Winterwerkwijzer


Start
Protestantse Gem Joure c.a.
Rooms Katholiek
Doopsgezind
Winterwerkwijzer

 

 

Winterwerkkrant en kalender van 2015 - 2016

 

Kalender seizoen 2015:

 

SEPTEMBER

 

NOVEMBER

13

Startweekend

 

1

Taizé zingen in Broek

22

Oerdrachtfilm: Een dorsvloer vol confetti

 

3

Joods leerhuis; studie

29

Bijbelkring

 

4

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

 

 

5

Ontmoetingssoos 60 plus

 

 

 

10

Bijbelkring

 

 

 

12

Zit God op Facebook?; lezing

OKTOBER

 

15

Beleef jouw Bijbel; interactieve kerkdienst

 

17

Joods leerhuis; studie

1

Kerk, en de wereld van dienst zijn; lezing

 

19

Ontmoetingssoos 60 plus

6

Verontrusting & vrijzinnigheid; gespr. avond

 

24

Bijbelkring

7

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

24

Oerdrachtfilm: Nebraska

8

Ontmoetingssoos 60 plus

 

25

Zonder verhalen gaat het niet; lezing

10

Meer dan lopen alleen; wandelen

 

26

Bloemschikken voor Advent; cursus

10

Paulus; muzikale theatervoorstelling

 

 

 

13

Bijbelkring

 

 

 

13

Gesprekskring rouwverwerking; opstart

 

DECEMBER

15

In de dertig kring; opstart gespreksgroep

 

21

Maria; lezing

 

1

Joods leerhuis; studie

22

Ontmoetingssoos 60 plus

 

2

Koffiemorgen op woensdagmorgen

27

Bag It; film en milieu discussie

 

2

Bezoek Wetsus Leeuwarden; excursie

27

Bijbelkring

 

3

Ontmoetingssoos 60 plus

27

Joods leerhuis; studie

 

17

Ontmoetingssoos 60 plus

29

Een met de Ene; lezing

 

10

Schrijfavond Amnesty International

 

 

 

16

St. Jozef doet het huishouden; lezing

 

 

Kalender seizoen 2016:

 

JANUARI

 

MAART

 

3

Taizé zingen in Broek

 

1

Bijbelkring

5

Oerdrachtfilm: Still Life

 

3

Ontmoetingssoos 60 plus

6

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

5

Klussen met Stichting Present

7

Ontmoetingssoos 60 plus

 

5

Benefietconcert 'kerk in actie in India'

9

Nieuwjaarshap; eten

 

6

Taizé zingen in Broek

15

De Psalmen, in woord, kleur en muziek

 

8

Oerdrachtfilm: Empties

19

Bijbelkring

 

9

Koffiemorgen op woensdagmorgen

21

Ontmoetingssoos 60 plus

 

15

Bijbelkring

27

Het geheim van de liefde; gespr. groep

 

16

Symbolen en rituelen; lezing

 

 

 

17

Kennis maken met Hindoeïsme; lezing

 

 

 

19

Bezoek Hindoetempel Den Helder

 

 

 

24

Ontmoetingssoos 60 plus

 

 

 

25

Kerkmuziek

 

 

 

 

 

FEBRUARI

 

APRIL

 

2

Bijbelkring

 

7

Ontmoetingssoos 60 plus

3

Koffiemorgen op woensdagmorgen

 

9

Meer dan lopen alleen; wandelen

3

Paus Franciscus en het Vaticaan

 

20

Vroegchristelijke kunst in Rome; lezing

4

Ontmoetingssoos 60 plus

 

21

Ontmoetingssoos 60 plus

7

Nu even niet; theater voor basisscholen

 

 

 

16

Bijbelkring

 

 

 

18

Ontmoetingssoos 60 plus

 

 

 

 

Inhoud van de winterwerkkrant van 2015 - 2016

 

Activiteiten het gehele seizoen door: 

Verenigingen

 Kristlike frouljusferiening Broek

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, om de 2 weken op woensdagavond

Contactpersoon + tel.

Akkie Hoogkamp          T: -414689

 Katholieke Vrouwengilde (K.V.G.)

Wat en wanneer:

Vrouwenvereniging, op woensdagavond, eens per maand

Contactpersoon + tel.

Mevr. L. Stuiver-Bergsma                      T: –414916

 Passage (Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging)

Wat en wanneer:

Eens per maand op dinsdagavond, in de Oerdracht.

Contactpersoon + tel.

Mevr. J. Schippers                   T: –414575

 

Kringen

 Ontmoetingssoos 60 plus

Wat en wanneer:

Gezellig samenzijn met lezing (zie programmaboekje) 1x per 2 weken, donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur (zie kalender)

Contactpersoon + tel.

Willie Schippers                       T: -412872

Vervoer

A. de Graaf-v.d. Bijl T: -412871 en P. Schutten T: - 416991

 Protestantse ARK contactgroep

Wat en wanneer:

Handwerkclub voor het goede doel, elke 14 dagen op woensdagmorgen

Contactpersoon + tel.

Jantsje Krist     T: –415717 en Jelly Westerhof               T: -414456

 Mensen met een verstandelijke beperking

Contactpersoon + tel.

Marjon Zijta      T: –850500

 Menno kring

Wat en wanneer:

Gespreksavonden. De data worden nog bekend gemaakt. zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

Contactpersoon + tel.

Rinnie Hanje     T: -418280 en Jellie van Dalfsen            T: 0561-480755

 Doopsgezinde zusterkring (middagkring)

Wat en wanneer:

We komen in het winterseizoen 1 x in de 14 dagen op maandagmiddag bijeen. Tijd: 14.30 - 16.30 uur, zie ook: www.doopsgezindjoure.nl.

Contactpersoon + tel.

Janny Hanje      T: - 412921

 

 

 Quiltcafété

Wat en wanneer:

Creatieve mensen kunnen hier quilten, breien, haken of kaarten maken. Elke 3e dinsdagmorgen van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. Bijdrage €2,50 p.p.

Contactpersoon + tel.

Marjan Huisman            T: –416702        I: www.doopsgezindjoure.nl

 Top 

Koren

 Cantorij Protestantse Gemeente Joure

Wat en wanneer:

Liturgische vormgeving aan kerkdiensten, repetitie-avond: maandag

Contactpersoon + tel.

Mw. Renske de Boer     T: -416351

 Vivace

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: woensdag

Contactpersoon + tel.

Fokke Semplonius        E: fokke.semplonius@planet.nl

 R.K. Parochiekoor ‘St. Caecilia’

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: dinsdag

Contactpersoon + tel.

J.J. Hamstra     T: -436731

 Mattheüszangertjes

Wat en wanneer:

Kinderkoor (vanaf 7 jaar) repetitie: vrijdag 12:45-13:45 uur

Contactpersoon + tel.

Wiepie Hooghiemstra    T: -416283

 Chaverimkoor

Wat en wanneer:

Medewerking kerkdiensten RKK, repetitie-avond: maandag

Contactpersoon + tel.

Bouke Agricola             T: -413915 en Anny Yedema      T: -413083

 Christelijk seniorenkoor ‘Jubilate’

Wat en wanneer:

Medewerking aan Paas- en Kerstvieringen van de soos. Medewerking aan kerkdiensten en zingen in rust- en verpleegtehuizen

Contactpersoon + tel.

Mevr. S.J. Drijver          T: -410135

 Doopsgezind kerkkoor

Wat en wanneer:

Repetitie: woensdagavond 20.00 – 22.00 uur, periode: september t/m april

Contactpersoon + tel.

Marijke Kramer             T: –419013        W: www.doopsgezindjoure.nl

 Christelijk mannenkoor Cantate cum Gaudio

Wat en wanneer:

Concerten, medewerking kerkdiensten, repetitie-avond: dinsdag

Contactpersoon + tel.

W. Bosch                     T: 0515-335323

 Taizé zingen in Broek

Plaats en locatie

Broekster kerk: zondag 1 nov 2015, 3-1-2016 en 6-3-2016 (tijd: 16.00 uur)

Contactpersoon + tel.

J.G. Zijlstra-de Vries                 T: -852720

 Top 

Rond de zondagse eredienst

 

Zondagsschool Samuel is een oecumenische zondagsschool, dus alle kinderen uit Broek zijn van harte welkom. Momenteel bezoeken achttien kinderen van 4 tot 12 jaar de zondagsschool. We zijn een uur bij elkaar. Elke keer beginnen we met zingen en gebed. Daarna houden we een inleiding op het Bijbelverhaal dat voor de desbetreffende zondag op het rooster staat in de methode ‘kind op zondag’.
Hierna verwerken we het verhaal. Hiervoor heeft elk kind een map, waarin gedurende alle 8 zondagsschooljaren de werkjes (kleur- en knutselplaten) worden bewaard. Bij het afscheid gaat deze map mee naar huis als een herinnering aan zondagsschool Samuel. 

Plaats en locatie

Zaaltje naast de Broekster kerk

Datum (data)

Eenmaal per 2 weken van eind sept. t/m begin juni, gelijktijdig met de kerkdienst

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Aaltje de Glee-Statema

Contactpersoon + tel

Aaltje de Glee-Statema T: –412851        E: info@debroek.nl

 

Tijdens de kerkdienst is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar zondagsschool. Het doel van de zondagsschool is:
- Kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. N.a.v. de verhalen worden liedjes geleerd en wordt er aan expressie gedaan.
- Kinderen een veilige plek bieden binnen de gemeente.
- Kinderen betrekken bij kerkdiensten en speciale gelegenheden, zoals diensten met doop en belijdenis,
geboortedankzegging, Kerst en Pasen.  

