Winterwerkwijzer


Start
Protestantse Gem Joure c.a.
Rooms Katholiek
Doopsgezind
Winterwerkwijzer

 

 

Winterwerkkrant en kalender van 2014 - 2015

 

Kalender seizoen 2014:

 

SEPTEMBER

 

NOVEMBER

7

Startweekend

 

2

Taizé zingen in Broek

22

Tijd om te mediteren; introductie

 

4

Bijbelkring PGJ

23

Wadjda; Oerdrachtfilm

 

4

Joods leerhuis; studie

 

 

 

5

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

 

 

6

Ontmoetingssoos

 

 

 

6

Bijbelkring; DGJ

OKTOBER

 

6

De weg van de mens; meditatief lezen

 

8

Sjabloneren o.l.v. Machteld Teekens

1

Christoffel; lezing

 

9

Schakels DGJ / Rondom 20

2

Dromen is een leven erbij; lezing

 

11

De eenheid van de kerken; lezing

2

Bijbelkring; DGJ

 

13

NBG; bijbel quiz

3

Dromen delen; workshop

 

18

Bijbelkring PGJ

4

Omrin Oudehaske; excursie

 

18

Philomena; Oerdrachtfilm

5

Schakels DGJ / Rondom 20

 

18

Joods leerhuis; studie

7

Bijbelkring PGJ

 

20

De weg van de mens; meditatief lezen

8

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

20

Ontmoetingssoos

9

‘In de dertig’-kring; gespreksgroep (start)

 

23

Schakels DGJ / Rondom 20

9

Ontmoetingssoos

 

25

Niet weten als levenshouding; lezing

15

Gespreksmiddag senioren; DGJ

 

27

Hildegard von Bingen; lezing

17

Bijbels culinair; kookworkshop

 

30

‘Geachte heer Bach’; muziektheater

19

Schakels DGJ / Rondom 20

 

 

 

 

21

Bijbelkring PGJ

 

 

 

21

Joods leerhuis; studie

 

DECEMBER

23

Joodse verhalen; lezing

 

23

Ontmoetingssoos

 

2

Bijbelkring PGJ

25

Meer dan lopen alleen; wandelen

 

2

Joods leerhuis; studie

26

Dienst voor jonge mensen; DGJ

 

3

Koffiemorgen op woensdagmorgen

27

Gespreksgroep 40+ (start)

 

4

Ontmoetingssoos

29

Als kinderen andere wegen gaan; lezing

 

4

Bijbelkring; DGJ

30

De weg van de mens; meditatief lezen

 

7

Schakels DGJ / Rondom 20

 

 

 

18

Ontmoetingssoos

 

 

 

21

Schakels DGJ / Rondom 20

 

Kalender seizoen 2015:

 

JANUARI

 

MAART

 

4

Taizé zingen in Broek

 

1

Taizé zingen in Broek

6

Lemon tree; Oerdrachtfilm:

 

2

Wie nooit de Bijbel leest; gespreksgroep

7

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

4

Koffiemorgen op woensdagmorgen

8

Ontmoetingssoos

 

5

Ontmoetingssoos

8

Bijbelkring; DGJ

 

5

Bijbelkring; DGJ

10

Vilde Katshke; muzikaal verteltheater

 

8

Dienst voor jongen mensen; DGJ

11

Schakels DGJ / Rondom 20

 

9

Wie nooit de Bijbel leest; gespreksgroep

13

Bijbelkring PGJ

 

10

Bijbelkring PGJ

15

Het boek Job; lezing

 

10

Like father, like son; Oerdrachtfilm

21

Waar woont God; gespreksgroep

 

12

Kunstenaar Ruud Bartlema; lezing

22

Ontmoetingssoos

 

16

Wie nooit de Bijbel leest; gespreksgroep

22

Het boek Job; lezing

 

18

Gespreksmiddag senioren; DGJ

27

Bijbelkring PGJ

 

19

Ontmoetingssoos

25

Schakels DGJ / Rondom 20

 

19

De mogelijkheden van mensen; lezing

24

Deining: theatervoorstelling

 

22

Schakels DGJ / Rondom 20

29

Het boek Job; lezing

 

23

Wie nooit de Bijbel leest; gespreksgroep

 

 

 

25

Kerkmuziek; lezing

 

 

 

29

Dienst voor jonge mensen; DGJ

 

 

 

 

 

FEBRUARI

 

APRIL

 

1

De Koning en de mug; kindertheater

 

2

Ontmoetingssoos

4

De trein van het leven; lezing

 

9

Bijbelkring; DGJ

4

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

16

Ontmoetingssoos

4

Waar woont God; gespreksgroep

 

16

De vingers van Gods hand; lezing

5

Ontmoetingssoos

 

18

Meer dan lopen alleen; wandelen

5

Bijbelkring; DGJ

 

30

Ontmoetingssoos

8

Schakels DGJ / Rondom 20

 

 

 

10

Bijbelkring PGJ

 

MEI

10

Doopsgezinden in Indonesië; lezing

 

11

Het geheim van de liefde; workshop

 

7

Bijbelkring; DGJ

13

Ruud Bartlema; tentoonstelling

 

31

Vier de seizoenen; wandelen

19

Ontmoetingssoos

 

 

 

22

Schakels DGJ / Rondom 20

 

 

 

24

Bijbelkring PGJ

 

 

 

 

Inhoud van de winterwerkkrant van 2014 - 2015

 

Verenigingen

 

Kristlike frouljusferiening Broek

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, om de 2 weken op woensdagavond

 

Contactpersoon + tel.

Akkie Hoogkamp          T: -414689

 

 

Vrouwengroep ‘Bidt en werkt’

Wat en wanneer:

Vrouwengroep, dinsdags 1 x per 14 dagen, 14.00 – 16.00 uur

Contactpersoon + tel.

Mevr. A. Lieuwes-Kroes T: -414231

 

Katholieke Vrouwengilde (K.V.G.)

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, op woensdagavond, eens per maand

Contactpersoon + tel.

Mevr. N. Roorda           T: –414818

 

PPassage (Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging)

Wat en wanneer:

Eens per maand op dinsdagavond, in de Oerdracht.

Contactpersoon + tel:

T. Hosper-Valkema       T: -415239

 

Kringen

 

De Iepensteiners

 

Wat en wanneer:

Gespreksgroep, iedere 3e dinsdag van de maand

 

Contactpersoon + tel.

Marion Nijhuis   T: -850500

 

 

Ontmoetingssoos 60 plus

Wat en wanneer:

Gezellig samenzijn met lezing (zie programmaboekje) 1x per 2 weken, donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur

 

Contactpersoon + tel.

Willie Schippers                       T: -412872

 

Contactpersonen vervoer

A. de de Graaf-v.d.Bijl T: -412871 en P. Schutten  T:- 416991

Protestantse ARK contactgroep

 

Wat en wanneer:

Handwerkclub voor het goede doel, elke 14 dagen op woensdagmorgen

 

Contactpersoon + tel.

Jantsje Krist     T: –415717 en Jelly Westerhof   T: -414456

 

             

 

Menno kring

Wat en wanneer:

Gespreksavonden. De data worden nog bekend gemaakt.
zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

 

Contactpersoon + tel.

Rinnie Hanje     T: -418208 en Jellie van Dalfsen            T: 0561-416702

 

 

Doopsgezinde zusterkring (middagkring)

Wat en wanneer:

We komen in het winterseizoen 1 x in de 14 dagen op maandagmiddag bijeen. (1e keer 6 oktober) Tijd: 14.30 - 16.30, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

 

Contactpersoon + tel.

Janny Hanje , T: - 412921

 

 

Quiltcafété

 

Wat en wanneer:

Creatieve mensen kunnen hier quilten, breien, haken of kaarten maken.Elke 3e dinsdagmorgen van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. Bijdrage €2,50 per persoon.

Contactpersoon + tel.

Marjan Huisman            T:–416702         I: www.doopsgezindjoure.nl

     

 

Koren

 

Cantorij Protestantse Gemeente Joure

Wat en wanneer:

Liturgische vormgeving aan kerkdiensten, repetitie-avond: maandag

 

Contactpersoon + tel.

Mw. A. Gietema                        T: -413603

 

 

Vivace

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: woensdag

 

Contactpersoon + tel.

Fokke Semplonius        E: fokke.semplonius@planet.nl

 

 

R.K. Parochiekoor ‘St. Caecilia’

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: dinsdag

 

Contactpersoon + tel.

J.J. Hamstra     T: -436731

 

 

Mattheüszangertjes

Wat en wanneer:

Jongerenkoor (vanaf 7 jaar) repetitie: woensdag

 

Contactpersoon + tel.

Wiepie Hooghiemstra    T: -416283

 

 

Chaverimkoor

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: maandag

 

Contactpersoon + tel.

Bouke Agricola T: -413915 en Anny Yedema      T: -413083

 

 

Christelijk seniorenkoor ‘Jubilate’

Wat en wanneer:

Medewerking aan Paas- en Kerstvieringen van de soos. Medewerking aan kerkdiensten en zingen in rust- en verpleegtehuizen

 

Contactpersoon + tel.

Mevr. S.J. Drijver          T: -410135

 

 

Doopsgezind kerkkoor

Wat en wanneer:

Repetitie: woensdagavond 20.00 – 22.00 uur, periode: september t/m april

 

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer             T: –418909        W: www.doopsgezindjoure.nl

 

 

Christelijk mannenkoor Cantate cum Gaudio

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: dinsdag

 

Contactpersoon + tel.

W. Bosch                     T: 0515-335323

 

 

Taizé zingen in Broek

Plaats en locatie:                      Broekster kerk:             zondag 2 nov. 2014, 4 jan. en 1 mrt 2015 (tijd 16:00 uur).

Contactpersoon + tel.   J.G. Zijlstra-de Vries                 T: -414753

 

 

Rond de zondagse eredienst

 

Zondagsschool ‘Samuel’ Broek

Zondagsschool Samuel is een oecumenische zondagsschool, dus alle kinderen uit Broek zijn van harte welkom. Momenteel bezoeken achttien kinderen van 4 tot 12 jaar de zondagsschool. We zijn een uur bij elkaar. Elke keer beginnen we met zingen en gebed. Daarna houden we een inleiding op het Bijbelverhaal dat voor de desbetreffende zondag op het rooster staat in de methode ‘Kind op Zondag’. Hierna verwerken we het verhaal. Hiervoor heeft elk kind een map, waarin gedurende alle 8 zondagsschooljaren de werkjes (kleur- en knutselplaten) worden bewaard. Bij het afscheid gaat deze map mee naar huis als een herinnering aan zondagsschool Samuel. 

