iets of er is meer of is dit alles. Ik heb me vooral beziggehouden met ‘toegankelijke’ spirituele literatuur. Om zo een brug te kunnen slaan tussen niets, iets en ietsje meer. Van deze studie heb ik een verslag gemaakt. Vorig seizoen heb ik een inleiding over de inhoud van mijn verslag gehouden. Op deze avond wil in gaan op de vraag hoe ik en de deelnemers er zelf instaan. Naar aanleiding van mijn inbreng kunnen we met elkaar in gesprek gaan.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


Nummer: B22

Datum (data)
Tijd

Dinsdag 22 januari 2013
20.00-22.00 uur

Spreker:

Ds. Eduard Pijlman

Leiding en contact

Ds. Eduard Pijlman -411434

 

Lezing: Krimp, kramp of kracht?


De kerk is niet krimpvrij. Al jarenlang is er een proces van ontkerkelijking gaande. Velen die ooit meelevend en zelfs actief waren in de kerk, zijn ‘anders meelevend’ geworden of zijn helemaal afgehaakt. Kinderen gaan naar de nevendienst, en daarna? Ik kom ouders tegen die zich schuldig voelen, wanneer hun kinderen niet meer kerkelijk meelevend zijn: wat heb ik verkeerd gedaan? Grootouders hoor ik zeggen: vroeger was het zo anders. Regelmatig wordt er rondom kerkdiensten en kerkelijke activiteiten meer gepraat over het aantal, dan over de inhoud. Wat is er aan de hand? Wat zijn de oorzaken van de ontkerkelijking? Aan deze vragen heb ik mijn studieverlof gewijd. In deze lezing wil ik u meenemen op een reis door de geschiedenis van kerk en samenleving. Het zal blijken dat de situatie waarin we als kerken gekomen zijn alles te maken heeft met de cultuur waarin we leven. Kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of ongelovig, we ademen allen dezelfde cultuur in. We leven vandaag in een andere wereld dan die van vijftig jaar geleden.  We worden voor de vraag gesteld: hoe kunnen we in de samenleving anno 2013 gemeente van Jezus Christus zijn?

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


Nummer: B23

Datum (data)
Tijd

Dinsdag 29 januari 2013
20.00-22.00 uur

Spreker:

Ds. Peter Lindhout

Leiding en contact

Ds. Peter Lindhout -412567 e-mail: p.lindhout@home.nl

Top 

Op pelgrimstocht


We gaan op pelgrimstocht. Maar we doen dat aan de hand van oude pelgrimsliederen. Bijv. de middeleeuwse liederen van pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Maar ook de liederen uit Montserrat, het Libre Vermell. De liederen laten ons uittrekken uit onze gewone werkelijkheid. Een mooi citaat uit het Libre Vermell: “Omdat de pelgrims, terwijl zij de nachtwake doorbrengen in kerk van de Heilige Maria van Montserrat willen zingen en dansen, en ook overdag op de straten en pleinen, en omdat het niet passend is om daar andere dan eerbare en vrome liederen te zingen, zijn hier boven en onder er enige opgeschreven. Ze moeten waardig en spaarzaam gebruikt worden om diegenen die hun gebed en vrome contemplatie willen voortzetten, niet te storen.” We willen deze liederen ´waardig´ gebruiken om op deze avond te spreken over onze eigen pelgrimstocht in het leven.

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum RK parochie


Nummer: B24

Datum (data)

Woensdag 6 februari 2013

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Wouter Schothorst -418142

 

Kerk en populisme


Over de opkomst van het populisme en de reactie van de kerken. Overal in Europa winnen partijen die de nadruk leggen op de eigen nationale identiteit. Ze waarschuwen tegen een toenemend aantal vreemdelingen in de eigen samenleving. Deze partijen worden populistisch (populus is het Latijnse woord voor volk) genoemd omdat ze in hun eentje pretenderen te verwoorden wat ‘het volk als geheel’ denkt. Mijn zorg betreft die politieke bewegingen die de oplossing van een politiek probleem zoeken in het uitsluiten, discrimineren en beledigen van één bevolkingsgroep. In Nederland richt de PVV haar pijlen op de Islam. Inmiddels zijn ook de Oost-Europeanen aan de beurt.
Angst voor de vreemde ander. De angst in Europa voor nog meer vreemdelingen groeit. Het enthousiasme over open grenzen binnen Europa neemt af. Europa moet een goed bewaakt fort worden. Niet langer zijn legers van buiten af de vijand. De dreiging komt van een al of niet georganiseerde ‘instroom’ van arbeidsmigranten en (boot)vluchtelingen uit andere continenten. Hoe gaan we als kerken om met deze vragen? Hoe verhoudt het bijbels gebod van de gastvrijheid ten aanzien van de vreemdeling zich met de toenemende roep om uitsluiting? Waar komt de angst voor de vreemde ander vandaan? Daarover gaat het deze avond.