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Iedere zondagochtend van september tot aan Pinksteren

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel

D. Steenbergen (jeugdwerkleider D.G. Joure e.o.) Gerbrig Maat T: -412693

Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst in de Oerdracht of in de Hobbe van Baerdt tsjerke kindernevendienst voor kinderen van de basisscholen. Voor de preek gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimte. Een vaste, enthousiaste leiding staat iedere zondagmorgen voor uw kind klaar.
Deze kindernevendienst duurt meestal zo’n 15 minuten, maar een paar keer per jaar is er een XL dienst, dan doen we wat meer en maken we het extra gezellig. Uiteraard geldt dit ook voor de feestdagen en soms wordt er een themadienst door de leiding van de kindernevendienst georganiseerd. Er is elke week een kind van dienst uit de oudere groepen, die de tekst van de zondag voorleest en soms ook de dominee helpt als er avondmaal is of dopen. 

Plaats en locatie

De Oerdracht of De Koepel

Datum (data)

Elke zondagmorgen

Tijd

9.30-10.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel

Agnes Beuckens          T: -412889        E: agnesnoor@hotmail.com

 

Iedere zondagmorgen, het gehele jaar, is er van 9.15 – 10.30 uur kinderoppas. Onder leiding van twee volwassenen en een jongere worden de kinderen van 0 t/m 4 jaar tijdens de kerkdienst beziggehouden. Wilt u zich opgeven als oppas of wilt u nadere informatie, beide kan bij onderstaande persoon:
PKN Joure: Debbie Hordijk T: -851093  

Plaats en locatie

De Oerdracht & Hobbe van Baerdt tsjerke        

Datum (data)

Elke zondagmorgen

Tijd

9.30-10.30 uur

Contactpersoon + tel

Debbie Hordijk             T: -851093

Leiding

Wisselend

 

Vier keer per jaar is er een Peuterdienst voor de kinderen van 1 1/2 tot en met 4 jaar. Samen met één of beide ouders zijn ze van harte welkom om met ons deze dienst te vieren. We zingen, luisteren naar een verhaal, kijken wat er in de doos zit, zijn creatief bezig, bidden en gaan na de preek weer terug naar de ‘grote’ kerk. Wil je ook een peuterdienst meemaken in het nieuwe seizoen? Houd Fragmint dan in de gaten!

 Wilt je meer informatie, neem dan contact op met Annet Hoekstra         T: -412544

 

Sinds Advent 1988 is er iedere week in één van de kerken in Joure op woensdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken. Wat is een avondgebed? De Joden hadden heel vroeger al gebedstijden: het 3e, 6e en 9e uur. Dit is door de eerste christenen overgenomen. Eerst op de zondagen, later door de kloostergemeenschappen op iedere dag van de week. Eén van deze gebedstijden was op de avond. Waarom nu een Avondgebed? Het is goed om te midden van de drukte van werk, gezin en alles daar omheen een ogenblik tot bezinning te komen. Een ogenblik van stilte, van inkeer. Om te luisteren naar een Bijbelgedeelte, om met elkaar te bidden en te zingen en stil te zijn voor God. Het is soms moeilijk om daar zelf, thuis aan toe te komen. Komt u ook eens een avond meedoen?
Nieuw is dat we een keer in de maand tijdens dit gebed een icoon centraal willen stellen passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. Men noemt iconen ook wel “vensters op de eeuwigheid”.
Een icoon kan ons helpen ons bij het gebed te bepalen. Een meditatieve uitleg bij de icoon wordt op deze avond deel van de gebedsviering. Voorgangers vanuit de verschillende tradities zullen hiervoor gevraagd worden. Elke woensdagavond is het avondgebed maar dit speciale avondgebed is op de 4e woensdagavond van de maand. De eerste is dus op 23 september, dan 28 oktober, 25 november, etc. 

Plaats en locatie

In de Katholieke kerk (zij-ingang grindpad).

Datum (data)

Iedere woensdagavond

Tijd

19.00 – 19.30 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel

Obe Bruinsma              T: -414280

 

In de doopsgezinde gemeente organiseren we diensten voor jonge mensen. Die maken we voor, maar vooral met de jongeren. Op een eigentijdse manier (met o.a. theater, PowerPoint, en onze eigen band/muziek) laten we als jongeren zien en horen wat we te vertellen hebben. We zijn vrij om onze eigen vorm te kiezen en we hebben er al zeer veel gehad. We staan namelijk in een traditie die stamt uit 1990, maar we blijven vernieuwend.
Zin om mee te vieren of mee te doen?  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Zondag: 25-10-2015
Zondag: 28-02-2016

Tijd

9.30- 10.30 uur

Contactpersoon + tel

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433             E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                 T: 06-22399829             E:
info@sjoukevisser.nl

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 Top 

In september 2015 starten we een groep voor mensen die belangstelling hebben om zich te laten dopen en/of die belijdenis willen doen. Samen met onze predikant zullen we ons verdiepen in het christelijke geloof, de doopsgezinde traditie en in de betekenis van de doop. Na afloop kan iedereen vrij beslissen of hij/zij zich wil laten dopen. Indien je als kind gedoopt bent kun je er ook voor kiezen alleen belijdenis te doen, wij erkennen namelijk ook de doop van andere kerken.
Wij sluiten als Doopsgezinden aan bij de Bijbel en het christelijke belijden maar kennen geen vast belijdenisformulier. Daarom geven wij iedereen die zich wil laten dopen de ruimte om ook persoonlijk te vertellen wat het geloof voor hem/haar betekent. In overleg met de personen die deelnemen worden de avonden vastgesteld.

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

Datum (data)

September 2015 en hele jaar door. Data in overleg met belangstellenden.

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Contactpersoon + tel

Ds. Simon van der Linden         T: 0515-781510 E: s.f.vdlinden@gmail.com

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 

Bijbelse figuren komen tot leven. Hoe ging dat verhaal ook alweer van Abraham en Sara? Of Mozes, of Zacheus of Paulus? Samen met een groepje jongeren verkennen we een Bijbelverhaal en vertalen het naar een eenvoudige dramaproductie voor publiek. Met als doel: Wat hebben die oude verhalen ons nu nog te vertellen? Theaterdocent en regisseur Gooitsen Eenling wil graag samen met een groepje jongeren en ds. Martin Jans aan de slag. Er wordt toegewerkt naar een korte voorstelling die binnen de kerkdienst van zondag 15 november 2015 opgevoerd kan worden.
Vind je het leuk om toneel te spelen onder deskundige leiding? Ben je benieuwd naar hoe je een Bijbel verhaal naar het heden toe kunt vertalen?

Geef je dan op voor de workshop van zaterdag 14 november 2015. Dat kan door een email te sturen naar  ds. Martin Jans, E:  martinjans@pgjoure.nl en dan speel je mee! 

Plaats en locatie

De Oerdracht (reguliere kerkdienst)

 

Datum (data)

Zondag 15 november 2015

Tijd

09.30 uur

Voorganger en
Theaterdocent

Ds. Martin Jans en
Gooitsen Eenling

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans            T: -410421   E: martinjans@pgjoure.nl

 

 

Jeugd- en jongerenactiviteiten

 

Onder leiding van enthousiaste clubleiders en –leidsters komen kinderen tot ongeveer 12 jaar drie tot vijf keer per jaar bij elkaar om op een leuke en ontspannen manier met elkaar bezig te zijn. Er wordt o.a. een disco en een playbackshow georganiseerd. Aan het eind van het seizoen wordt een jongerenweekend georganiseerd, oftewel: we gaan op kamp! 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Voor wie

Kinderen van 9 - 12 jaar

Datum (data)

Drie tot vijf keer per jaar

Contactpersoon + tel

Annie van der Wiel         T: 06-28245196       E: a.vanderwiel@hotmail.com

 

Onder leiding van de tienerdienstcommissie wordt er vijf keer per jaar een Tienerevent georganiseerd voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. 

Plaats en locatie

Jeugdhonk in De Oerdracht en/of op locatie

Datum (data)

Vijf keer per jaar wordt er een Tienerevent georganiseerd voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar.

Tijd

Wisselend

Leiding

Annie van der Wiel

Contactpersoon + tel

Annie van der Wiel        T 06-28245196              E: a.vanderwiel@hotmail.com 

 

Speciaal voor jongeren in de leeftijd 12-14 en 15+: we ontmoeten elkaar in het jeugdhonk. Thema’s die te maken hebben met leven, geloven en alles wat er zo met ons gebeurt. Met volop ruimte voor wat jou bezig houdt: kom met je eigen vragen en antwoorden. We gebruiken hiervoor film, muziek, Bijbelwoorden, onszelf en evt. een korte excursie ter verdieping. Je bent van harte welkom, neem gerust een vriend of vriendin mee.  

Voor

Er zijn twee groepen: CHAT12-14 en CHAT15+; voorjaar en/of najaar.

Plaats en locatie

Het Jeugdhonk bij De Oerdracht

Datum en tijd

De dag in de week en het tijdstip spreken we samen af. Elk blok (voor/najaar) bestaat uit drie bijeenkomsten.