Plaats en locatie

Zaaltje naast de Broekster kerk

Datum (data)

Eenmaal per 2 weken van eind sept. t/m begin juni, gelijktijdig met de kerkdienst.

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Aaltje de Glee-Statema

Contactpersoon + tel.

Aaltje de Glee-Statema T:–412851, E: info@debroek.nl

 

Zondagsschool Doopsgezinde Gemeente 4 tot 12 jaar

Tijdens de kerkdienst is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar zondagsschool. Het doel van de zondagsschool is:

- Kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. N.a.v. de verhalen worden liedjes geleerd en wordt er aan expressie gedaan.

- Kinderen een veilige plek bieden binnen de gemeente.

- Kinderen betrekken bij kerkdiensten en speciale gelegenheden, zoals diensten met doop en belijdenis,
geboortedankzegging, Kerst en Pasen.  

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Iedere zondagochtend van september tot aan Pinksteren

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirkjan Steenbergen (jeugdwerkleider D.G. Joure e.o.), Gerbrig Maat     T: -412693

 

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Joure

Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst in de Oerdracht of in de Hobbe van Baerdt tsjerke kindernevendienst voor kinderen van de basisscholen. Voor de preek gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimte. Een vaste, enthousiaste leiding staat iedere zondagmorgen voor uw kind klaar. Deze kindernevendienst duurt meestal zo’n 15 minuten, maar een paar keer per jaar is er een XL dienst, dan doen we wat meer en maken we het extra gezellig. Uiteraard geldt dit ook voor de feestdagen en soms wordt er een themadienst door de leiding van de kindernevendienst georganiseerd. Er is elke week een kind van dienst uit de oudere groepen, die de tekst van de zondag voorleest en soms ook de dominee helpt als er avondmaal is of dopen. 

Plaats en locatie

De Oerdracht of De Koepel

Tijd

Elke zondagmorgen tussen 9.30-10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Sietske Martens            T: -419014

 

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen, het gehele jaar, is er van 9.15 – 10.30 uur kinderoppas. Onder leiding van twee volwassenen en een jongere worden de kinderen van 0 t/m 4 jaar tijdens de kerkdienst beziggehouden. Wilt u zich opgeven als oppas of wilt u nadere informatie, beide kan bij onderstaande personen:

PKN Joure: Debbie Hordijk T: -851093 of Regina Hoekstra T: -419492 

Locaties en contact-personen + tel

De Oerdracht

R. Hoekstra      T: -419492

Hobbe van Baerdt tsjerke

D. Hordijk         T: -851093

Doopsgezinde kerk

H. Wouda         T: -671716

Katholieke kerk

M. v.d. Werf     T: -416910

Datum (data)

Iedere zondagochtend

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Wisselend

 

Peuterdienst

Vier keer per jaar is er een Peuterdienst voor de kinderen van 1 1/2 tot en met 4 jaar. Samen met één of beide ouders zijn ze van harte welkom om met ons deze dienst te vieren. We zingen, luisteren naar een verhaal, kijken wat er in de doos zit, zijn creatief bezig, bidden en gaan na de preek weer terug naar de ‘grote’ kerk. Afgelopen seizoen hebben we 5 x een peuterdienst gehouden Wil je ook een peuterdienst meemaken in het nieuwe seizoen? Houd Fragmint dan in de gaten!

 Wilt je meer informatie, neem dan contact op met Ester Bijker   T: -412932 of Annet Hoekstra    T: -412544 

Tienerevents

Plaats en locatie

Jeugdhonk in De Oerdracht of op locatie

Datum (data)

5 Events verspreid over het jaar, data volgen via de ‘social media’ en Fragmint  Voor tieners vanaf 12-16 jaar

Tijd

Wisselend

Leiding

Annie van der Wiel, Remco Kraan en Tjerk-Jan Adema

Contactpersoon + tel.

Tjerk-Jan Adema           T:–417711                     E: tjerkjanadema@hotmail.com

 

Oecumenisch avondgebed

Sinds Advent 1988 is er iedere week in één van de kerken in Joure op woensdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken. Wat is een avondgebed? De Joden hadden heel vroeger al gebedstijden: het 3e, 6e en 9e uur. Dit is door de eerste christenen overgenomen. Eerst op de zondagen, later door de kloostergemeenschappen op iedere dag van de week. Eén van deze gebedstijden was op de avond. Waarom nu een Avondgebed? Het is goed om te midden van de drukte van werk, gezin en alles daar omheen een ogenblik tot bezinning te komen. Een ogenblik van stilte, van inkeer. Om te luisteren naar een Bijbelgedeelte, om met elkaar te bidden en te zingen en stil te zijn voor God. Het is soms moeilijk om daar zelf, thuis aan toe te komen. Komt u ook eens een avond meedoen?  

Plaats en locatie

In de Katholieke kerk (zij-ingang grindpad).

 

Datum (data)

Iedere woensdagavond

Tijd

19.00 – 19.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel

Obe Bruinsma               T: -414280

 

Open kerk

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is de Doopsgezinde vermaning aan de Midstraat open en voor iedereen vrij toegankelijk. Onze predikant is dan aanwezig en beschikbaar voor vragen of een gesprek. Ook mensen die alleen het historische kerkgebouw willen bezichtigen zijn van harte welkom. Tijdens de Tsjerkepaad route t/m de Open Orgel-Monumenten dag is de kerk ook op zaterdagmiddag geopend 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Tijd

14.00 – 17.00 uur

Contactpersoon + tel

Marjan Huisman            T: -416702                    W: www.doopsgezindjoure.nl

 De openstelling van de Mattheüs kerk is van 5 juli t/m 13 september 2014. Dit loopt parallel met de Tsjerkepaad route in Fryslân. 

Plaats en locatie

Rooms Katholieke kerk

Tijd

14.00 – 17.00 uur

Contactpersoon + tel

Klaas Jelsma                T: -414963                    E: jelsma-terra@hetnet.nl

 

Diensten voor jonge mensen

In de doopsgezinde gemeente organiseren we diensten voor jonge mensen. Die maken we voor, maar vooral MET de jongeren. Op een eigentijdse manier (met o.a. theater, PowerPoint, en onze eigen band/muziek) laten we als jongeren zien en horen wat we te vertellen hebben. We zijn vrij om onze eigen vorm te kiezen en we hebben er al zeer veel gehad. We staan namelijk in een traditie die stamt uit 1990, maar we blijven vernieuwend. Zin om mee te vieren of mee te doen?  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Zondag: 26 okt 2014 (jeugddienst schakels) en 8 mrt 2015 (jeugddienst rondom 20)
Zondag: 29 mrt 2015 (
Palm Pasen Jeugddienst Zondagschool)

Tijd

9.30- 10.30 uur

Contactpersoon + tel.

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433             E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                           T: 06-22399829 E:
info@sjoukevisser.nl

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 

Doopdienst bijeenkomsten

In september 2014 starten we een groep voor mensen die belangstelling hebben om zich te laten dopen en/of die belijdenis willen doen. Samen met onze predikant zullen we ons verdiepen in het christelijke geloof, de doopsgezinde traditie en in de betekenis van de doop. Na afloop kan iedereen vrij beslissen of hij/zij zich wil laten dopen. Indien je als kind gedoopt bent kun je er ook voor kiezen alleen belijdenis te doen, wij erkennen namelijk ook de doop van andere kerken.
Wij sluiten als Doopsgezinden aan bij de Bijbel en het christelijke belijden maar kennen geen vast belijdenisformulier. Daarom geven wij iedereen die zich wil laten dopen de ruimte om ook persoonlijk te vertellen wat het geloof voor hem/haar betekent. In overleg met de personen die deelnemen worden de avonden vastgesteld. 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

September 2014 en gaat het hele jaar door. Data in overleg met belangstellenden.

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Contactpersoon + tel.

Ds. Simon van der Linden                    T: 0515-781510             E: s.f.vdlinden@gmail.com 

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 

 Jeugd- en jongerenactiviteiten

Club

Onder leiding van enthousiaste clubleiders en –leidsters komen kinderen tot ongeveer 12 jaar vijf keer per jaar bij elkaar om op een leuke en ontspannende manier met elkaar bezig te zijn. Er wordt o.a. een disco en een playbackshow georganiseerd. Aan het eind van het seizoen wordt een jongerenweekend georganiseerd, oftewel: we gaan op kamp! 

Plaats en locatie

De Oerdracht:

 

Voor wie

Kinderen van 9 - 12 jaar

 

Datum (data)

Vijf keer per jaar

 

Contactpersoon + tel.

Annie v. d. Wiel.           T: 06-28245196             E: a.vanderwiel@hotmail.com 

 

Schakels

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar. Verveel jij je ook op zondagmiddag? Dan zijn ‘de schakels’ iets voor jou.  Elke twee weken komen we bij elkaar om samen te kletsen, film te kijken en te chillen. We zijn nu met z’n tienen en er kunnen nog wel 10 bij! En… we eten ook altijd samen! Soms hebben we een vette uitstap of een tof kamp. Info nodig?  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Zondag 2014:   5 en 19 oktober, 9, en 23 november, 7 en 21 december.
Zondag 2015:   11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 22 maart.

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433             E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                 T: 06-22399829             E:
info@sjoukevisser.nl

Website:

www.doopsgezindjoure.nl/rondom20

 

Micha Young

‘Wees zelf de verandering die je wilt zien’. Micha Young is een project voor jongeren (15+) over goed en recht doen, over duurzaamheid en het verlangen naar een betere wereld. Dit project helpt je om bewust te leven en jezelf te veranderen. In vier bijeenkomsten en één weekend word je uitgedaagd om hier en nu geloof in daden om te zetten! Doe mee!! (en neem je vrienden mee) 

Voor

Jongeren 15+

Plaats en locatie

Het Jeugdhonk in de Oerdracht

Datum en tijd

Najaar 2014, dag en tijd in onderling overleg

Leiding

Ytje Holtrop en Ds. Martin Jans                        T: -410421        E: martinjans@pgjoure.nl

Meer weten

Kijk eens op: www.michanederland.nl/young

 

Catechese en gespreksgroepen

 

Basiscatechese groep 5, 6, 7 en 8

Ga mee op ontdekkingstocht door de Bijbel, de kerk, christelijke feesten en rituelen. Zit je in groep 5, dan gaat het over de viering van het avondmaal. Voor groep 6 zoeken we naar verhalen en symbolen bij kerkelijke feesten. Met groep 7 maak je je eigen bijbelrol en verdiep je je in de Bijbel. Voor wie in groep 8 zit: je maakt kennis met kerkelijke kunst en gaat daarmee zelf aan het werk.  