Inleider ds. Bram Grandia, hoofd van het IKON Pastoraat.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


Nummer: B25

Datum (data)

Donderdag 7 februari 2013

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ds. Bram Grandia

Contactpersoon + tel

Karin Hazelhoff -06-57598284 email: karinhazelhoff@hotmail.nl

 

Tentoonstelling Klaas Koopmans


In het voorjaar van 2013 organiseert de Stichting ‘Kunst en Religie in Skarsterlân’ weer een tentoonstelling in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Komende voorjaar is onze tentoonstelling geheel gewijd aan het werk van de bekende Friese kunstschilder Klaas Koopmans. Klaas Koopmans (1920-2006) leerde ik kennen toen ik predikant in Garijp was en hij daar met zijn gezin woonde. Een zeer markante man, trouw en meelevend lid van de Hervormde Gemeente en in zijn werkzame leven huisschilder. Maar ook een zeer talentvolle schilder van Friese landschappen en mensen. Doordat Klaas Koopmans manisch-depressief was, moest hij meerdere keren in psychiatrische inrichtingen worden opgenomen. In deze periodes was schilderen verboden, maar in het geheim maakte hij tekeningen en schetsen van medepatiënten. Deze tekeningen staan bekend onder de naam ‘Gestichtstekeningen’ en behoren misschien wel tot zijn beste werk. Ze tonen de kracht van kwetsbaarheid. Het is een serie van enkele tientallen tekeningen, die zelden of nooit buiten de vaste collectie van het Drachtster Museum te zien is. Nu dus wel, bij ons in Joure. De tentoonstelling wordt geopend op woensdag 13 februari (Aswoensdag) en zal de gehele veertigdagentijd  te zien zijn tot en met 31 maart (Pasen). In de diensten zullen we er tevens aandacht aan schenken en één van de kinderen zal een inleiding houden over zijn werk. We zullen net als de vorige keren met de tentoonstellingen van Marc Chagall, Henk Pietersma en Wasili Wasin op woensdag, zaterdag en zondag de kerk open hebben, zodat u kunt komen kijken. In de loop van het komende seizoen zullen verdere plannen en data bekend worden gemaakt. Houdt u Fragmint dus goed in de gaten! Het belooft weer een kwalitatief hoogstaande tentoonstelling te worden en we hopen velen te ontmoeten. Voor de tentoonstelling zelf hoeft u zich niet op te geven. Namens de Stichting ‘Kunst en Religie in Skarsterlân’: Ds. Jan Henk Hamoen.

 

 

Tentoonstelling

Werk van Klaas Koopmans

Wanneer:

Woensdag 13 februari 2013 t/m zondag 31 maart 2013

Plaats en locatie

Hobbe van Baerdt Tsjerke

Leiding:

Ds. Jan Henk Hamoen -551409

Top 

 

Verantwoord sociaaleconomisch handelen: de veranderende rol van de overheid


De economische crisis heeft ons stevig in de greep. In de seizoenen 2009-2010 en 2010-2011 spraken we daar al over. De eerste keer over de oorzaken en hoe we er zelf in staan. De tweede bijenkomst over concrete dilemma’s in het economisch leven: hoe gaan we daarmee om? We willen deze keer van gedachten wisselen over de rol van de overheid. Door bezuinigingen, door nieuwe regelgeving en door het privatisering verandert, zonder dat we daar eigenlijk zicht op hebben, de rol van de overheid in onze samenleving. Het is goed om daar bewust naar te kijken. Onze zorg gaat onder andere uit naar de sociaal en economische zwakkeren in onze samenleving, naar de rechten van mensen, naar een verantwoorde omgang met ons milieu en de grondstoffen. We willen voor dit gesprek iemand uitnodigen die ons daar inhoudelijk richting in kan geven.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


Nummer: B26

Datum (data)
Tijd

Dinsdag 26 februari 2013
20.00-22.00 uur

Spreker:

Wordt nog bekend gemaakt

Leiding

Martin Haanstra en ds. Eduard Pijlman

 

Mennonieten cultuur in Polen


De Doopsgezinde stichting Nederland-Polen is opgericht in 1993. De stichting houdt zich bezig met de Mennonieten cultuur in Polen. In de 16e eeuw werden de Mennonieten in Nederland vervolgd. Ze zochten een veilig heenkomen en vonden dat in en rond Danzig en in de delta’s daar. In de loop der jaren heeft deze stichting een zestal voormalige Mennonietenkerkhoven in Polen gerestaureerd. Vier leden van de stichting komen vertellen over hun ervaringen in Polen.