Leiding

Ds. Martin Jans      T: -410421        E: martinjans@pgjoure.nl

 

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar. Verveel jij je ook op zondagmiddag? Dan zijn ‘de schakels’ iets voor jou. Elke twee weken komen we bij elkaar om samen te kletsen, film te kijken en te chillen. We zijn nu met z’n tienen en er kunnen nog wel 10 bij! En… we eten ook altijd samen!
Soms hebben we een vette uitstap of een tof kamp. Info nodig?  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Van oktober tot april 1 keer in de 14 dagen op zondag.

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Leiding

Wisselend

Contactpersoon + tel.

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433          E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                T: 06-22399829           E:
info@sjoukevisser.nl

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 Top 

Catechese, gespreksgroepen en diversen

 

Ga mee op ontdekkingstocht door de Bijbel, de kerk, christelijke feesten en rituelen. Zit je in groep 5, dan gaat het over de viering van het avondmaal. Voor groep 6 zoeken we naar verhalen en symbolen bij kerkelijke feesten. Met groep 7 maak je je eigen bijbelrol en verdiep je je in de Bijbel. Voor wie in groep 8 zit: je verkent heilige gebouwen in en om Joure. 

Voor

Kinderen in de leeftijd van basisschool groep 5, 6, 7 en 8; één van je ouder(s) / verzorger(s) is ook van harte welkom.

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

Voor elke groep is er drie keer een bijeenkomst van een uur, in maart 2016. De dag hangt mede af van de planning van de clubactiviteiten.

Leiding

Op dit moment is nog niet bekend wie de leiding heeft, dit wordt nog gecommuniceerd via Fragmint.

Opgave

Kinderen die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Joure ontvangen een persoonlijke uitnodiging, ieder ander is ook van harte welkom en kan zich opgeven bij ds. Martin Jans      T: -410421        E: martinjans@pgjoure.nl

 

Met anderen op zoek naar God. Naar geloof, met alle vragen die bovenkomen. Wat geloven wij, wat geloof jij en hoe gaat dat? Wat is lastig, waar verlang je naar…. Over Bijbel, Jezus, keuzes, over jezelf en anderen. De gespreksonderwerpen hangen mede van de deelnemers af. Wie wil kan later in het jaar belijdenis doen in een kerkdienst, maar je kunt ook meedoen zonder belijdenis te doen: het is een kans om je geloof te verdiepen en om te ontdekken hoe anderen daarmee omgaan.  

Voor

Iedereen die mee wil doen

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

In overleg met de deelnemers

Leiding

Eén van de predikanten

Contactpersoon + tel

Ds. Martin Jans            T: -410421                    E: martinjans@pgjoure.nl

 

Deze catechese wordt gehouden voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. De eerste 2,5 jaar bij gastouders thuis, daarna nog een half jaar met de hele groep, met als afsluiting het sacrament van het Heilig Vormsel. 

Plaats en locatie

In de huiskamer of in het parochiecentrum

Datum en tijd

Nader te bepalen

Leiding

Pastor Lucas Foekema en leden van de werkgroep jongerencatechese

Contactpersoon + tel

Wiepie Hooghiemstra    T: -416283

 

Vind jij ook dat het leven ergens over gaat? Dat het meer is dan mobiel, computer, tv, werk of studie? En ben jij ‘rondom 20 jaar’? Kom dan eens bij ons langs. Natuurlijk hebben we het gezellig maar we praten samen ook over extra dimensies van het leven. Over onszelf, over actualiteit, over mooie films (die we dan ook bekijken) of over de ‘zin van het bestaan’. We sluiten af met een maaltijd. Nieuwsgierig geworden? 

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk, Mennozaal en blauwe kamer

Datum (data)

Van oktober tot april 1 keer in de 14 dagen op zondag.

Tijd

17.00 – 19.00 uur

Contactpersoon + tel

Dirk Jan Steenbergen   T: 038-4662433             E; steenburger@home.nl
Sjouke Visser                 T: 06-22399829             E:
info@sjoukevisser.nl

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 Top 

Onderwerp: de lezingen van de komende zondag. We gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftlezingen. Hoe verstaan wij deze verhalen in ons eigen leven? Waar hebben we vragen bij en wat inspireert ons? U bent van harte welkom.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Eerste dinsdagmorgen van de maand

Tijd

10.00 – 11.30 uur

Leiding

Lucas Foekema

Contactpersoon + tel.

Lucas Foekema                        T: -419566

 

Nummer: A1

 

Op elke eerste woensdag van de maand is er in de Doopsgezinde kerk de mogelijkheid voor ouderen om, met de dominee, elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting heeft een informeel karakter: wie behoefte heeft komt binnen en maakt onder het genot van een kopje thee of koffie een praatje. Vanaf drie uur staat de koffie/thee klaar. U bent van harte welkom.  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk.

 

Datum (data)

Elke 1e woensdag van de maand

Tijd

15.00 uur

Leiding

De aanwezige dominee

 

 

Bij het ouder worden komen er levensvragen naar voren die tot voordien nog niet zo dringend waren. Bij het bereiken van een zekere leeftijd – die van persoon tot persoon verschilt - is er soms de behoefte om deze vragen, ingebed in het eigen levensverhaal te verbinden met het grote verhaal van God en mensen. Er worden in het winterseizoen twee gespreksmiddagen georganiseerd.
De middagen staan onder leiding van Da. Tineke Weidema-Bos.  

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

 

Datum (data)

Data worden vermeld op de website

Tijd

14.30 uur

Leiding

Da. Tineke Weidema-Bos

Website

www.doopsgezindjoure.nl

 

Nummer: A2

 

‘We zijn altijd wat weemoedig dat het weer is afgelopen’. Dit horen we nogal eens als de laatste bijeenkomst van deze ‘cursus’ afgelopen is. We hebben ook echt een band met elkaar opgebouwd. Daarom willen wij u ook dit jaar de gelegenheid geven om uw levenservaringen en herinneringen op papier te krijgen. Zintuigen spelen een belangrijke rol bij herinneringen. Wij stellen dan ook bij elke bijeenkomst een zintuig centraal. De cursus omvat 6 ochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur. Data worden in overleg vastgesteld.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

In overleg (6 x een woensdagochtend). Start in overleg

Tijd

10.00 uur

Leiding

Andrea Tromp   T: -414606        E: Henny.andrea@planet.nl

Contactpersoon + tel.

Geertje Koning  T: -413241        E: gkh@hetnet.nl

 

Nummer: A3

 

Samen bidden voor mensen in nood en diegenen die verdriet hebben, opdragen aan de Heer. God danken voor de fijne dingen. God loven, tijd nemen voor gebed. U bent van harte welkom. Om de veertien dagen komen we op maandagavond om 19.00 uur bij elkaar. In de agenda van Fragmint kunt u de data lezen.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

1x in de 2 weken op maandagavond. Data in Fragmint

Tijd

19.00 uur

Leiding

Renske de Boer

Contactpersoon + tel.

Renske de Boer   T: 416351     E: liderke@hotmail.com

 Top 

Mediteren is een oefening in openheid: voor wat zich aan je voordoet en wat er in je omgaat. Het kan helpen bewuster en met meer aandacht te leven. Mediteren is in de christelijke traditie ook het oefenen van ontvankelijkheid voor God en kan een manier zijn om je eigen geloven te verdiepen. Om daar iets van te ontdekken of om een meditatie-ritme vast te houden kan het waardevol zijn om samen met anderen te mediteren. Daarvoor ben je welkom bij een wekelijks MEDITATIE-UUR. Deze bijeenkomst is verwant aan de beweging van Meditatie uit de Christelijke Traditie (www.wccm.nl). We beginnen met een (korte) introductie tekst van John Main, daarna is er een stilte van 20-30 minuten die we afsluiten door samen het Onze Vader te bidden. Voor wie wil is er dan nog wat tijd voor uitwisseling.  

Voor

Iedereen, beginners en gevorderden; zelf ben ik het meest thuis in de mantrameditatie (mediteren met een gebedswoord) in de traditie van John Main.
Wie in de stilte op een andere manier wil mediteren is ook van harte welkom.

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Wanneer

Elke maandagavond

Datum (data)

Wekelijks

Tijd

19.00 – 19.45 uur

Leiding en info

Ds. Martin Jans            T: -410421        E: martinjans@pgjoure.nl

 

In het kader van de Periodieke Educatie volgde ik een cursus over J.H. Gunning, een theoloog uit de negentiende eeuw. Aan het einde van de cursus kregen we de opdracht om wat we van Gunning geleerd hebben toe te passen in ons predikantswerk, bijv. in de vorm van een gespreksavond. Graag nodig ik u dan ook uit voor een avondje theologie. Gunning is één van de grondleggers van de ethische theologie. In de Hervormde Kerk van de negentiende eeuw hadden de ethische theologen een strijd te voeren op twee fronten. Aan de ene kant was er de opkomende vrijzinnigheid. Vrijzinnige theologen trokken de betrouwbaarheid van de Bijbel steeds meer in twijfel. Hun pijlen richtten zich ook op de persoon van Jezus. Zijn verzoeningswerk door kruis en opstanding werd onderwerp van stevige discussie. Zelfs zijn historisch bestaan werd in twijfel getrokken. Geluiden die we vandaag opnieuw horen. Aan de andere kant waren er de verontrusten o.l.v. Abraham Kuyper. Waar Gunning de resultaten van het moderne Bijbelonderzoek integreerde in zijn theologie en er zijn voordeel mee deed, hield Kuyper eraan vast dat alles wat in de Bijbel staat letterlijk en historisch zo gebeurd is. Het deed Gunning pijn dat hij als orthodox theoloog door Kuyper werd betiteld als een ‘halve’. Nog groter was Gunnings verdriet, toen Kuyper zich losmaakte van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken stichtte. Samen kunnen we ontdekken dat het denken van Gunning actueel is tot op de dag van vandaag.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 6 oktober 2015,

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Peter Lindhout

Contactpersoon + tel.