Voor

Kinderen in de leeftijd van basisschool groep 5, 6, 7 en 8; één van je ouder(s) / verzorger(s) is ook van harte welkom.

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

Voor elke groep is er drie keer een bijeenkomst van een uur, in maart 2015. De dag hangt mede af van de planning van de clubactiviteiten.

Leiding

Ds. Peter Lindhout, Ds. Eduard Pijlman, Ds. Jan Henk Hamoen en Ds. Martin Jans (coördinator)

Opgave

Kinderen die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Joure ontvangen een persoonlijke uitnodiging, ieder ander is ook van harte welkom en kan zich opgeven bij ds. Martin Jans      T: -410421        E: martinjans@pgjoure.nl

 

Chatblok

Speciaal voor jongeren in de leeftijd 12-14 en 15+: we ontmoeten elkaar in het jeugdhonk. Thema’s die te maken hebben met leven, geloven en alles wat er zo met ons gebeurt. Met volop ruimte voor wat jou bezighoudt: kom met je eigen vragen en antwoorden. We gebruiken hiervoor film, muziek, Bijbelwoorden, onszelf en evt. een korte excursie ter verdieping. Je bent van harte welkom, neem gerust een vriend of vriendin mee.  

Voor

Er zijn twee groepen: CHAT12-14 (jongeren van 12-14 jaar, najaar en voorjaar) en CHAT15+ (jongeren 15+, voorjaar; kijk voor het najaar bij de Micha Young cursus).

Plaats en locatie

Het Jeugdhonk bij De Oerdracht

Datum en tijd

De dag in de week en het tijdstip spreken we samen af. Elk blok (voor/najaar) bestaat uit drie bijeenkomsten.

Leiding

Ds. Martin Jans            T: -410421                    E: martinjans@pgjoure.nl

 

Belijdenisgespreksgroep

Met anderen op zoek naar God. Naar geloof, met alle vragen die bovenkomen. Wat geloven wij, wat geloof jij en hoe gaat dat? Wat is lastig, waar verlang je naar…. Over Bijbel, Jezus, keuzes, over jezelf en anderen. De gespreksonderwerpen hangen mede van de deelnemers af. Wie wil kan later in het jaar belijdenis doen in een kerkdienst, maar je kunt ook meedoen zonder belijdenis te doen: het is een kans om je geloof te verdiepen en om te ontdekken hoe anderen daarmee omgaan.  

Voor

Iedereen die mee wil doen

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

In overleg met de deelnemers

Leiding

Ds. Martin Jans

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans            T: -410421                    E: martinjans@pgjoure.nl

 

Jongerencatechese Rooms-Katholieke Parochie

Deze catechese wordt gehouden voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. De eerste 2,5 jaar bij gastouders thuis, daarna nog een half jaar met de hele groep, met als afsluiting het sacrament van het Heilig Vormsel. 

Plaats en locatie

In de huiskamer of in het parochiecentrum

Datum en tijd

Nader te bepalen

Leiding

Pastor Lucas Foekema en leden van de werkgroep jongerencatechese

Contactpersoon + tel.

Wiepie Hooghiemstra    T: -416283

 

Rondom 20

Vind jij ook dat het leven ergens over gaat? Dat het meer is dan mobiel, computer, tv, werk of studie? En ben jij ‘rondom 20 jaar’? Kom dan eens bij ons langs. Natuurlijk hebben we het gezellig maar we praten samen ook over extra dimensies van het leven. Over onszelf, over actualiteit, over mooie films (die we dan ook bekijken) of over de ‘zin van het bestaan’. We sluiten af met een maaltijd. Nieuwsgierig geworden? 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Zondag 2014:   5 en 19 oktober 9, en 23 november, 7 en 21 december.
Zondag 2015:   11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 22 maart.

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433             E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                 T: 06-22399829             E:
info@sjoukevisser.nl

Website:

www.doopsgezindjoure.nl/rondom20

 

Gespreksgroep R.K. parochie

Onderwerp: de lezingen van de komende zondag. We gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftlezingen. Hoe verstaan wij deze verhalen in ons eigen leven? Waar hebben we vragen bij en wat inspireert ons?
U bent van harte welkom.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

Nummer: A1

 

Datum (data)

Eerste dinsdagmorgen van de maand

Tijd

10.00 – 11.30 uur

Leiding

Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Lucas Foekema                        T: -419566

 

 

 

 

Ontmoetingsmiddagen met thee en koffie

Op elke eerste woensdag van de maand is er in de Doopsgezinde kerk de mogelijkheid voor ouderen om met de dominee elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting heeft een informeel karakter: wie behoefte heeft komt binnen en maakt onder het genot van een kopje thee of koffie een praatje. Vanaf drie uur staat de koffie/thee klaar. U bent van harte welkom!.  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

 

Datum (data)

Elke 1e woensdag van de maand

Aanvang

15.00 uur

Leiding

De aanwezige dominee

 

 

Gespreksmiddagen voor senioren

Bij het ouder worden komen er levensvragen naar voren die tot voordien nog niet zo dringend waren. Bij het bereiken van een zekere leeftijd – die van persoon tot persoon verschilt - is er soms de behoefte om deze vragen,
ingebed in het eigen levensverhaal te verbinden met het grote verhaal van God en mensen. Er worden in het winterseizoen twee gespreksmiddagen georganiseerd. De middagen staan onder leiding van Da. Tineke Weidema-Bos.  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Nummer: A2

 

Datum (data)

Woensdag 15 oktober 2014 en op 18 maart 2015

Tijd

14.30 uur

Leiding

Da. Tineke Weidema-Bos

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 

 

 

Van levensverhaal tot levensboek

‘We zijn altijd wat weemoedig dat het weer is afgelopen’. Dit horen we nogal eens als de laatste bijeenkomst van deze ‘cursus’ afgelopen is. We hebben ook echt een band met elkaar opgebouwd. Daarom willen wij u ook dit jaar de gelegenheid geven om uw levenservaringen en herinneringen op papier te krijgen. Zintuigen spelen een belangrijke rol bij herinneringen. Wij stellen dan ook bij elke bijeenkomst een zintuig centraal. De cursus omvat 6 ochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur. Data worden in overleg vastgesteld. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: A3

 

Datum (data)

In overleg (6 x een woensdagochtend). Start in overleg

Tijd

10.00 uur

Leiding/contact + tel.

Andrea Tromp   T: -414606        E: Henny.andrea@planet.nl

Contactpersoon + tel.

Geertje Koning  T: -413241        E: gkh@hetnet.nl

 

 

 

Samen bidden

Samen mensen in nood; diegenen die verdriet hebben opdragen aan de Heer. God danken voor de fijne dingen. God loven, tijd nemen voor gebed. U bent van harte welkom. Om de veertien dagen komen we op maandagavond om 19.00 uur bij elkaar. In de agenda van Fragmint kunt u de data lezen. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum (data)

Eenmaal in de 2 weken op maandagavond. Data worden vermeld in Fragmint

Tijd

19.00 uur

Contactpersoon

Renske de Boer            T: 416351                     E: liderke@hotmail.com

 

Ontmoetingsbijeenkomsten

Ook komend seizoen worden er weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Ze bieden een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten rond een thema dat dichtbij onszelf ligt. We kunnen met elkaar praten over onze levenservaringen en wat die met ons doen. Over wat ons zorgen baart, over onzekerheid en twijfel en waar we kracht en moed uit putten. Tegelijkertijd hebben we de kans om elkaar beter of voor ’t eerst te leren kennen. Voor mensen die liever in huiselijke kring bij elkaar komen zullen groothuisbezoeken georganiseerd worden. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Wordt nader bekend gemaakt

Tijd

Wordt nader bekend gemaakt

Leiding

Pastores en/of ouderlingen

Contactpersoon + tel.

Hinke Haanstra  T:  -419198       Ruurd Thierry        T: -412993
Thea Hoekstra   T:  -852133       Ds. Peter Lindhout T: -412567

  

Maaltijdgroep

Met elkaar eten en praten (en eventueel koken). Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dat is bedoeling van de maaltijdgroep. De maaltijdgroep is er voor iedereen: jong en oud, alleen of met z’n tweeën of met het gezin. En ook: gewone recepten of bijzondere recepten, als het maar goed te eten is. We eten meestal op vrijdagavond in De Gearsit in Broek. Zo maak je op een andere manier met elkaar kennis en raak je met elkaar in gesprek. Afgelopen jaar was de opkomst heel goed, zo’n 30 mensen hadden zich opgegeven. We hebben met veel plezier steeds in Broek gegeten. We hebben wel vastgesteld dat 30 het maximum is. De ruimte wordt te klein. We hopen dat het gewoon weer lukt. Eerst willen we opgaven hebben en dan gaan we organiseren. We willen met een regelmaat van ongeveer vier á vijf weken en zes of zeven keer per seizoen bij elkaar komen. 

Plaats en locatie

De Gearsit in Broek

 Nummer: A4

 

Datum (data)

We willen met een regelmaat van ongeveer vier á vijf weken en zes of zeven keer per seizoen bij elkaar komen.

Tijd

Nader te bepalen

Contactpersoon + tel.

Ds. Eduard Pijlman  T: -411434

Max. aantal deelnemers

30 mensen

 

 

 

 

Ontmoetingsplaats: op zoek naar werk

Ben je op zoek naar werk? Kun je wel wat motivatie gebruiken? Zie je het zitten om geïnspireerd te raken? Dan zou ik zeker verder lezen. We komen elke maand op een dinsdagochtend bij elkaar met het nieuwe project ‘op zoek naar werk’. Een ontmoetingsplaats voor mensen die geen werk hebben, maar wel op zoek zijn naar werk. De zoektocht naar werk kan een flinke uitdaging zijn. We bespreken alles wat maar te maken heeft met het zoeken en vinden van werk en ook onze gevoelens erbij. Samen wisselen we onze ervaringen uit. Je kunt elkaar nodig hebben. Er zullen ook experts langs komen om over het een en ander te vertellen. Uitwisselen van tips, netwerken en kennis opdoen, dat is wat we gaan doen. Dus wil je ook komen, wees dan welkom! Geef je op en we zullen je laten weten wanneer we bij elkaar komen, of lees het in één van de bladen. De plaats waar we bij elkaar komen is de bibliotheek van Joure.  