 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

 


Nummer: B27

Datum (data)
Tijd

Donderdag 28 februari 2013
20.00-22.00 uur

Sprekers:

Vier leden Doopsgezinde stichting Nederland-Polen

Leiding

Marijke Kramer

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer –418909

 

Louiza Saitova: “Gered door de muziek”


Louiza Saitova werd geboren in Tsjetsjenië. Vanaf haar dertiende componeert en schrijft ze haar eigen liederen. Toen de oorlog in 1994 in haar geboorteland uitbrak was zij 18 jaar en woonde ze in Grozny. Vanaf die tijd werd het leven in Tsjetsenië moeilijk en onzeker. Haar toekomstdromen over een eventuele muziekcarrière leken in rook op te gaan. Toch slaagt zij erin te gaan studeren aan het Muziekcollege te Moskou. Na verloop van jaren laait de oorlog in haar vaderland opnieuw op en wordt het voor Louiza te gevaarlijk. Zij vlucht met man en kind in 2003 naar Nederland. Sinds 2004 woont ze met haar gezin in Woudsend. Louiza is muziekdocente, koordirigent en zangeres. Ze wil haar luisteraars laten genieten van haar zang en ontroeren door haar teksten.  Deze teksten worden vertaald en/of bewerkt door Jannie Roodhof-Pool en door Louiza, naast het Russisch en het Tsjetsjeens, in het Nederlands en Fries gezongen. In het lied “Niemand wil het weten”, dat ze met Jannie heeft geschreven, heeft ze veel verwerkt van wat ze heeft meegemaakt. Naast dit indrukwekkende lied componeert ze ook liederen die gaan over de onbereikbare liefde, het lot en de plaats van muziek in haar leven. Het Friese nummer “Rêden troch muzyk”is daar een goed voorbeeld van. Met dit lied heeft ze de publykspriis fan Liet 2010 gewonnen. Ook zingt Louiza Russische  klassiekers en Russisch/Tsjetsjeense volksmuziek, die ze een Nederlands of Fries accent meegeeft. Haar optreden is uniek, omdat ze tussen de nummers door vertelt over haar leven waarin het lied is ontstaan, een leven in oorlogstijd. Louiza treedt op met Herman Peenstra (accordeonist), Frans van Dijk (gitarist) en Jelle van der Zwaag (percussionist). Sinds december 2011 is Louiza ambassadrice van Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Ze heeft een website waar u meer over haar kan lezen: www.louizasaitova.nl. Omrop Fryslân heeft een aantal keren een programma aan haar gewijd. Op You Tube kunt u die nog bekijken, evenals haar optreden bij Liet 2010. Op You Tube staat ook een videoclip van het nummer “Niemand wil het weten”.

 

Plaats en locatie

 De Oerdracht

 
 

Nummer: B28

Datum (data)
Tijd

Donderdag 7 maart 2013
20.00 – 22.00 uur

Leiding

Nico van Hattem

Contact + tel.

Nico van Hattem –412567

 N.B. Na het concert is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Top 

Schilderworkshop over Pasen


Schilderen over Pasen onder leiding van Rens Hoekstra. Onder leiding van kunstenares Rens Hoekstra wordt het thema Pasen in beeld gebracht op doek. Met maximaal 15 personen schilderen we datgene dat ons raakt als we aan de Paastijd en Pasen denken. Gestimuleerd en geïnspireerd door het thema 'Pasen' proberen we op deze dag onze gedachten hierover om te zetten in beeldentaal. Waar voor de één inspiratie komt uit de lijden tijd, haalt een ander inspiratie uit het licht en de opstanding. U kunt van tevoren in uw hoofd laten omgaan welke stappen nodig zijn om te komen tot uw schilderij: welke kleuren, vormen of teksten spreken u aan. Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd. De schilderijen kunnen eventueel geëxposeerd worden (indien gewenst). In het laatste half uur van de dag zullen de werkstukken in de groep besproken worden. Graag zelf een lunchtrommeltje meenemen.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht 
Nummer: B29

Datum (data)
Tijd

Zaterdag 16 maart 2013 (max 15 deelnemers)
10.30 - 15.00 uur

Kunstenares

Rens Hoekstra

Contactpersoon + tel.