Ds. Peter Lindhout        T: -412567        E:  p.lindhout@home.nl

Nummer: A4

 

Ook komend seizoen worden er weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Ze bieden een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten rond een thema. We kunnen met elkaar praten over onze levenservaringen en wat die met ons doen. Over wat ons zorgen baart, over onzekerheid en twijfel en waar we kracht en moed uit putten. Tegelijkertijd hebben we de kans om elkaar beter of voor ’t eerst te leren kennen.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Wordt nader bekend gemaakt

Tijd

Wordt nader bekend gemaakt

Leiding

Pastores en/of ouderlingen

Contactpersoon + tel.

Ds. Peter Lindhout        T: -412567        E:  p.lindhout@home.nl

 

Met elkaar eten en praten (en eventueel koken). Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dat is bedoeling van de maaltijdgroep. De maaltijdgroep is er voor iedereen: jong en oud, alleen of met z’n tweeën of met het gezin. En ook: gewone recepten of bijzondere recepten, als het maar goed te eten is. Zo maak je op een andere manier met elkaar kennis en raak je met elkaar in gesprek. We koken voor elkaar. We verwachten dat ook iedereen, met ieder eigen mogelijkheden, bijdraagt aan het voorbereiden van de maaltijden. We eten meestal op vrijdagavond in De Gearsit in Broek. We hebben met veel plezier steeds in Broek gegeten. De opkomst was weer prima, en mooi dat zoveel mensen mee willen doen. We hebben wel vastgesteld dat 25 daar het maximum is. De ruimte wordt anders te klein. We hopen dat het gewoon weer lukt. Anders wijken we uit naar een andere locatie. Eerst maar eens even afwachten. Eerst willen we opgaven hebben en dan gaan we organiseren. We willen met een regelmaat van ongeveer vier á vijf weken en zes of zeven keer per seizoen bij elkaar komen.  

Plaats en locatie

De Gearsit in Broek

 

Datum (data)

We willen met een regelmaat van ongeveer vier á vijf weken en zes of zeven keer per seizoen bij elkaar komen

Datum en tijd

Nader te bepalen

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel.

Ds. Eduard Pijlman       T: -411434

Max. aantal

25 mensen

Nummer: A5

 Top 

Ben je op zoek naar werk? Kun je wel wat motivatie gebruiken? Zie je het zitten om geïnspireerd te raken? Dan zou ik zeker verder lezen. We komen regelmatig op dinsdagochtend bij elkaar met het project ‘op zoek naar werk’. Een ontmoetingsplaats voor mensen die geen werk hebben, maar wel op zoek zijn naar werk.
De zoektocht naar werk kan een flinke uitdaging zijn. We bespreken alles wat maar te maken heeft met het zoeken en vinden van werk, en ook onze gevoelens erbij. Samen wisselen we onze ervaringen uit. Je kunt elkaar nodig hebben. Er zullen ook experts langs komen om over het een en ander te vertellen. Uitwisselen van tips, netwerken en kennis opdoen, dat is wat we gaan doen. Dus wil je ook komen, wees dan welkom! Iedereen is welkom, niet alleen mensen uit de kerk. Geef je op en we zullen je laten weten wanneer we bij elkaar komen, of lees het in één van de bladen. De plaats waar we bij elkaar komen is de bibliotheek van Joure.  

Plaats en locatie

Bibliotheek Joure

 

Datum (data)

Nader te bepalen; doel is een dinsdagmorgen in de maand

Tijd

09.30 uur

Leiding/Contact + tel

Wiebe Zijlstra T: -852720 Ds. Eduard Pijlman T: -411434 (gezamenlijke kerken Joure)

 

Nummer: A6

 

Dit jaar gaan we in de Bijbelkring opnieuw aan de slag met een Bijbelboek. De teksten die we lezen en de discussie naar aanleiding daarvan, zullen terugkomen in de kerkdiensten. Iedereen is van harte welkom, Doopsgezind of niet. Opgave van tevoren is niet nodig. De genoemde data zijn onder voorbehoud, zie website voor wijzigingen. 

Plaats en locatie

Mennozaal Doopsgezinde kerk

 

Datum (data)

Data worden vermeld op de website

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. S. v. d. Linden (zie ook: www.doopsgezindjoure.nl)

Contact + tel

T: 0515-781510 E: s.f.vdlinden@gmail.com

 

We gaan het Evangelie van Johannes lezen. Johannes wil antwoord geven op de vraag: wie is Jezus? Dit doet hij door te vertellen over enkele ‘tekenen’ waardoor Jezus zich bekend maakt. Ook maakt Johannes ons deelgenoot en gesprekspartner in enkele ontmoetingen die Jezus heeft met verschillende mensen. Johannes schreef zijn evangelie, “opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam” (Joh. 20: 31).  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 29 sept., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov. 2015,
Dinsdag 19 jan., 2 en 16 febr., 1 en 15 maart 2016

Tijd

14.00 – 15.30 uur

Leiding

Ds. Peter Lindhout

Contactpersoon + tel.

Ds. Peter Lindhout        T: -412567        E:  p.lindhout@home.nl

Nummer: A7

 

De eerste woensdag van de maand nodigen we u uit om met elkaar koffie te drinken. Allereerst ontmoeten we elkaar dan. We praten wat met elkaar. Er is ook een kort moment van bezinning. Daarbij kunnen ook onderwerpen door de deelnemers worden aangedragen. Allereerst bedoeld voor de wat ouderen. Maar wat is oud, wie is oud? Ook jongeren zijn natuurlijk van harte welkom. We hopen wat meer de breedte van de gemeente te bereiken. U bent van harte uitgenodigd. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Nummer: A8

Datum (data)

2015: 7 oktober, 4 november, 2 december
2016: 6 januari, 3 februari, 9 maart

Tijd

10.00 – 11.00 uur

Leiding en contacti

Ds. Eduard Pijlman      T: -411434

 

Wil je leeftijdsgenoten ontmoeten en leren kennen? We gaan met elkaar in gesprek over wat ons raakt, wat geloven wel of niet voor ons betekent en wat we ermee doen. Daarbij praten we niet alleen, maar gaat het ook om gezelligheid. Het is ongeveer eens in maand bij één van de deelnemers thuis. Wie dat wil kan zelf een onderwerp inbrengen over geloof, leven, maatschappij: wat je bezighoudt. Voor iedereen in/rondom/nog net/net niet ‘in de dertig’, die wel of niet, meer of minder bij de kerk betrokken is. Op de eerste avond (donderdag 15 oktober) maken we afspraken over de best passende dag/tijdstip. Je kunt dan zelf kiezen of je mee gaat doen en wat je bijdrage zal zijn. Kun je de eerste keer niet, maar wil je wel meedoen: geef het even door.  

Plaats en locatie

Eeltsjebaes 74, Joure (eerste keer).

 

Datum (data)

Donderdag 15 oktober 2015

Tijd

20.00 uur

Leiding

Alle deelnemers

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans      T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nl

Nummer: A9

 Top 

Ontmoet leeftijdsgenoten! In het najaar en het voorjaar komen we bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over praktische en actuele onderwerpen. Wat dat zijn, bepalen de deelnemers samen. De groep bestaat al een aantal jaren, maar het is een open groep: dus wie nu ook denkt, dat wil ik wel: je bent van harte welkom! In oktober en in maart komen we bij elkaar, meestal op een maandagavond. 

Plaats en locatie

Nader te bepalen

 

Datum (data)

Maandag in oktober 2015 en een maandag in maart 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Leiding

Alle deelnemers

Contactpersoon + tel.

Trycia Haaijes-van Brug     T: -416055       E: andries.trycia@planet.nl

 Nummer: A10

 

Wetsus is een bedrijf dat onderzoek doet op welke manieren meer gebruik kan worden gemaakt van water. Schoon water is van levensbelang. Water kan ook worden ingezet voor het opwekken van energie. Sinds februari 2015 hebben de onderzoekers een nieuwe huisvesting in Leeuwarden. Zij kunnen daar belangstellenden vertellen over hun werk en rondleiden. De diaconale werkgroep duurzaam biedt de gelegenheid Wetsus te bezoeken.
Per rondleiding kunnen maximaal 20 mensen worden ontvangen. Mocht de belangstelling groter zijn dan kunnen we op een andere datum een extra bezoek plannen. 

Plaats en locatie

Vertrek bij de Oerdracht ’s middags 15.30 uur.

 

Datum (data)

Woensdag 2 december 2015

Tijd

16.30 – 17.30 uur bij Wetsus te Leeuwarden

Contactpersoon + tel.