Plaats en locatie

Bibliotheek Joure

 Nummer: A5

 

Datum (data)

Nader te bepalen; doel is een dinsdagmorgen in de maand.

Tijd

09.30 uur

Leiding/Contact + tel.

Wiebe Zijlstra  T: -414753

Ds. Eduard Pijlman  T: -411434 (gezamenlijke kerken in Joure)

 

 

 

Bijbelkring DGJ

Dit jaar gaan we in de Bijbelkring opnieuw aan de slag met een Bijbelboek. De teksten die we lezen en de discussie naar aanleiding daarvan, zullen terugkomen in de kerkdiensten. Iedereen is van harte welkom, Doopsgezind of niet. Opgave van tevoren is niet nodig. De genoemde data zijn onder voorbehoud, zie website voor wijzigingen. 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

 

 

Datum (data)

Donderdag: 2 okt., 6 nov., 4 dec. in 2014
Donderdag: 8 jan., 5 feb., 5 mrt, 9 apr., 7 mei in 2015
Voor wijzigingen: zie                
www.doopsgezindjoure.nl

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding/contact + tel.

Ds. S v. d. Linden T: 0515-781510 E: s.f.vdlinden@gmail.com

 

Bijbelkring PGJ

Dit seizoen gaan we psalmen lezen. In het boek van de psalmen kijken we de gelovigen in het hart. We zijn getuige van hun vreugde en verdriet, hun angst en hun verlangen, hun confrontatie met onrecht en vijandschap, hun verzet en overgave, hun zonde en schuld. Wanhopig van ellende of met een jubelende dankbaarheid zoeken ze contact met God. Dorothee Sölle zei: ‘De psalmen zijn voor mij één van de belangrijkste levensmiddelen. Ze zijn voor mij brood. Zonder de psalmen treedt de spirituele anorexia in, die kan leiden tot een dodelijke verarming van de geest en van het hart’. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: A6

 

Data

Dinsdag 7 en 21 okt., 4 en 18 nov., 2 dec. 2014

 

Dinsdag 13 en 27 jan., 10 en 24 febr., 10 mrt 2015

Tijd

14.00 – 15.30 uur

Leiding

Ds. Peter Lindhout

Contactpersoon + tel

Ds. Peter Lindhout        T: -412567        E:  p.lindhout@home.nl

 

 

Koffiemorgen op woensdagmorgen

De eerste woensdag van de maand nodigen we u uit om met elkaar koffie te drinken. Allereerst ontmoeten we elkaar dan. We praten wat met elkaar. Er is ook een kort moment van bezinning. Daarbij kunnen ook onderwerpen door de deelnemers worden aangedragen. Allereerst bedoeld voor de wat ouderen. Maar wat is oud, wie is oud? Ook jongeren zijn natuurlijk van harte welkom. We hopen wat meer de breedte van de gemeente te bereiken. U bent van harte uitgenodigd. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 Nummer: A7

 

Datum (data)

Woensdag 8 oktober - 5 november – 3 december 2014
Woensdag 7 januari – 4 februari – 4 maart 2015

Tijd

10.00 – 11.00 uur

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel

Ds. Eduard Pijlman                  T: -411434

 

 

 

 

‘In de dertig’ kring

Wil je leeftijdsgenoten ontmoeten en leren kennen? We gaan met elkaar in gesprek over wat ons raakt, wat geloven wel of niet voor ons betekent en wat we ermee doen. Daarbij praten we niet alleen, maar gaat het ook om gezelligheid. Het is ongeveer eens in maand bij één van de deelnemers thuis. Wie dat wil kan zelf een onderwerp inbrengen over geloof, leven, maatschappij: wat je bezighoudt. Voor iedereen in/rondom/nog net/net niet ‘in de dertig’, die wel of niet, meer of minder bij de kerk betrokken is.Op de eerste avond (donderdag 9 oktober) maken we afspraken over de best passende dag en tijdstip. Je kunt dan zelf kiezen of je mee gaat doen en wat je bijdrage zal zijn. Kun je de eerste keer niet, maar wil je wel meedoen: geef het even door.  

Plaats en locatie

Eeltsjebaes 74, Joure (eerste keer).

Nummer: A8

 

Datum (data)

Donderdag 9 oktober 2014

Tijd

20.00 uur

Leiding

Alle deelnemers

Contactpersoon + tel

Ds. Martin Jans      T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nl

 

 

 

 

Gespreksgroep 40+

Ik was nog maar kort in Joure en toen ontstond al snel een gesprekskring voor dertigers. Tweemaal in het winterseizoen komen we dus al enkele jaren bij elkaar rondom onderwerpen, die de deelnemers zelf aanreiken. We houden van praktische en actuele onderwerpen, die te maken hebben met je leven en je zoektocht als christen in de samenleving. Inmiddels zijn we allemaal tien jaar ouder geworden, maar we komen nog steeds in oktober en maart samen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Plaats van de eerstvolgende bijeenkomst: bij Trycia Haaijes - van Brug, Geert Knolweg 36. 

Plaats en locatie

Trycia Haaijes - van Brug, Geert Knolweg 36.

Nummer: A9

 

Datum (data)

Maandag 27 oktober 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel

Ds. Jan Henk Hamoen T: -551409 E: jhhamoen@gmail.com

 

 

 

 

 Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen  en films       

 

Tijd om te mediteren

Mediteren is een oefening in openheid: voor wat zich aan je voordoet en wat er in je omgaat. Het kan helpen bewuster en met meer aandacht te leven. Mediteren is in de christelijke traditie ook het oefenen van ontvankelijkheid voor God en kan een manier zijn om je eigen geloven te verdiepen. Om daar iets van te ontdekken of om een meditatie-ritme vast te houden kan het waardevol zijn om samen met anderen te mediteren. Daarvoor ben je welkom bij een wekelijks MEDITATIE-UUR. Deze bijeenkomst is verwant aan de beweging van Meditatie uit de Christelijke Traditie (www.wccm.nl). We beginnen met een (korte) introductie tekst van John Main, daarna is er een stilte van 20-30 minuten die we afsluiten door samen het Onze Vader te bidden. Voor wie wil is er dan nog wat tijd voor uitwisseling.  

Voor

Iedereen, beginners en gevorderden; zelf ben ik het meest thuis in de mantrameditatie (mediteren met een gebedswoord) in de traditie van John Main. Wie in de stilte op een andere manier wil mediteren is ook van harte welkom.

 Nummer: B1

 

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Wanneer

Elke maandagavond van 19.00 - 19.45 uur

Datum (introductie)

Maandagavond; 22 september 2014
Introductie avond nieuwe deelnemer

Tijd

19.00 – 20.30 uur

Leiding en info

Ds. Martin Jans     T: -410421    E: martinjans@pgjoure.nl

 

 

 

 

De Oerdrachtfilms

Ook dit winterseizoen bieden we u een 4-tal bijzondere films aan. We proberen steeds aandacht te geven aan menselijke relaties in verschillende situaties. Met de keuze van de geselecteerde films, denken we hieraan te voldoen. Voor het vertonen van de films in grote groepen zijn we verplicht filmrechten te betalen. Dit jaar is de prijs omhoog gegaan, vandaar dat de entreeprijs € 3,00 wordt. Hiervoor krijgt u ook een kopje koffie of thee.
Op dinsdag 23 september 2014 openen we het seizoen met de film ‘Wadjda’

Wadjda is de eerste lange speelfilm van een vrouwelijke regisseur uit Saoedi-Arabië en vertelt het verhaal van een meisje dat wil breken met de conservatieve tradities van haar land. De 10-jarige Wadjda woont in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Wanneer ze op een dag een mooie fiets ziet staan bij de speelgoedwinkel, wil ze niets liever dan leren fietsen. Het is haar droom om ooit een eigen fiets te hebben. Maar in haar land wordt fietsen niet als een geschikte activiteit voor vrouwen en meisjes gezien. Wadjda trekt zich daar niets van aan en besluit geld te sparen om een fiets te kunnen kopen om haar vriendje Abdullah uit te kunnen dagen.

Op dinsdag 18 november 2014 draaien we de film ‘Philomena’

Deze film vertelt het waar gebeurde verhaal van Lee, een zwangere vrouw in Ierland, midden jaren vijftig. Ze bevalt in Sean Ross Abbey, een katholiek huis voor ongetrouwde moeders. Na drie jaar eisen de nonnen dat Lee haar kind laat adopteren. Ze tekent een wettelijke verklaring waarin ze afstand doet van haar zoontje en aangeeft nooit naar hem op zoek te zullen gaan. Als er iemand voor haar zoontje komt en deze ouders hem meenemen naar Amerika kijkt ze machteloos en verscheurd toe. In 2004 ontmoet ze Sixsmith – een journalist - en probeert ze samen met hem haar eerstgeborene alsnog op te sporen in Amerika. Een verschrikkelijk moeilijke opgave omdat alle sporen zorgvuldig door de nonnen zijn gewist. De film stelt de positie van jonge, ongehuwde, zwangere vrouwen in het katholieke Ierland tot ver in de twintigste eeuw aan de kaak. Een indringende film door het verhaal en de omstandigheden waarin Philomena en haar lotgenoten het moesten zien te rooien. Philomena heeft een zachtaardige en optimistische natuur. De film heeft dan ook een lichtvoetige kant, zonder dat de ernst van het onderwerp uit het oog wordt verloren. De rol van Philomena wordt  op innemende wijze vertolkt door Judi Dench, een zeer bekende en geprezen Britse actrice.

Op dinsdag 6 januari 2015 vervolgen we met de film ‘Lemon Tree’

Het verhaal is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door de Israëlische filmmaker Eran Riklis. Salam Zidane, een Palestijnse weduwe, woont op de Westbank. Ze probeert na de dood van haar man, met de hulp van haar trouwe werknemer Ali, te overleven van de bescheiden opbrengst van haar citroenbomen. Wanneer de Israëlische minister van defensie en zijn echtgenote Mira haar buren worden, eist de geheime dienst dat de citroenbomen om veiligheidsredenen moeten verdwijnen. Salma wordt de toegang tot haar bomen en daarmee haar bron van inkomsten en herinneringen aan het verleden ontzegd. Ze besluit met behulp van haar advocaat de zaak voor het Israëlisch Hooggerechtshof te brengen. Onverwacht krijgt ze een bondgenoot in haar strijd.