Paulien Alderse Baas-Becking -417207 

 

N.B. Bij een deelname van meer dan 15 personen volgt er een loting. Kosten voor de workshop bedragen € 10 (inclusief materiaal en consumptie).

 

Muziek in de veertigdagentijd


J.S.Bach Johannes Passion:  Het Lijden uitgezongen.

Deze avond verdiepen we ons in de wijze waarop J.S. Bach het lijdensverhaal volgens Johannes verklankt. Zo worden we gebracht bij ons eigen proces van het verwerken van lijden en dood. We horen verzuchten: 'Het is volbracht'. Reddeloze paniek: 'Haast je: waarheen? naar Golgotha'. En troostvol afscheid: 'Rust zacht'.

 

Chris Fictoor is dirigent/componist, kerkmusicus en muziekpedagoog.

Hij was onder meer directeur van het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 


Nummer: B30

Datum (data)

Donderdag 21 maart 2013

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Chris Fictoor

Contactpersoon + tel

Karin Hazelhoff -06-57598284

  

Geschiedenis rondom de oude Groninger kerken. Een introductie.


Aan het einde van de achtste eeuw gaf Karel de Grote aan Liudger opdracht de Friese gouwen Vanaf de Lauwers tot voorbij de Eems te kerstenen. Met beleid wist hij dit tot een succes te maken. Bekend is zijn ontmoeting met de blinde bard Bernlef. Het aanvankelijk klein aantal kerken groeide snel. De bewoonde wereld groeide eveneens en in de nieuw in cultuur gebrachte gebieden kwamen eveneens kerken. Aanvankelijk waren de kerken van hout en plaggen. In de twaalfde eeuw was er al een heel netwerk van kerken. In de welvarende streken werden de kerken herbouwd in tufsteen. Dat is een vulkanisch gesteente uit het Duitse Eiffelgebied. Een eeuw later kwam het gebruik van baksteen in zwang. Dat kon ter plaatse gebakken worden. Een explosie in kerkbouw leidde overal tot soms verrassend grote kerken. Ze werden fraai gedecoreerd met muurschilderingen. In dezelfde tijd ontstonden er talloze kloosters die eveneens in baksteen werden opgetrokken. De horizon in Groningerland kende hierdoor veel rode accenten. Beeldenstorm, reformatie en kloostersloop deden een grote aanslag op dit bezit, maar nog steeds is er in plaatsen als Loppersum, Zeerijp en Westeremden, veel te genieten.

Dr. Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst bij het Groninger museum.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht


 

Nummer: B31

Datum (data)
Tijd

Donderdag 11 april 2013
20.00-22.00 uur

Spreker:

Dr. Egge Knol

Leiding

Jenny Hamoen

Contactpersoon + tel.

Jenny Hamoen -551409

 

Excursie oude Groninger kerken:


 

Plaats en locatie

Oude Groninger kerken


Nummer: B32

Datum (data)
Kosten excursie

Zaterdag 20 april 2013
Wordt nader bekend gemaakt in Fragmint

Leiding en contact

Jenny Hamoen -551409 en Margje Oost -416071

Top 

 

Leden van de commissie Toerusting & Vorming: 

Paulien  Alderse Baas (secr.)

Klokmakkerij 12

Joure

tel. 417207

Piebe van den Berg

Pealskar 25 

Joure

tel. 414688

Nico van Hattem (penningmeester

Harddraversweg 10

Joure

tel. 412567

Jenny Hamoen  (voorzitter)

Want 7 

Joure

tel. 551409

Karin Hazelhoff

 De Wetterkamp 57 

Joure

tel. 06-57598284

Margje Oost 

 Klamp 8

Joure

tel. 416071

Alex Tiggelaar  

Steiger 1

Joure

 

Marijke Kramer

Leeuwarderweg 17

Snikzwaag

tel. 418909

 Wouter Schothorst

 Helmhout 11  

Joure

tel. 418142

Top 

  • U kunt ook kiezen voor de kalender met daarop alle activiteiten gerangschikt per datum
    van de diverse zgn. opgave activiteiten met een code. 
     

  • Klik >>  Activiteiten Kalender

       


.: KERKPLEIN JOURE een initiatief van: Protestantse Gemeente Joure c.a.,  Doopsgezinde Gemeente en Rooms Katholiek Parochie Joure :.

Laatst bijgewerkt: 29-10-2012 | email info@kerkpleinjoure.nl | webbeheerder Piebe van den Berg