Tryntsje de Boer           T.         -417162 en
Laurens Dijkstra           T          06-22488841

 Aanmelden rechtstreeks via de mail:                 E: werkgroepduurzaam@gmail.com

 

Wilt u even tekenen voor de mensen rechten. 10 december is de Dag voor de mensenrechten en traditioneel de dag waarop Amnesty International een schrijfavond organiseert naast diverse andere activiteiten. Zo vragen we u ook dit jaar om te helpen veel brieven te schrijven.
Nu valt het samen met een gemeenteavond. Maar u kunt beiden bezoeken, want ook op die bijeenkomst is een presentatie van Amnesty International.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 10 december 2015

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Contactpersonen

Margriet ter Horst en
Piety Hooghiemstra

 

De ZWO’s uit de classis Heerenveen hebben gezamenlijk een project aangenomen van “Kerk in Actie” in India. Voor de vierde keer organiseert de ZWO een “Nieuwjaarshap” ten bate van dit project. We drinken samen een Nieuwjaarsborrel en gaan daarna genieten van gerechten uit verre landen.
Nadere informatie volgt t.z.t. in Fragmint.
 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Zaterdag 9 januari 2016

Datum en tijd

18.00 uur

Contactpersoon + tel.

Ben Hogeterp               T:-416208 
E: 
zwovoorzitter@pgjoure.nl of  zwosecretaris@pgjoure.nl

 

Om ons en u kennis te laten maken met de stichting Present willen we graag even tijd van U. Samen steken we dan de handen uit de mouwen en gaan we als groep een middag aan de slag. Een klus opknappen. Present maakt de koppeling tussen aanbod (wij dus) en mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Wat we dan gaan doen hangt nog even af van de grootte van de groep, maar daarover volgt nader bericht.  

Plaats en locatie

Nader te bepalen

 

Datum (data)

Zaterdag 5 maart 2016

Tijd

14.00 – 17.00 uur

Contactpersoon + tel

Rients Feenstra T: 06-22804567

 

De ZWO’s uit de classis Heerenveen hebben gezamenlijk een project aangenomen van “Kerk in Actie” in India. De ZWO-commissie organiseert een benefietconcert ten bate van dit project. Toegang gratis, collecte tijdens het concert. Er doen koren, een korps en een solist aan mee.
Nadere informatie volgt t.z.t. in Fragmint. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Zaterdag 5 maart 2016

Start

20.00-22.00 uur

Contactpersoon + tel.

Ben Hogeterp               T:-416208 
E: 
zwovoorzitter@pgjoure.nl of  zwosecretaris@pgjoure.nl

 

Op initiatief van de diaconie loopt een aantal jaren de werkgroep duurzaamheid. De deelnemers van de werkgroep zijn Tryntsje de Boer, Rients Feenstra, Geert en Corrie Slob, Wiebe Zijlstra en Laurens Dijkstra.
Zij organiseren diverse activiteiten, zoals eerder bv een duurzaamheidskwis, een bezoek aan de open dag van De Wierde (Omrin) te Oudehaske en dit jaar een film. Er is een excursie naar Wetsus in Leeuwarden gepland (zie ook pagina 13). Een lid publiceert in Fragmint. Alles vanuit de duurzaamheidsgedachte. Vanuit de werkgroep is contact met de Raad van Kerken in Joure.
De werkgroep staat open voor nieuwe ideeën en kan uw hulp hierbij goed gebruiken.

 Hebt u ideeën stuur de werkgroep dan een email:          E: werkgroepduurzaam@gmail.com

 Top 

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is de Doopsgezinde vermaning aan de Midstraat open en voor iedereen vrij toegankelijk. Onze predikant is dan aanwezig en beschikbaar voor vragen of een gesprek. Ook mensen die alleen het historische kerkgebouw willen bezichtigen zijn van harte welkom. Tijdens de Tsjerkepaad route t/m de Open Orgel-Monumenten dag is de kerk ook op zaterdagmiddag geopend

Plaats en locatie

Doopsgezinde kerk

Datum (data)

Iedere woensdag

Tijd

14.00 – 17.00 uur

Contactpersoon + tel

Marjan Huisman            T: -416702                    W: www.doopsgezindjoure.nl

 De openstelling van de Mattheüs kerk is van 4 juli t/m 12 september 2015. Dit loopt parallel met de Tsjerkepaad route in Fryslân. 

Plaats en locatie

Rooms Katholieke kerk

Datum (data)

Loopt parallel met de Tsjerkepaad route in Fryslân: 4-7 t/m 12-9-2015

Tijd

13.30 – 17.00 uur

Contactpersoon + tel

Klaas Jelsma                T: -414963                    E: jelsma-terra@hetnet.nl

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films September 2015

 

Een nieuw seizoen, waarin we u weer vier bijzondere films aanbieden. We proberen steeds aandacht te geven aan menselijke relaties in verschillende situaties. Met de keuze van de geselecteerde films, denken we hieraan te voldoen. Voor het vertonen van films in grote groepen zijn we verplicht filmrechten te betalen. Dit jaar is de entreeprijs weer € 3,00. Hiervoor krijgt u ook een kopje koffie of thee.

Op dinsdag 22 september 2015 openen we het seizoen met de film “Een dorsvloer vol confetti”

De film, die gebaseerd is op de gelijknamige bestseller van Franca Treur, gaat over de 12-jarige Katelijne. Zij groeit eind jaren tachtig op in een strenggelovig boerengezin. Als enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks betrokken bij het boerenwerk en buitengesloten in de dagelijkse gesprekken. Terwijl haar verlangen om mee te doen onverminderd groot blijft, gaan haar gedachten hun eigen gang. Daarbij laat ze zich meeslepen door familieverhalen, dorpsroddels, Bijbelverhalen en zelfs sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het leugens zijn die haar maar afhouden van de waarheid. Haar grote fantasie is haar enige vrijheid. Voor haar is lezen en leren dé manier om het leven op de boerderij achter zich te kunnen laten.
Katelijne moet haar eigen weg kunnen gaan om te worden wie ze wil zijn.

Op dinsdag 24 november 2015 draaien we de film “Nebraska”

 Iedereen heeft wel eens post ontvangen waarin met grote letters wordt gemeld dat je een grote geldprijs gewonnen hebt. Dat overkomt de hoofdrolspeler, Woody Grant, een oude chagrijnige man in deze zwart/wit opgenomen film ook. Hij zet alles op alles om de prijs op te halen. Niemand lukt het om dit uit zijn hoofd praten. Uiteindelijk besluit zijn zoon om met hem naar het bedrijf te gaan, dat vele dagreizen van hen verwijderd is, om de beloofde prijs op te halen. Onderweg reizen ze langs zijn geboortedorp en ontmoeten zijn, zeer zwijgzame, familie. Eerst krijgt hij applaus, daarna vallen er klappen.
Het blijft gissen of Woody er zelf wel of niet in gelooft. Van zijn verweerde gezicht kun je nooit aflezen of hij nu bezig is zijn verstand te verliezen of precies doorheeft hoe alles in elkaar zit

Op dinsdag 5 januari 2016 vervolgen we met de film “Still Life”

John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van mensen die in eenzaamheid zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden. Waar mogelijk probeert hij mensen over te halen om naar de begrafenis te komen. Maar vaak is er een reden dat mensen alleen zijn gestorven en weigeren zelfs kinderen van de overledenen om een laatste eer te bewijzen. In die gevallen staat May er in zijn eentje voor en is hij degene die de door hem geschreven grafrede en uitgezochte muziek aanhoort. Wanneer zijn afdeling wordt afgeslankt, zet hij alles op alles om voor zijn laatste zaak een waardig afscheid te organiseren. Deze laatste man is een alcoholist, die al weken dood was voor dat iemand hem vond. Het is voor May een persoonlijke zaak, omdat zijn huis op het appartement van de overledene uitkijkt. Deze man had hij kunnen zien en wellicht kunnen helpen. May bijt zich daarom extra vast in de zaak en gaat het hele land af om de mensen die deze man gekend hebben op te sporen. De zoektocht verandert ook langzaam zijn eigen leven.

Op dinsdag 8 maart 2016 de film “Empties” (Lege flessen)

Deze Tsjechische film uit 2007 vertelt het verhaal van een leraar die met pensioen gaat omdat hij geen plezier meer vindt in zijn werk. Een van de films uit een trilogie. De film gaat over de ouderdom, de twee voorgaande over de jeugd en de volwassenheid. Leraar, Josef, wordt te oud om nog aan te kunnen sluiten bij het leven van zijn leerlingen. Bij het woord ‘prullenbak’ denken de leerlingen aan een icoontje op de computer, terwijl Josef denkt aan een mand in de hoek van de kamer. Hij wil zich echter niet oud voelen of zich daar naar gedragen. Hij vindt een baantje in de supermarkt bij de afdeling lege flessen.
Door zijn humor en charme maakt hij zich snel populair bij zijn collega’s en klanten. Zijn vrouw Eliska voelt zich steeds meer buitengesloten. Zij zit alleen thuis en is niet blij met de veranderingen. Terwijl hij anderen onopvallend helpt, komt zijn eigen huwelijk onder druk te staan. Het 40 jarig huwelijksfeest van Josef en Eliska wordt het moment voor Josef om het weer goed te maken met de gekwetste Eliska. Er zijn echter ook andere confrontaties. De film heeft de publieksprijs gewonnen in Karlsbad. De pers schrijft: een intelligente, bitterzoete komedie. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 22 september en 24 november 2015
Dinsdag 5 januari en 8 maart 2016

Tijd

Alle films beginnen om 19.45 uur, zaal open 19.20 uur.