Op dinsdag 10 maart 2015 de film ‘Like Father, Like Son’

Een familiedrama. Ryota, een hardwerkende self-made man, en zijn vrouw Midori krijgen op een dag telefoon van het ziekenhuis. Keita, hun 6-jarige zoon, blijkt niet hun biologische zoon te zijn. Het ziekenhuis heeft hen destijds de verkeerde baby meegegeven, de zoon van een arbeidersechtpaar dat een eenvoudig winkeltje in een buitenwijk uitbaat. Na grote verbazing, woede en onbegrip maken de twee verschillende families kennis met elkaar. De Japanse regisseur verweeft in deze film op fenomenale wijze thema’s als ouderschap en de plaats van werk en familie in een mensenleven tot een emotioneel geladen, maar ook komische film. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer:

B2-B3-B4-B5

 

Datum (data)

Dinsdag 23 september en 18 november 2014
Dinsdag 6 januari en 10 maart 2015

Tijd

Alle films beginnen om 19.45 uur, zaal open 19.20 uur.

Contactpersoon + tel

Jeltsje Tulp       T: -413702        E: jeltsjetulp@ziggo.nl

 

Sigrid Houtsma T: -412996       E: shoutsma@home.nl

 

 

Alex Tiggelaar                             E: altig@hetnet.nl

 

Maartje Poppe  T: -415918       E: wenmpoppe@ziggo.nl

 

Christoffel

Mogelijk gaat onze nieuwe parochie (de fusie van de zeven parochies in Zuidwest Friesland) genoemd worden naar St. Christoffel. Dat weet ik nu nog niet. We moeten nog kiezen. Maar ik vond de naam wel intrigerend. Wie was Christoffel eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Er zijn verhalen over een martelaar uit de eerste eeuwen met verder weinig bijzonderheden daarbij. Er zijn verhalen over een reus met slordige haren en een hondenkop. Hij heette Reprobos. Hij ontvangt zijn nieuwe naam bij zijn bekering: Christoforus. Maar als de keizer Decius de christenen wil dwingen te offeren aan de afgoden sterft Christoforus de martelaarsdood. De ‘Passio van Christoforus’ vertelt dit verhaal. En nog weer later in de middeleeuwen horen we over de Christoffel die het Christuskind over de rivier bracht. Hij moest de last dragen die ook Christus draagt en dat bleek een zware taak. In de middeleeuwen is het een belangrijke heilige. Dit verhaal is te vinden in de Legenda Aurea. In de middeleeuwen is Christoffel een belangrijke heilige. Erasmus heeft er wat meer moeite mee. Christoffel of Christoforus; Prachtige verhalen die herinneringen oproepen aan die oude tijden. Wat zou je er tegenwoordig mee moeten? Maar misschien is Christoffel wel een oerbeeld dat ons blijft aanspreken omdat het water ons ook wel eens aan de lippen staat en we zo graag willen dat iemand ons naar de overkant helpt. We willen de Christoffel-verhalen vertellen, afgewisseld met muziek en afbeeldingen. 

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

Nummer: B6

 

Datum (data)

Woensdag 1 oktober 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

 

 

 

 

Lezing: Barbara Roukema - Dromen is een leven erbij?

Dromen zijn het waard om acht op te slaan en ook om er een plaats voor in te ruimen in onze spiritualiteit. Ze openbaren in bijzondere beeldtaal onze innerlijke wereld. Soms bevatten ze belangrijke wenken voor ons levenspad. In de Bijbel kunnen we lezen hoe dromen opgevat worden als een middel waarlangs God kan spreken, als ‘holy mails’: heilige berichten. Kunnen we ook nu, als eigentijdse westerse mensen, dromen serieus nemen - stapstenen op onze geestelijke weg? In haar lezing diept psychologe en counselor Barbara Roukema dit thema uit. Verschillende praktijkvoorbeelden zullen verduidelijken hoe we ons de eigen wijsheid van dromen mogen voorstellen. Dromen zijn bijzonder. Niet als wijsheid boven andere kanalen, maar wel als een waardevol instrument ernaast: dromen is een leven erbij.

Psychologe Dr. Barbara Roukema werkte 21 jaar als docent en trainer aan de Protestantse Theologische Universiteit, voor de vakgebieden godsdienstpsychologie en persoonlijke spirituele vorming. In de USA heeft zij een opleiding tot droomcounselor afgerond. Zij heeft te Soest een praktijk als geestelijk begeleider.
Websites: www.dromenenwelzijn.nl en www.droompelgrims.nl

Belangstellenden die graag een concrete droom zouden willen begrijpen, wijzen we op de mogelijkheid van deelname aan de workshop op vrijdagmiddag 3 oktober (zie onderstaande). Let op: hiervoor dien je je afzonderlijk op te geven. Mensen die de lezing hebben meegemaakt gaan hierbij vóór. Bij opgave van meer dan 15 personen zal er geloot worden. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B7

 

Datum (data)

Donderdag 2 oktober 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreekster:

Dr. Barbara Roukema

Leiding

Nico van Hattem

Contactpersoon + tel

Nico van Hattem           T: -412567

 

 

Workshop: Barbara Roukema- Dromen delen

Wat betekent mijn droom? Wat dromen andere mensen? Hoe kun je elkaar op weg helpen met de betekenis van een droom? Welke spirituele betekenis heeft mijn droom? Aansluitend aan haar lezing van donderdagavond 2 oktober verzorgt counselor Barbara Roukema deze middag een workshop. Hierbij gaat om het delen en leren begrijpen van dromen van de deelnemers. Opzet: na een kennismaking is er gelegenheid voor ieder om een droom te vertellen waar we bij stil zullen staan. Vervolgens kunnen twee tot drie dromen nog wat verder uitgediept worden. We volgen daarbij de groepswerkvorm van het Haden Institute (USA, North Carolina). Deze workshop staat open voor iedereen met een algemene belangstelling voor het eigen innerlijk en dat van de medemens. Zie voor de opgave bovenstaande activiteit.

N.B. De workshop kost € 15,00 p.p. (contant te voldoen)

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B8

 

Datum (data)

Vrijdag 3 oktober 2014

Aantal personen

Maximaal 15 (opgave vooraf)

Aanvang

14.00 uur

Spreekster:

Dr. Barbara Roukema

Contactpersoon + tel

Nico van Hattem           T: -412567

 

 

Excursie open dag Omrin Oudehaske

Op initiatief van de werkgroep duurzaamheid van de diaconie van de Protestantse Kerk Nederland, afdeling Joure, organiseert PKN op zaterdag 4 oktober 2014 een excursie naar de open dag van Omrin Oudehaske. Thema: duurzaam afvalbeheer. Voor vervoer wordt gezorgd en er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie 

Plaats en locatie

Omrin Oudehaske

 

 

Datum (data)

Zaterdag 4 oktober 2014

Tijd

10.00 uur vertrek bij De Oerdracht

Opgave bij

Laurens Dijkstra

 

T: 06-22488841 E: laurens.dijkstra1959@gmail.com

Let op: dit is geen T & V activiteit, dus U moet zich via de contactpersoon opgeven.

 

Bijbels culinair

Han Wilmink, predikant in Ommen, ‘kookdominee’ en auteur van diverse kookboeken, komt naar Joure om samen met ons te koken, samen te genieten van maal en verhaal en te proeven hoe goed de Bijbel smaakt. Een workshop Bijbels culinair voor 40 personen. Hoe ziet een avond Bijbels culinair eruit? Een kleine groep (ongeveer 8 personen), de ‘kokers’, begint rond 16.45 uur met de voorbereidingen: kookgroepjes worden samengesteld, receptuur wordt uitgedeeld en aan de slag met het meergangendiner, terwijl Han Wilmink op pollepelafstand assisteert.

Rond 19.00 uur komen de ‘eters’, die samen met de ‘kokers’ aan tafel gaan: tijdens de maaltijd vertelt Han gekruide verhalen over achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes… Voor 25 euro een hoogwaardig meergangendiner inclusief prima wijnen en hapjes vooraf! Bij opgave aangeven of je ‘eter’ bent of ook ‘koker’ ( NB. de kokers komen dus eerder!), de geïnteresseerde kokers worden geïnformeerd of ze achter snijplank en fornuis gaan. Maximum aantal deelnemers: 40 personen.
Let op! Deze activiteit loopt niet via de opgavestrook.

U kunt zich opgeven bij Nico van Hattem via mailadres: rnvanhattem@home.nl  (lees als RNvanhattem@home.nl) Via hem krijgt u info over de kaartverkoop en wanneer die plaatsvindt (contante betaling van € 25,00) Bij annulering krijgt u geld terug, tot 2 dagen voor de culinaire avond. Wanneer de belangstelling groter is dan het maximaal aantal deelnemers, dan wordt een ‘wachtlijst’ gemaakt, zodat bij annulering nog een ander aan kan schuiven. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Vrijdag 17 oktober 2014

Tijd

16.45 – 22.30 uur

Inleider

Han Wilmink, predikant in Ommen

Leiding

Alex Tichelaar en Nico van Hattem

 Let op: opgave is alleen mogelijk via een email naar Nico van Hattem waarin u aangeeft te komen eten of dat u zowel komt koken als eten. Email adres: rnvanhattem@home.nl  (lees als RNvanhattem@home.nl) met vermelding van uw voor- en achternaam + telefoonnummer.

 

Joods Leerhuis: inleiding Henk Scholder

Leerhuis wil zeggen: de Bijbel open, aandachtig lezen met elkaar en er met elkaar over praten. Daarin laten we ons vooral leiden door de typisch joodse/rabbijnse tekstverklaring, die midrash heet. De gedachte is dat bezig zijn met de oerbronnen van Bijbel en traditie het hart zal raken. Zo hopen we te groeien en de woorden die we lezen op onszelf te betrekken. In het Joods Leerhuis gebruiken we materiaal van de projectgroep Leren en Vernieuwen (LEV). Henk Scholder is een van de schrijvers van het materiaal. We hebben hem uitgenodigd om met ons stil te staan bij de achtergronden van Joodse Leerhuis.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B9

 

Datum (data)

Nog nader te bepalen

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Henk Scholder

Contactpersoon + tel

Ds. Eduard Pijlman       T: -411434

 

 

 

 

Joods Leerhuis: studie

Leerhuis wil zeggen: de Bijbel open, aandachtig lezen met elkaar en er met elkaar over praten. We laten ons ook leiden door de typisch joodse/rabbijnse tekstverklaring, die midrash heet. In onze werkwijze volgen we de zgn. LEV-methode, ontwikkeld door de projectgroep Leren en Vernieuwen. De gedachte bij deze methode is dat bezig zijn met de oerbronnen van Bijbel en traditie het hart zal raken. Zo hopen we te groeien en de woorden die we lezen op onszelf te betrekken. Het thema voor deze reeks is: Ester. Een verhaal, een novelle, met allerlei verbindingen met thema’s uit de actualiteit. Dit leerhuis is een voortzetting van de leerhuizen van de afgelopen jaren. Deelnemen aan het leerhuis kan iedereen, dus iedereen is van harte welkom. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B10

 

Datum (data)

Dinsdag 21 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel

Ds. Eduard Pijlman       T: -411434

 

 

 

 

Joodse verhalen en hun achtergronden

We kennen ze allemaal wel: die enigszins vrolijke en vaak verrassende joodse verhalen, die kort en spitsvondig iets laten zien van een levensles en een diepere waarheid in de omgang van mensen met elkaar en met de Eeuwige. In deze winter zullen we op zeer verschillende manieren daar aandacht aan besteden en allerlei aspecten van die joodse verhalen naar voren halen. Het is een serie in vier stappen en dit wordt alles bij elkaar iets heel bijzonders! 1. We beginnen met een avond, waar ik iets zal vertellen over de joodse achtergrond van deze verhalen. Ik zal; natuurlijk ook diverse joodse verhalen vertellen en de verbeelding van de kunstenaar H.N. Werkman daarbij betrekken. Mijn bijdrage zal worden afgewisseld met muziek van Wim Houtsma op de marimba. Ik noem deze avond ‘op verhaal komen rondom joodse verhalen’, want de verhalen staan daarbij centraal. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B11

 

 

Datum (data)

Donderdag 23 oktober 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: 551409 E: jhhamoen@gmail.com

Thema

Joodse verhalen met m.m.v. Wim Houtsma (marimba)

 

 

De weg van de mens; meditatief lezen van de Joodse filosoof Marin Buber

2. Marin Buber, de beroemde joodse filosoof en theoloog schreef een prachtig boekje: ‘De weg van de mens’, waarin hij in zes korte hoofdstukjes de lezers aan de hand van verhalen uitnodigt om na te denken over de eigen levensweg. In drie korte bijeenkomsten van een uur gaan we enkele hoofdstukken uit dat boekje met elkaar lezen.

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B12

 

Datum (data)

Donderdag 30 oktober; 6 en 20 november 2014

Tijd

20.00 – 21.00 uur

Inleider

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: 551409 E: jhhamoen@gmail.com

Thema

De weg van de mens; meditatief lezen van Marin Buber

 

 

Sjabloneren een manier om de Joodse verhalen uit te beelden

3. De Groninger drukker Hendrik Nicolaas Werkman maakte indrukwekkende druksels bij enkele van die verhalen. De techniek is bekend onder de naam 'sjabloneren': een manier van uitbeelden die heel eenvoudig maar ook heel sprekend is. Onder leiding van de kunstenares Machteld Teekens uit Hendrik Ido Abmacht gaan we op zaterdag 8 november in een ochtend en middag creatief aan de slag om ook zelf van zo'n joods verhaal een druksel te maken. Zij heeft ruimte ervaring met het werken met groepen en weet op een bijzondere manier mensen te motiveren en creatief te stimuleren. Zij schreef daar zelf het volgende over: ‘De sjabloontechniek vraagt om samenwerking en opent daarmee nieuwe mogelijkheden om woord en beeld te verbinden. Het resultaat is heel sprekend en schijnbaar eenvoudig, net zoals de chassidische verhalen. Een sjabloondruk ontstaat door samenwerking. De één knipt, de ander rolt. Abstract denken (spiegelbeeldig) over vorm en kleur ontwikkel je door te overleggen en uit te proberen. En dan kun je van het ontwerp ook nog een oplage maken, waarin je variaties aanbrengt.’ Verdere informatie over haar is te vinden op haar website www.machteldteekens.nl

4. In de vesperviering op zondag 9 november om 19.00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke zullen die zelfgemaakte kunstwerken een centrale rol spelen, waarbij het betreffende verhaal ook gelezen wordt. In die viering ga ik zelf voor.

5. Vanuit de commissie Toerusting & Vorming is een optreden afgesproken van het klezmertrio Vilde Katshke (= Wilde Eend in het jiddisch) op zaterdagavond 10 januari onder leiding van de theoloog / klarinettist Gottfrid van Eck. Zij komen muziek maken op klarinet, viool en accordeon en vertellen daarbij ook een aantal joodse verhalen. Dat sluit dus prachtig aan bij deze serie. De gegevens daarover staan elders in deze winterwerkwijzer. Let wel: u moet zich voor elk van deze activiteiten afzonderlijk opgeven! 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B13

 

Datum (data)

Zaterdag 8 november 2014

Tijd

In de ochtend en in de middag

Inleider

Machteld Teekens

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: -551409 E: jhhamoen@gmail.com

Thema

Sjabloneren o.l.v. Machteld Teekens.

 

 

Meer dan lopen alleen

We gaan dit seizoen weer twee wandelingen organiseren. We proberen enkele nieuwe routes uit te stippelen. We starten in De Oerdracht met een kop koffie. Daarna rijden we met elkaar naar het startpunt. We wandelen drie keer ongeveer een uur. In totaal zo’n 15 km. Tussendoor houden we rustpauzes. De eerste pauzeplek is ergens midden in de natuur, waar we de inwendige mens kunnen versterken met een zelf meegebracht drankje en/of versnapering. Bij de tweede pauzeplek is er soep. En met de zelf meegebrachte lunch hebben we dan voldoende energie voor een derde wandel-uur. We sluiten de dag af in een kerkje. Een moment om nog even na te praten en een lied te zingen. Wilt u graag eens ervaren hoe u in een gezellige en ongedwongen sfeer met andere gemeenteleden in gesprek kunt raken? Iedereen is welkom. Als u zich opgeeft noteer direct de beide data in uw agenda? 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B14

 

Datum (data)

Zaterdag 25 oktober 2014 en 18 april 2015

Tijd

9.00 – 15.00 uur

Leiding

Henk Dijkstra en Tryntsje de Boer

Contactpersoon + tel

Henk Dijkstra    T: -414184  Tryntsje de Boer   T: -417162

 

 

 

 

Lezing: Als kinderen andere wegen gaan

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Op deze avond spreekt ds. Margriet van der Kooi over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente. En over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B15

 

Datum (data)

Woensdag 29 oktober 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreekster:

Margriet van der Kooij

Leiding

Nico van Hattem

Contactpersoon + tel

Nico van Hattem           T: -412567

 

  

De eenheid van de kerk in de hedendaagse doopsgezinde theologie. 

De eenheid van de kerk behoort van oudsher tot het geloof van christenen. We geloven in één God, één Jezus en daarom ook in één christelijke kerk. Toch lijkt de realiteit heel anders te zijn. Niet één maar juist heel veel verschillende kerken! Hoe zit het dan met de eenheid van de kerk? Hoe is en wordt daar vanuit de doopsgezinde traditie over nagedacht? 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Nummer: B16

 

Datum (data)

Dinsdag 11 november 2014

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Ds. Simon van der Linden

Leiding

Marijke Kramer

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer              T: -418909

 

 

Nederlands Bijbel Genootschap afd. Joure – Bijbel quiz

Dit jaar bestaat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 200 jaar. Een genootschap dat er onder meer voor heeft gezorgd dat de Bijbel over de hele wereld verspreid werd. En daarbij zorgde het genootschap voor vele nieuwe Bijbelvertalingen. Eén van de activiteiten van de NBG is ook de jaarlijkse Bijbel quiz. Al een aantal jaren wordt deze quiz landelijk (TV) en regionaal georganiseerd, zo ook in de regio Heerenveen. Een aantal van onze gemeenteleden heeft hier aan mee gedaan. Dit seizoen wordt de quiz in Joure georganiseerd i.s.m. Toerusting en Vorming. De Bijbelquiz heeft ook elk seizoen een thema. Dit seizoen staat de nieuwste Bijbel van het NBG centraal, de Bijbel in Gewone Taal, die op 2 oktober 2014 uitkomt. Lijkt het u leuk om als team (5 personen) of individueel hier aan mee te doen? Geeft u zich dan op. Het belooft een gezellige en informele avond te worden met een hapje en drankje.

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B17

 

Datum (data)

Donderdag 13 november 2014

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Derk Jan Deuzeman / Nico van Hattem

Leiding

Nico van Hattem

Contactpersoon + tel.

Nico van Hattem                       T: -412567

 

 

Niet-weten als levenshouding

In zijn lezing zal Jan Oegema spreken over niet-weten als levenshouding. Niet-weten is een kernbegrip in uiteenlopende tradities, naam voor een vertrouwen dat verstoord raakt zodra er verklaringen en labels bij worden gezocht. Niet-weten kan iemands grondstemming bepalen, en dat geldt zowel voor mensen binnen als buiten de religie – en voor al diegenen die liever voorzichtig zijn met positiebepalingen. Jan Oegema zal vertellen hoe hij het niet-weten ontdekte en hoe bevrijdend dat voor hem werd. Jan Oegema (1963) is uitgever en initiatiefnemer van het open klooster (zie www.openklooster.nl). Zijn laatste boek is ‘De stille stem. Niet-weten als levenshouding’ (nog verkrijgbaar). Gert Peelen, boek-recensent van de Volkskrant, schreef erover: ‘Te midden van het gekrakeel van discussie en debat komt Jan Oegema in een aangrijpend mooi boek op voor stilte en ontvankelijkheid. Voor een houding waarin onzekerheid, twijfel en verwondering deugden zijn. Een verademing.’ 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B18

 

Datum (data)

Dinsdag 25 november 2014

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Jan Oegema

Leiding/contact + tel.