Contactpersoon + tel

Jeltsje Tulp          T: -413702        E: jeltsjetulp@ziggo.nl

 

Sigrid Houtsma  T: -412996        E: shoutsma@home.nl

 

Alex Tiggelaar                               E: altig@hetnet.nl

 

Maartje Poppe   T: -415918        E: wenmpoppe@ziggo.nl

Nummers: B1, B2, B3, B4

 Top 

Lezingen, leerhuizen, gesprekgroepen en films Oktober 2015

 

Is de kerk er alleen maar voor zichzelf? Nee! De kerk is geroepen om een dienst aan de wereld te verrichten. Maar zij moet niet proberen zichzelf te legitimeren door te proberen een maatschappelijke functie te vinden en op zich te nemen. De kerk moet als kerk de wereld van dienst zijn. Dat betekent dat ze nergens goed voor moet willen zijn en geen nut moet hebben. Ze dient te bevorderen wat in zichzelf goed is en, zoals Jezus zei: ‘Niemand is God behalve God’.
In deze toerustingsavond onderzoekt Erik Borgman wat dit zou kunnen betekenen voor liturgie en prediking, maar evenzeer voor de diaconie.
Erik is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie en bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel aan Tilburg University. Hij is lid van het Theologisch Elftal van Trouw en droeg in het seizoen 2012-2013 de eretitel ‘meest spraakmakende theoloog’. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 1 oktober 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Erik Borgman

Leiding

Nico van Hattem

Contactpersoon + tel.

Nico van Hattem           T: -412567

Nummer: B5

 

We gaan dit seizoen weer twee wandelingen organiseren. We proberen enkele nieuwe routes uit te stippelen. We starten in De Oerdracht met een kop koffie. Daarna rijden we met elkaar naar het startpunt. We wandelen drie keer ongeveer een uur. In totaal zo’n 15 km. Tussendoor houden we rustpauzes. De eerste pauzeplek is ergens midden in de natuur, waar we de inwendige mens kunnen versterken met een zelf meegebracht drankje en/of versnapering. Bij de tweede pauzeplek is er soep. En met de zelf meegebrachte lunch hebben we dan voldoende energie voor een derde wandel uur. We sluiten de dag af in een kerkje. Een moment om nog even na te praten en een lied te zingen.
Voor de gemaakte onkosten wordt een bijdrage van € 6,00 per persoon gevraagd.
Wilt u graag eens ervaren hoe u in een gezellige en ongedwongen sfeer met andere gemeenteleden in gesprek kunt raken? Iedereen is welkom. Als u zich opgeeft noteert u dan direct de beide data in uw agenda? 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Zaterdag 10 oktober 2015 en zaterdag 9 april 2016

Tijd

9.00 – 15.00 uur

Leiding

Gauke Zijlstra en
Tryntsje de Boer

Contactpersoon + tel.

Gauke Zijlstra   T: -413917  Tryntsje de Boer      T: -417162

Nummer: B6

 

In de muzikale theatervoorstelling 'Paulus, in het oog van de storm’ presenteren Kees Posthumus en Juul Beerda Paulus als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht ziet en een stem hoort, verkondigt Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens. In een decor van fok- en grootzeilen onderzoekt hij de mogelijkheden en grenzen van zijn grootse vrijheid. Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste reiziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden. Hij preekt voor Joden en heidenen, met wisselend succes, zijn boodschap van bevrijding. Hij heet Paulus en zonder hem geen christendom. Paulus is in de christelijke traditie een veelbesproken, zelfs omstreden figuur. Hij roept sterke gevoelens op. Je loopt met hem weg of je schrijft hem af. Geliefd, om zijn prachtige woorden over de liefde. Gehaat, om zijn ongemakkelijke woorden over de rol van vrouwen in de gemeente. Een feit is dat Paulus, met gevaar voor eigen leven, de beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth opende voor de hem bekende wereld. Hij keek ver over de grenzen van zijn eigen traditie heen, zonder die traditie overboord te gooien. ‘Paulus, in het oog van de storm’ wordt gespeeld door Kees Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda (techniek, muziek en spel). Regisseur is Heleen Hennink. Dit is hun vijfde productie, na Op het leven!, Menno Simonszoon, Arminius! Rekkelijk! en Calvijn op bezoek. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Vermeulen Brauckmanfonds.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Zaterdag 10 oktober 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spelers

Kees Posthumus en Juul Beerda

Leiding

Ineke Kiers

Contactpersoon + tel.

Ineke Kiers       T: -416437

Nummer: B7

 N.B. Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten                            

 Top 

We willen dit seizoen weer een kring starten met mensen die een naaste hebben verloren. Het verlies van een geliefde, partner, kind, ouder, vriend(in) of..., is één van de meest betekenisvolle verliezen. Het verandert je leven ingrijpend. Die grote wereld die je eerder ervoer kan, hoeveel aandacht ook, je klein of verloren doen voelen. Er komen woorden voorbij als: eenzaam, onbegrepen, geamputeerd, de sjeu is er af, de ziel is uit mijn huis: die plek waar ik mij thuis voelde. Je balans is in onbalans. Ongevraagd kom je in het leven op een andere plek te staan en wordt je perspectief totaal anders. Je herkent je misschien zelf niet eens meer in het dagelijkse doen en laten. Vragen kunnen opkomen rondom de betekenis van het mens-zijn, je leven, de wereld of bestaan van God, geloof in God. Welke betekenis had mijn dierbare, mijn leven, mijn geloof voordat dit alles mij overkwam? Of in het geheel geen vragen. Elk mens gaat hierin zijn of haar eigen weg.
Met elkaar praten met mensen die, vanaf afstand bekeken, hetzelfde hebben meegemaakt. Herkennen en erkennen, elkaar mogen steunen, maar misschien ook kunnen stimuleren. Ontdekken dat je dezelfde gevoelens kunt hebben, maar ook dat een ieder mens uniek is en elk mens weer anders omgaat met rouw.
Onderlinge ontmoeting, samen verhalen delen en luisteren, hanteren we als leidraad van deze lotgenotenavonden.
We komen de eerste keer samen in de Oerdracht. We maken nader kennis met elkaar en maken afspraken over verdere verloop van tijd, frequentie enz. 

Plaats en locatie

Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 13 oktober 2015 (daarna in onderling overleg)

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Pastor Corry Tigchelaar

Contactpersoon + tel.

Pastor Corry Tigchelaar T:0515-332952 / 06 15223960

Nummer: B8

 

Een avond over Maria. Wie was ze eigenlijk? In de katholieke traditie mogen we graag een kaarsje aansteken in de Mariakapel. Maria is een troosteres, een vrouw van barmhartigheid. Mensen bidden het ‘wees gegroet’ en de ‘rozenkrans’. In Bolsward was er afgelopen mei een Mariaprocessie waar zeer velen naar toe zijn gekomen. Op een of andere manier staat Maria in deze tijd meer in de belangstelling. De een vind in haar een liefdevolle moeder die kan meevoelen met wat wij mensen doormaken. De ander ziet haar als een strijdbare vrouw, als een inspiratiebron voor eigen denken en handelen.
Maria is de belangrijkste heilige in de katholieke kerk en er is een hele uitgewerkte Marialogie met woorden als ‘Moeder Gods’ en ‘Maria altijd maagd’. Hoe moet je dat zien? We willen het er deze avond over hebben. Wat zou Maria voor ons kunnen betekenen? En natuurlijk doen we dat met muziekfragmenten en afbeeldingen van Maria uit de schilder- en beeldhouwkunst. U bent van harte welkom.
 

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 21 oktober 2015

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Pastor Lucas Foekema

Leiding.

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B9

 

Leerhuis wil zeggen: de Bijbel open, aandachtig lezen met elkaar en er met elkaar over praten. Daarin laten we ons vooral leiden door de typisch joodse/rabbijnse tekstverklaring, die midrash heet. De gedachte is dat bezig zijn met de oerbronnen van Bijbel en traditie het hart zal raken. Zo hopen we te groeien en de woorden die we lezen op onszelf te betrekken. In het Joods Leerhuis gebruiken we materiaal van de projectgroep Leren en Vernieuwen (LEV). Henk Scholder is een van de schrijvers van het materiaal. We hebben hem opnieuw uitgenodigd om met ons stil te staan bij de achtergronden van Joodse Leerhuis.  

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Nog nader te bepalen

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Henk Scholder

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel.

Ds. Eduard Pijlman       T: -411434

Nummer: B10

 Top 

Leerhuis wil zeggen: de Bijbel open, aandachtig lezen met elkaar en er met elkaar over praten. We laten ons ook leiden door de typisch joodse/rabbijnse tekstverklaring, die midrash heet. In onze werkwijze volgen we de zgn. LEV-methode, ontwikkeld door de projectgroep Leren en Vernieuwen. De gedachte bij deze methode is dat bezig zijn met de oerbronnen van Bijbel en traditie het hart zal raken. Zo hopen we te groeien en de woorden die we lezen op onszelf te betrekken. Het thema voor deze reeks is: Eva. Over schepping, schepping van de mens, van de vrouw en hoe dat verder gaat. Dit leerhuis is een voortzetting van de leerhuizen van de afgelopen jaren. Deelnemen aan het leerhuis kan iedereen, iedereen is van harte welkom. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 27 oktober, 3 en 17 november, 1 december 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Ds. Eduard Pijlman

Contactpersoon + tel.