Jenny Hamoen             T: -551409

 

 

 

Hildegard von Bingen, Sibille van de Rijn

Genezeres, theologe, kunstenares en componiste: de 12de-eeuwse mystica Hildegard von Bingen is een van de meest fascinerende persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Zij wordt geboren in Bermersheim, niet ver van Mainz en gaat al op jonge leeftijd naar het klooster. Zij was een breed ontwikkeld wetenschapper en kunstenaar, een ‘femina universalis’. Tegenwoordig is zij vooral bekend vanwege haar muziek, als de vroegste westelijke componist waarvan de naam is overgeleverd. Zelf zegt zij haar muziek te ontvangen vanuit de hemelse sferen: ‘Iedereen die goed luistert, kan het horen', want: 'Zoals de engelenkoren de eeuwen door God loven met hun zang, zo moet het ook op aarde zijn. De prachtige stemmen van Adam en Eva in het paradijs zijn met de zondeval verloren gegaan, maar de mens moet blijven zingen, hoe meer, hoe beter.' De muziek van Hildegard heeft niet als doel heeft om de kwaliteit van haar muzikaliteit te demonstreren. Haar streven is om God te verheerlijken.’  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

Nummer: B19

 

Datum (data)

Donderdag 27 november 2014

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Pastor Maria Tiesinga

Contactpersoon + tel.

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

 

 

 

Muzikaal theater: 'Geachte heer Bach'

Stichting Muziektheater Assen produceert rondom één van de allergrootste componisten een meeslepend muziektheaterstuk onder de titel ‘Geachte heer Bach’. Tijdens deze voorstelling neemt acteur / dominee Dick van Veen in de rol van Johann Sebastiaan Bach de toehoorders mee naar het leven van deze grote componist. Hij vertelt over diens muzikale leven in de eind zeventiende, begin achttiende eeuw. Ook laat hij ons kennismaken met de mens Bach, zijn vrouw en zijn gezin. Andersom ontdekt Bach het orgel van de twintigste eeuw. Het mooie Ahrendorgel van de Hobbe van Baerdt Tsjerke zal dan ook regelmatig bespeeld worden! Het is een fris, onverwachte en ontroerende voorstelling over de vraag die iedereen zich wel eens in het leven stelt: 'Wie ben ik?' Aan deze voorstelling werken verder mee Alina Rozeboom (sopraan), Wietse Meinardi (organist) en Berta van der Kolk (fluitist). Tijdens deze middag zullen diverse hoogtepunten uit Bachs orgelliteratuur en solostukken voor sopraan, fluit en orgel ten gehore worden gebracht. Omdat aan deze uitvoering nogal wat kosten zijn verbonden wordt er een toegangsprijs berekend. We proberen zoveel mogelijk sponsoren te interesseren voor deze activiteit, zodat de toegangsprijs zo laag mogelijk kan worden. Let u daarom op de aankondigingen later dit jaar voor alle exacte gegevens. Probeer er te zijn, want het is een eenmalige kans om dit te zien en te horen. 

Plaats en locatie

Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

Datum (data)

Zondagmiddag 30 november 2014

Tijd

16.00 uur

Leiding

Hans van Wieren en ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Hans van Wieren           T 677279          E: havanwieren@hetnet.nl

 

 

 

Let op: dit is geen T & V activiteit, dus U moet zich via de contactpersoon opgeven.

  

Trio Vilde Katshke; muzikaal verteltheater.

Trio Vilde Katshke (jiddisch voor: wilde eend) zorgt voor een frisse mix van muziek en verhalen uit Oost-Europa: niet alleen joodse klezmer- en zigeunermuziek, maar ook melodieën uit Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Armenië. Eigen composities en spannende improvisaties maken de muziek op klarinet, accordeon en viool nog kleurrijker. Op deze avond: ‘Lechajim, op het leven!‘: een vertelconcert met verhalen over joodse feesten zoals Pesach (joods Pasen), Soekot (Loofhuttenfeest), Chanoeka (joodslichtenfeest) en Poerim (joods carnaval). Het zijn lichtvoetige volksverhalen, bijbelverhalen en midrasjiem (anekdotes uit de Talmoed).Met humor en muziek worden deze feestelijke verhalen opnieuw tot leven gewekt.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B20

 

Datum (data)

Zaterdag 10 januari 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Alex Tiggelaar 

Contactpersoon + tel

Alex Tiggelaar              E : altig@hetnet.nl

 

 

 

N.B    Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

Het boek Job

Ik heb mij afgevraagd wat ik als Bijbelboek zou kunnen nemen voor mijn laatste leerhuis in de laatste winter van mijn officiële werkzaamheden in de gemeente in Joure. Ik heb gekozen voor het boek Job. Een boek dat je niet al te snel moet willen begrijpen, maar zo aan het eind van je loopbaan moet je de moed hebben om het eens ter hand te nemen en te bespreken. Het draait om de vraag van het lijden, zoals al eens eerder verwoord is door Harold Kushner in zijn boekje 'Als 't kwaad goede mensen treft'. Ik heb dr. Emke Jelmer Keulen, predikant in Heeg, gevraagd de serie te openen, omdat hij een boek schreef over Job. En daarna gaan we in twee vervolgavonden in op enkele centrale vragen uit het boek Job. Een boek, dat geschreven is voor mensen die moeite en verdriet te verwerken krijgen - zoals dat in elk mensenleven voorkomt. En natuurlijk zullen verwijzingen naar de kunst niet ontbreken! 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: B21

 

Datum

Donderdag 15 januari 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ds. Emke Jelmer Keulen uit Heeg

Datum (data)

Donderdag 22 en 29 januari 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: -551409 E: jhhamoen@gmail.com

 

 

 

'Waar woont God? Kinderen vragen'

Kinderen kunnen prachtige vragen stellen. Moeilijke vragen over het leven, over God, over zichzelf. Het gaat er dan niet altijd om dat je het juiste antwoord weet te geven, vaak is het samen in gesprek raken belangrijker. Dat gaan we in twee bijeenkomsten oefenen. Deelnemers nemen zelf een kinder-vraag mee die we kunnen gebruiken.  

Voor

Ouders, grootouders, ooms, tantes en elke geïnteresseerde.

 Nummer: B22

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

Woensdag 21 januari en 4 februari 2015

Tijd

20.00 – 21.30 uur

Leiding

Ds. Martin Jans

Info

Ds. Martin Jans    T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nll

 

 

Deining, een interactieve theatervoorstelling rondom het nieuwe liedboek

Deining werd gemaakt ter gelegenheid van het verschijnen van het Nieuwe Liedboek. De voorstelling laat de bezoekers kennismaken met verschillende liedculturen, windrichtingen, liederen en gedichten van het nieuwe liedboek. Dat gebeurt speels, creatief en interactief, er wordt dus ook veel samen gezongen. In totaal passeren zo'n 30 liederen de revue. De voorstelling duurt 5 kwartier en wordt gespeeld door Andries Govaart, kerkliedboekdichter, Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink, kerkmusici 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B23

Datum (data)

Zaterdag 24 januari 2015

Tijd

20.00 – 21.30 uur

Leiding

Ineke Kiers en Nico van Hattem

Contactpersoon + tel

Collecte_imageIneke Kiers                   T: -416437

 

N.B. Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

De Koning en de mug, kindertheater Simon & zo

De koning en de mug is het verhaal van een koning die aardig was voor zijn volk, waardoor iedereen van hem hield. Zijn volk was niet rijk, toch hadden ze het goed. De koning was gelukkig en tevreden, hij vond zichzelf de allergrootste koning. Totdat hij hoorde, dat er een nog grotere en machtiger koning was. De mensen noemden Hem God, de allerhoogste. De koning werd jaloers en liet een groot ruimteschip bouwen, vol met wapens, om God te zoeken en te bestrijden. Maar hoog boven de aarde, tussen de sterren, zag de koning Gods grootheid en schoonheid. De koning werd verslagen, niet door geweld, maar door een heel klein mugje. Dat klein mugje toonde Gods grote liefde en vergeving. De koning besefte dat God echt de allergrootste koning is. Simon & zo worden gespeeld door Harrie en Fredie Nijhof-Agteres. Harrie en Fredie geven veel voorstellingen in binnen- en buitenland. Ook werken ze mee aan diverse TV-programma’s. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B24

 

Datum (data)

Zondagmiddag 1 februari 2015

Tijd

14.00 uur

Spelers

Simon & zo

Leiding

Wiepie Hoekstra

Contactpersoon + tel.

Collecte_imageWiepie Hoekstra                       T: -417544

 

 

N.B. Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

De trein van het leven

Deze avond gaan we kijken naar een prachtige PowerPoint presentatie over de trein van het leven. Het leven is als een treinreis met haltes waar je opstapt en haltes waar je uitstapt. En onderweg ontmoet je allerlei mensen. Sommigen worden vrienden, anderen niet. Al reizend ben je op weg naar de laatste halte waar iedereen uiteindelijk heengaat. Laat je meenemen door de beelden en teksten van de PowerPoint presentatie. Na de PowerPoint presentatie kijken we naar onze eigen treinreis. Onder andere naar belangrijke haltes in ons leven.

 

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

Nummer: B25

 

Datum (data)

Woensdag 4 februari 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Pastor Annie Schothorst (vanaf 1-9-2013 werkzaam als pastor in de 7 samenwerkende parochies van Zuidwest Friesland)

Contactpersoon + tel.

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

 

 

 

 

Gerlof Born; doopsgezinden in Indonesië.

Gerlof Born is ongeveer 10 jaar actief geweest voor de Doopsgezinde Zending tot april 2010. Daarbij waren de broederschappen in Indonesië en ook in andere delen van Azië belangrijke samenwerkingspartners. Hij heeft diverse keren Indonesië bezocht en heeft daar ook veel beeldmateriaal. Sinds 2012 is hij weer actief voor de Commissie Indonesië van de ADS. Gerlof Born zal vertellen over de Doperse sfeer in Indonesië.  

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Nummer: B26

 

Datum (data)

Dinsdag 10 februari 2015

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Gerlof Born

Leiding

Marijke Kramer             I:          www.doopsgezindjoure.nl

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer             T:         -418909

 

 

Het geheim van de liefde <3: een interactieve workshop voor jou en je partner

Al een tijd bij elkaar, getrouwd of samenwonend of niet. Of nog maar net samen: doe mee met deze relatiecheck. In de herhaling na een mooie avond vorig jaar: in een ontspannen sfeer krijg je als stel samen vrolijke, inspirerende en soms misschien wel moeilijke vragen om je eigen relatie mee te bekijken: op zoek naar het geheim van de liefde. Ontspannen en serieus, éénmalig, en we sluiten natuurlijk af met een toost op de liefde 

Voor

Stellen

 Nummer: B27

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

Woensdag 11 februari 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Tinka Jongsma en ds. Martin Jans

Info

Ds. Martin Jans    T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nll

 

 

Tentoonstelling van de werken van Ruud Bartlema

In het voorjaar van 2015 organiseert de Stichting ‘Kunst en Religie in Skarsterlân’ weer een tentoonstelling in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Dit jaar is er werk te zien van de theoloog / kunstenaar Ruud Bartlema. Hij is in Joure onder andere bekend van de prachtige wandschilderingen in de bovenzaal in De Flecke, die 'de vier jaargetijden' voorstellen. De laatste jaren maakte hij met name schilderijen, die de joodse letters uitbeelden en etsen over de Baalschem en het boek Openbaring. Een paar van die etsen zullen te zien zijn, maar het grootste deel van de expositie zal gevormd worden door een zestal grote schilderijen, waarin hij de 72 godsnamen heeft uitgebeeld. Die afbeeldingen baseren zich op een joodse mystieke lezing van de tekst uit Exodus 14 en - we hebben ze al gezien - zijn uitgevoerd in prachtige kleuren.
De werken zullen in de kerk en in de Koepel worden opgehangen. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 13 februari 2015 om 20.00 uur en zal de gehele veertigdagentijd te zien zijn tot en met zaterdag 4 april 2015 (Stille Zaterdag). In de vespervieringen van de veertigdagentijd zullen we er tevens aandacht aan schenken. Net als de vorige keren met de tentoonstellingen van Marc Chagall, Henk Pietersma, Wasili Wasin en Klaas Koopmans zal de Hobbe van Baerdt Tsjerke enkele dagen per week geopend zijn. We hebben er dit keer voor gekozen om dat te doen op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Op donderdag 12 maart zal Ruud Bartlema een lezing houden over zijn werk. In de loop van het komende seizoen zullen verdere plannen en data bekend worden gemaakt. Houdt u Fragmint dus goed in de gaten!
Het belooft weer een kwalitatief hoogstaande tentoonstelling te worden en we hopen velen te ontmoeten. Voor de tentoonstelling zelf en de opening hoeft u zich niet op te geven, wel voor de lezing van Ruud Bartlema. Namens de Stichting ‘Kunst en Religie in Skarsterlân’, Ds. Jan Henk Hamoen 

Plaats en locatie

Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

Datum (data)

Vrijdag 13 februari t/m zaterdag 4 april 2015

Openingstijd

14.00 -17.00 uur op zaterdag- en zondagmiddag

Leiding

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: -551409 E: jhhamoen@gmail.com

  

Ik weet meer van de afstandsbediening dan van de Bijbel.

Speciaal voor wie eigenlijk nooit in de Bijbel leest en meer wil weten. Voor wie niet bekend is met de Bijbel. Voor wie benieuwd is naar wat voor soort teksten daar eigenlijk in staan. Voor wie met anderen tijd wil besteden aan het meest verkochte boek ter wereld. Een kennismaking, en dat lukt samen vaak beter dan dat je dat alleen doet. We komen in één maand vier keer op maandag bij elkaar. Je krijgt korte achtergrondinformatie, we lezen samen een gedeelte en thuis lees je zelf een aantal hoofdstukken als voorbereiding op de volgende bijeenkomst.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B28

 

Datum en tijd

Maandag 2 – 9 – 16 en 23 maart 2015

Tijd

20.15 – 21.45 uur

Leiding

Ds. Martin Jans

Info

Ds. Martin Jans    T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nll

 

 

Lezing Ruud Bartlema

Op donderdag 12 maart 2015 zal de theoloog / kunstenaar Ruud Bartlema een lezing houden over zijn werk dat te zien is in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. In de loop van het komende seizoen zullen verdere plannen en data bekend worden gemaakt. Houdt u Fragmint dus goed in de gaten! 

Plaats en locatie

Hobbe van Baerdt Tsjerke

 Nummer: B29

 

Datum (data)

Donderdag 12 maart 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Ruud Bartlema

Leiding

Ds. Jan Henk Hamoen

Contactpersoon + tel.

Ds. Jan Henk Hamoen T: 551409 E: jhhamoen@gmail.com

 

 

 

 

Martha Nussbaum en de ‘mogelijkheden’ van mensen

Martha Nussbaum (*1947) is een Amerikaanse filosofe, die zich o.a. heeft verdiept in de Indiase, de Engelse en de Amerikaanse onderwijssystemen. De belangrijkste vraag die zij zich hierbij stelde is of de verschillende capaciteiten die mensen hebben, in de praktijk wel voldoende aandacht krijgen. Martha Nussbaum schreef verschillende boeken, waarvan ook enkele in het Nederlands zijn vertaald: zoals ‘Wat liefde weet’ en ‘Niet voor de winst’. In het bijzonder dit laatste boek wordt deze avond behandeld. De schrijfster is van mening dat de ontwikkelingen in een land minder moeten worden beoordeeld op economische maatstaven (zoals de Wereldbank en het IMF voorstaan) en meer afhankelijk moeten zijn van de mogelijkheden die de bewoners zelf hebben. Zij kijkt hierbij naar de gevolgen voor de ontwikkelingen in een land als de nadruk in het onderwijs steeds meer komt te liggen bij een opleiding die bijdraagt aan de winstgevendheid van het bedrijfsleven, in plaats van aan de kwaliteit van het menselijke leven. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B30

 

Datum (data)

Donderdag 19 maart 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreekster

Tryntsje de Boer

Leiding

Jenny Hamoen

Contactpersoon + tel.

Jenny Hamoen             T: -551409

 

 

Kerkmuziek

Ik wilde met u graag op reis door de wereld van de kerkmuziek. Lang geleden, toen ik nog op de lagere school zat in Bolsward, gingen we op de eerste vrijdagmorgen van de maand altijd naar de kerk voor een schoolviering. Je ging dan achterom en kwam via een steegje in de Franciscuskerk. Het zijn van die herinneringen die je bijblijven. Ook de liedjes: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ of ‘Hij ging van stad tot stad’. Vooral bij dat laatste lied had ik als kind hele beelden verzonnen. Muziek kan heel krachtig zijn. Op een of andere manier verbinden herinneringen en indrukken van de tijd zich met klanken van muziek die je toen hoorde. Ik had toen natuurlijk geen idee dat die liederen eigenlijk onze eerste echte samenzangliederen waren, afgezien van de Maria-liederen of liederen ter ere van Franciscus. Graag zou ik op die manier naar kerkliederen willen luisteren uit verschillende kerkelijke tradities en tijden. Het verhaal van de kerkmuziek, maar ook onze eigen beelden en gevoelens daarbij.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

Nummer: B31

 

Datum (data)

Woensdag 25 maart 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

 

 

 

 

A.F. Troost: ‘De vingers van Gods Hand’

Dr. André F. Troost ('s-Gravenhage, 1948) werd in 1972 jeugdwerkpredikant in de Classis Heusden. Vervolgens werkte hij als predikant te Asperen en Ermelo. Daarna was hij verbonden aan de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zunderdorp en tegelijkertijd predikant te Amsterdam, als vaste voorganger in de Diensten met Belangstellenden in de Engelse Kerk op het Begijnhof. Van 2001 tot 2012 was hij predikant in de Brabantse vestingstad Heusden aan de Maas, in en rond de Grote of Catharijnekerk. Als emeritus-predikant woont hij momenteel opnieuw in Ermelo. Van zijn hand verschenen in de loop der jaren diverse boeken: naast zijn dissertatie over leven en werk van Guillaume van der Graft (Willem Barnard) schreef hij diverse Bijbelse dagboeken, als ‘Gaandeweg Hem tegemoet’ en ‘Aan stille wateren’. Over de vraag naar het waarom van het lijden schreef hij twee boeken: ‘Morgen zal het Pasen zijn’ en een vertelling, getiteld ‘De hovenier’. Met het oog op het pastoraat schreef hij ‘Verder als herder, over pastor zijn en pastor blijven’. Hij bundelde tevens eigen liedteksten, verzameld in ‘Zingende gezegend’ en ‘Voorzichtig licht’. Ook verschenen enkele cd's van zijn liederen. In 2012 verscheen een kinderbijbel van zijn hand: ‘Alle mensen’. Van André Troost werden diverse liedteksten opgenomen in ‘Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk’. Zijn lezing ‘De vingers van Gods hand – een causerie met poëzie’ biedt een collage van eigen teksten, aangevuld met persoonlijke impressies die ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de gedichten. Aan de hand van zijn persoonlijke levensloop vraagt André Troost op poëtische wijze aandacht voor situaties waarin de hand van de Eeuwige is te bespeuren. De lezing van poëzie zal telkens worden onderbroken door een uitwisseling van gedachten dankzij vragen die de aanwezigen kunnen stellen. Bovendien zal er ruimte zijn voor bijdragen die een meer prozaïsch karakter dragen. Voor allerlei kerkbladen schreef André Troost in de loop der jaren pastorale impressies, die menigmaal verschenen in het blad Elisabeth en later gebundeld werden in boeken als ‘Met vallen en opstaan’ en ‘Lachen in de regen’. Kortom: het wordt een echte luisteravond, met een lach en een traan. Er zal ook een boekentafel zijn, met een ruime sortering van tal van zijn boeken. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Nummer: B32

 

Datum (data)

Donderdag 16 april 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

A.F. Troost

Leiding

Akke Toren

Contactpersoon + tel.

Akke Toren                   T: -415852

 

  

Vier de seizoenen

In de afgelopen jaren is er door een aantal Friese Doopsgezinde gemeenten een kuier georganiseerd met als motto ‘Vier de seizoenen’. Deze kuiers zijn gemiddeld 7 á 8 km en ze beginnen bij een Doopsgezinde Vermaning. De afsluiting vindt plaats onder het genot van een hapje en een drankje ‘van het seizoen’. Op zondagmiddag 31 mei wordt weer zo’n kuier georganiseerd vanuit de Doopsgezinde gemeente Joure. U bent om 14.00 uur van harte welkom om met ons mee te wandelen. Vertrek vanaf de Vermaning, Midstraat 70.  

Voor de gemaakte onkosten wordt per persoon een bijdrage van € 3,00 gevraagd.

 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Nummer: B33

 

Datum (data)

Zondag middag 31 mei 2015

Tijd

14.00 uur

Leiding

Marijke Kramer

Contactpersoon + tel

Marijke Kramer             T: -418909

Website:

www.doopsgezindjoure.nl

 

 

 

Top 

       


.: KERKPLEIN JOURE een initiatief van: Protestantse Gemeente Joure c.a.,  Doopsgezinde Gemeente en Rooms Katholiek Parochie Joure :.

Laatst bijgewerkt: 10-03-2015