Ds. Eduard Pijlman       T: -411434

Nummer: B11

 

De film ‘Bag It’ gaat over het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal. Plastic is onverwoestbaar. Het wordt gemaakt uit aardolie, die in miljoenen jaren is ontstaan. Het gebruik van plastics heeft invloed op de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld wanneer het wordt gebruikt voor kinderspeelgoed, de verpakking van levensmiddelen of in allerlei producten voor lichaamsverzorging. In deze documentaire film wordt onderzocht welke invloeden plastics hebben op de gezondheid van mensen. En welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van plastics te verminderen. De film duurt 75 minuten en daarna gaan we met elkaar in gesprek.
De toegang is gratis en inclusief koffie of thee. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Dinsdag 27 oktober 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Contactpersoon + tel

Laurens Dijkstra            T:  06-22488841
Tryntsje de Boer           T:  -417162

Na afloop

Discussie n.a.v. de getoonde film

Nummer: B12

Maria de Groot woont in Woudsend, waar zij een leerhuis voor vrouwen heeft. Zij was één van de bekendste feministisch theologen van Nederland eind jaren ’70. Zij heeft vele gedichtenbundels het licht doen zien. Zowel in proza als in poëzie wil zij uiting geven aan hedendaagse bevrijdende spiritualiteit, in het bijzonder voor vrouwen. In enkele populair-theologische boeken heeft zij de weg gewezen naar een vorm van spiritualiteit, waarin een mystieke verbondenheid met Jezus Messias een centrale plaats heeft. Kick Bras, emeritus predikant en theologisch onderzoeker (zie www.kickbras.nl), schreef een boek over protestantse mystiek. Daarin besteedt hij ook aandacht aan Maria de Groot. En de lezing die hij in Joure zal houden, zal ingaan op het mystieke gedachtengoed in proza en poëzie van Maria de Groot. Zijn boek met de titel Een met de Ene zal dan ook te koop zijn.
 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 29 oktober 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Kick Bras

Leiding

Ineke Kiers

Contactpersoon + tel.

Ineke Kiers       T: -416437

Nummer: B13

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films  November 2015

 

Zijn media als Facebook en Twitter een zegen of een vloek, of allebei tegelijk?
Of is de smartphone de nieuwe verslaving, of biedt de gadget ook mogelijkheden tot echt contact?
Zit God op Facebook? Kun je als jongere nog zonder je mobiel? En: hoe ga je er als ouder mee om?
Deze vragen staan centraal in een lezing van en gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman. In 2012 was hij ‘theoloog van het jaar’. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 12 november 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Spreker

Frank Bosman

Leiding

Nico van Hattem

Contactpersoon + tel.

Nico van Hattem           T: -412567

Nummer: B14

 Top 

Frank Bosman studeerde de theologie aan de Universiteit van Utrecht en werkte ruim twintig jaar als leraar in het basisonderwijs. Hij studeerde kerkorgel aan het Conservatorium van Leeuwarden/Groningen, is als kerkmusicus verbonden aan de protestantse gemeenten van Reduzum c.a. en Jorwert c.a. en lid van de beraadgroep voor liturgie en kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân.
Ons leven wordt bepaald door verhalen. Wanneer je jong bent, zit je vol idealen, verhalen over hoe jij de toekomst ziet. Terugziend op je leven probeer je een rode draad te ontdekken. Zo schrijft ieder van ons zijn eigen levensverhaal. Die verhalen bepalen wie we zijn. Ze geven ons leven zin en bepalen onze identiteit. Ook een samenleving kan niet zonder verhalen. Lange tijd leverde de christelijke traditie die. Maar de afgelopen vijftig jaar hebben velen daarvan langzaam maar zeker afscheid genomen. Ze ervoeren het verhaal van kerk en geloof als knellend en niet meer zinvol. In de politiek is hetzelfde gebeurd. Het belangrijkste verhaal dat nog levend is, is dat van het neoliberalisme, dat de mensheid verdeelt in een kleine groep ‘winners’ en een steeds groter wordende groep ‘losers’. En ondertussen stuiteren we ook nog van de ene crisis naar de andere op het gebied van economie, milieu en het persoonlijke leven (burn-out, depressiviteit etc.). We voelen dat er iets goed mis is, maar we weten niet goed waar de oorzaak ligt. Zijn er onbewust en onbedoeld bepaalde denklijnen of verhalen in het christendom die de onderliggende oorzaak van het probleem zijn? Want het christendom heeft bijna tweeduizend jaar onze cultuur mee vormgegeven. Dat laat z’n sporen na.

Aan de hand van een aantal belangrijke Bijbelverhalen zal Jelle Rollema op deze actuele en boeiende problematiek ingaan.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 25 november 2015

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreekster

Jelle Rollema

Leiding.

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B15

 

Hoe kunnen bloemen in de kerk de liturgie verrijken? Dat laat bloemist Tjalina Toren-Sterkenburg ons deze avond aan de hand vaneen aantal voorbeelden zien, waarna we aan de slag gaan met een bloemstuk voor Advent. Graag zelf een platte schaal of bord (doorsnee 25-30cm), wat groen uit de tuin, een mes en een draadtang/allesknipper meenemen. Voor bloemen, aanvullend groen en symbolen wordt gezorgd. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 26 november 2015

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Bloemist

Tjalina Toren-Sterkenburg

Leiding

Akke Toren

Contactpersoon + tel.

Akke Toren         T: -415852       E: atoren@planet.nl

Nummer: B16

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films December 2015

 

St. Jozef doet het huishouden

Een afbeelding uit de 14e eeuw, waarschijnlijk uit Noord-Nederland. Maria ligt uitgestrekt op een rustbed en Jozef?  Hij heeft zijn schoen uitgetrokken, maakt windsels van zijn kousen.  Achter Maria is een vroedvrouw bezig met de baby. Een vroedvrouw en Jozef bezig met luiers? We lezen er niets over in de Evangeliën.
Naast de verhalen van de evangelisten Lucas en Mattheüs waren er echter nog andere verhalen en legenden in omloop: over de geboorte van Jezus in een grot, over Jozef die op zoek gaat naar een vroedvrouw, over de vlucht naar Egypte en Jezus' eerste schreden in de timmerwerkplaats. Een avond met verhalen, legenden en afbeeldingen rond de geboorte en de jonge jaren van Jezus.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 16 december 2015

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreekster

Pastor Maria Tiesinga

Leiding.

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B17

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films   Januari 2016

Onder de naam ‘Pizzicato, een lied bij snarenspel’ is in 2012 door de projectgroep Muziek & Meer te Burum een programma samengesteld dat gedurende een seizoen op verschillende locaties is uitgevoerd. In het afgelopen jaar is besloten het programma opnieuw te doen, deels met andere uitvoerenden. Met een andere naam: De Psalmen, in woord, kleur en muziek. Het boek " De Psalmen, een vertaling in kleur" met psalmaquarellen van Aafke Holman ligt ten grondslag aan dit concert van muziek, zang, beeld en declamatie. Vaak wordt gedacht dat de psalmen alleen in de kerk thuishoren. Veel culturen bezitten als cultureel erfgoed psalmen die geen of nauwelijks een religieuze functie vervulden. Van oorsprong zijn psalmen levensliederen en volksliederen, die te vergelijken zijn met liederen die door troubadours werden gezongen of zoals bijvoorbeeld in de populaire muziek ‘By the waters of Babylon’.
Veel van deze liederen zijn een uiting van vaak overweldigende gevoelens die zijn opgeroepen bij bepaalde gebeurtenissen.
Het concertprogramma bestaat uit werken van J.S. Bach, Handel, Telemann, Schubert, Dvorak, Messiaen, Rachmaninov en Faure.
Uitvoerenden zijn Romana Porumb: viool, Tomas Kloosterman of Johanan Havinga: piano, Roele Kok: zang, Aafke Holman: declamatie, Trijni van der Sluis: declamatie. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Vrijdag 15 januari 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur, toegang 8 euro

Leiding.

Alex Tigchelaar

Contactpersoon + tel

Alex Tiggelaar              E : altig@hetnet.nl

Nummer: B18

 Top 

Al een tijd bij elkaar, getrouwd of samenwonend of niet. Of nog maar net samen: doe mee met deze relatie-check. In de herhaling na een mooie avond vorig jaar: in een ontspannen sfeer krijg je als stel samen vrolijke, inspirerende en soms misschien wel moeilijke vragen om je eigen relatie mee te bekijken: op zoek naar het geheim van de liefde. Ontspannen en serieus, éénmalig, en we sluiten natuurlijk af met een toost op de liefde!  

Voor

Stellen

 

Plaats en locatie

De Oerdracht

Datum en tijd

Woensdag 27 januari 2016

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Leiding

Tinka Jongsma en ds. Martin Jans

Contactpersoon + tel.

Ds. Martin Jans    T: -410421     E: martinjans@pgjoure.nll

Nummer: B19

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films   Februari 2016

 

Stijn Fens (Haarlem, 20 februari 1966) is een Nederlands journalist. Fens is de jongste zoon van literatuur criticus en Volkskrant-recensent Kees Fens. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in het vak Europese Studies, met als hoofdvak Italiaans. Hij trad in 1990 in dienst van de KRO, waar hij verslaggever werd bij Kruispunt. Later werd hij eindredacteur van de programma's Tussen Hemel en Aarde en Soeterbeeck. In deze tijd ontwikkelde Fens zich als kenner van het Vaticaan. Fens deed verslag rond de uitvaart van paus Johannes Paulus II en van het daarop volgende conclaaf. Sindsdien is hij een vaste Vaticaan-watcher. Hij voorzag vaak televisie uitzendingen vanuit Vaticaanstad van commentaar. Sinds 2011 werkt Fens als verslaggever bij Brandpunt.
Begin
2008 maakte hij samen met Bart Ruijs een serie over het dagelijks leven in het Vaticaan. Deze serie kreeg in 2009 een vervolg. In 2010 verscheen van Fens' hand het boek Vaticanië. De geheimen van de paus. Stijn Fens werkt als journalist in het dagblad Trouw

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 3 februari 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Stijn Fens

Leiding.

Obe Bruinsma

Contactpersoon + tel

Obe Bruinsma              T: -414280

Nummer: B20

 

Jona en jij in een spannend zeemansavontuur. Een stormachtig avontuur rond de Wonderwolk waarin de hoofdrolspeler het af laat weten en het publiek er voor zorgt dat het programma niet in de soep loopt, dat is tenminste de bedoeling. Maar wanneer de hele zaal als bont gezelschap mee vaart op een boot, valt de voorstelling alsnog bijna letterlijk in het water. Dan neemt het verhaal een wonderlijke wending.
“Nu even niet”?! is een stoere voorstelling vol muziek, poppenspel, theaterliedjes en meespeeltheater. Spelenderwijs ontdekken we van alles over de wonderlijke liefde en trouw van een bijzonder Iemand die in de wolken is met jou en er alles voor over heeft gehad om er voor te zorgen dat je niet naar de haaien gaat.

N.B. Geschikt voor basisschool leerlingen. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Zondag 7 februari 2016

Start

14.00 uur

Speler

Timo van den Heuvel

Leiding

Akke Toren

Contactpersoon + tel.

Akke Toren       T: -415852        E: atoren@planet.nl

Nummer: B21

N.B. Na de voorstelling is er een collecte ter bestrijding van de onkosten                            

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films   Maart 2016

 

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. De voorbereidingstijd voor Pasen. Een tijd van inkeer breekt aan. Hoe ga je om met alles wat jou is gegeven? Een tijd om te komen tot waar het nu echt om gaat. En alles wat er niet echt toe doet, te laten. Het symbool is de as getekend op je voorhoofd en de woorden: 'stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Het is een symbolische handeling die ineens diepe indruk kan maken. In de jaren 60 en 70 was het wat sober gesteld met rituelen en symbolen. Je zou het haast een crisis in het ritueel kunnen noemen. Dat is inmiddels echt veranderd. De kerken zijn wat leger, maar ik zie wel veel mensen die graag een kaarsje opsteken bij Maria. Waar komt dat vandaan? We zien eigenlijk overal een zoeken naar zinvolle gebaren. Ook in het maatschappelijk leven. Denk alleen al aan de stille tochten. Er zijn zelfs rituelen-bureaus. Mensen zoeken naar dergelijke gebaren vanwege iets als houvast of het ervaren van verbondenheid. En in de kerkelijke wereld zie je weer een toename van bedevaarten en pelgrimages. Op deze avond willen we een zoektocht maken langs rituelen en symbolen in en buiten de kerk. We gaan op zoek naar de achtergrond en betekenis ervan. Als we het in de kerk over sacramenten en symbolen hebben dan zeggen we dat God ons daarin op een heel bijzondere wijze tegemoet komt, de wereld wordt als het ware een beetje transparant van die ander wereld. U bent van harte welkom.

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 16 maart 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Pastor Lucas Foekema

Leiding.

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B22

 Top 

Op donderdag 17 maart houdt Gerrie Schievink een lezing over het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme is in Nederland een tamelijk onbekende godsdienst. Toch weten we dat we leven in een wereld waarin grenzen tussen religies vervagen en we in aanraking komen met leef- en denkwijzen die voor ons nieuw zijn. Zo kunnen we tijdens (verre) reizen gefascineerd raken door exotische tempels, maken sommigen in ons eigen landje een excursie naar de Hindoetempel in Den Helder, of komen weer anderen in aanraking met een nieuw ingekomen buurvrouw die zegt Hindoestaans te zijn. De kleurrijke wereld van het Hindoeïsme maakt ons nieuwsgierig en wellicht denken we dan: ”Wat steekt er achter?”.
Op deze avond willen we een tipje van de sluier oplichten en ons enigszins verdiepen in de wondere wereld van godenverhalen, rituelen en gebruiken van het Hindoeïsme.
Drs. Gerrie Schievink is freelance theoloog. Zij is o.a. docente Wereldgodsdiensten en Spiritualiteit aan de cursus Theologische Vorming in Sneek. 

Plaats en locatie

De Oerdracht

 

Datum (data)

Donderdag 17 maart 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Drs. Gerrie Schievink

Leiding

Jenny Hamoen

Contactpersoon + tel

Jenny Hamoen T: -551409

Nummer: B23

 N.B. Deze lezing kan gecombineerd worden met de excursie op zaterdag 19 maart 2016 

Niet ver van Friesland in Den Helder staat een prachtige Hindoetempel, de hoogste van Europa. De tempel is door een groep vluchtelingen, afkomstig uit Sri Lanka opgericht om het Hindoegeloof te kunnen belijden en te beleven. Het gebouw staat middenin een woonwijk om de bewoners te beschermen tegen het kwaad. De tempel is betaald uit vele giften en donaties en werd geopend op 16 september 2013. De hoge toren en de ingang zijn versierd met afbeeldingen van goden, dieren en planten. Het is een kleurrijke weergave van verhalen uit de oude Hindoe-geschriften. De god Ganesh, met olifantenhoofd speelt daarin een belangrijke rol.
Op zaterdag 19 maart 2016 gaan we vanuit Joure een bezoek brengen aan deze bijzondere Hindoetempel.
We verzamelen om 10 uur bij de Oerdracht en vertrekken om 10.15 uur naar Den Helder. We wonen de dienst bij in de tempel, die duurt van 12.00 tot 12.45 uur. We kunnen daar wat eten en drinken, waarvoor wel een donatie wordt gevraagd. Na afloop van de dienst krijgen we een rondleiding door de tempel. We sluiten af met een kop koffie of thee in Restaurant "Nogal Wiedes", met uitzicht op zee.

Let op: Er kunnen maximaal 50 personen mee. 

Plaats en locatie

De Oerdracht  (vertrek vanaf de parkeerplaats)

 

Datum (data)

Zaterdag 19 maart 2016

Tijd

10.00- 15.30 uur (daarna nog terug naar Joure )

Leiding

Jenny Hamoen

Contactpersoon + tel

Jenny Hamoen T: -551409

Nummer: B24

 

Ik wil graag met u op reis door de wereld van de kerkmuziek. Lang geleden, toen ik nog op de lagere school zat in Bolsward, gingen we op de eerste vrijdagmorgen van de maand altijd naar de kerk voor een schoolviering. Je ging dan achterom en kwam via een steegje in de Franciscuskerk. Het zijn van die herinneringen die je bijblijven. Ook de liedjes: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ of ‘Hij ging van stad tot stad’. Vooral bij dat laatste lied had ik als kind hele beelden verzonnen. Muziek kan heel krachtig zijn. Op een of andere manier verbinden herinneringen en indrukken van de tijd zich met klanken van muziek die je toen hoorde. Ik had toen natuurlijk geen idee dat die liederen eigenlijk onze eerste echte samenzangliederen waren, afgezien van de Maria-liederen of liederen ter ere van Franciscus.
Graag zou ik op die manier naar kerkliederen willen luisteren uit verschillende kerkelijke tradities en tijden. Het verhaal van de kerkmuziek, maar ook onze eigen beelden en gevoelens daarbij.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 25 maart 2015

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B25

 

Lezingen, leerhuizen, gespreksgroepen en films  April 2016

 

Willem Hansma studeerde zowel Nederlands als theologie. In 2004 sloot hij de laatste studie af met een onderzoek naar de rol van Petrus in de vroegchristelijke kunst.
Wie in Rome in een van de catacomben (onderaardse begraafplaatsen) afdaalt, ziet een groot aantal graven waarin de christenen van de derde en de vierde eeuw hun overledenen bijzetten. En wie de Vaticaanse Musea bezoekt, vindt in het Museo Pio Cristiano een uitgebreide collectie vroegchristelijke sarcofagen (stenen grafkisten). Wat een aantal van deze catacombe-graven en sarcofagen gemeen heeft, is dat ze versierd zijn met afbeeldingen van vooral Bijbelse verhalen. In deze afbeeldingen drukten de christenen in het Rome van de derde en vierde eeuw hun geloof in het hiernamaals uit.
Voor de pauze maken we in een presentatie van ongeveer een uur kennis met deze vroegste kunstuitingen van de christelijke kerk. Allereerst kijken we natuurlijk naar wat voor moois er nu nog te zien is. Maar tegelijk proberen we iets te weten te komen over wat de christenen van Rome geloofden en wat hun troost gaf als ze met de dood geconfronteerd werden.
Na de pauze gaan we wat dieper op één thema in: de afbeeldingen waarop de apostel Petrus voorkomt. Wie de betekenis van deze afbeeldingen wil achterhalen, komt met de Bijbel niet ver. Juist de apocriefe vertellingen rond Petrus, zich afspelend in Rome, blijken voor opdrachtgevers en kunstenaars de grootste inspiratiebron geweest te zijn.  

Plaats en locatie

Parochiecentrum R.K. Kerk Joure.

 

Datum (data)

Woensdag 20 april 2016

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Spreker

Willem Hansma

Leiding.

Pastor Lucas Foekema

Contactpersoon + tel

Pastor Lucas Foekema             T: -419566

Nummer: B26

 

Top

       


.: KERKPLEIN JOURE een initiatief van: Protestantse Gemeente Joure c.a.,  Doopsgezinde Gemeente en Rooms Katholiek Parochie Joure :.

Laatst bijgewerkt: 10-03-2015